Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> КЛIНIКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ КОРЕКЦIЇ ПОРУШЕНЬ МЕТАБОЛIЗМУ КIСТКОВОЇ ТКАНИНИ У ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛIЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ

КЛIНIКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ КОРЕКЦIЇ ПОРУШЕНЬ МЕТАБОЛIЗМУ КIСТКОВОЇ ТКАНИНИ У ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛIЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ

Назва:
КЛIНIКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ КОРЕКЦIЇ ПОРУШЕНЬ МЕТАБОЛIЗМУ КIСТКОВОЇ ТКАНИНИ У ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛIЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,26 KB
Завантажень:
25
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Мiнiстерство охорони здоров'я України
Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця
ФАСТОВЕЦЬ ОЛЕНА ОЛЕКСАНДРIВНА
УДК 616.314.-17-008.1:612.015.31: 616.71]-07-085.242-085.322
КЛIНIКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ
КОРЕКЦIЇ ПОРУШЕНЬ МЕТАБОЛIЗМУ КIСТКОВОЇ ТКАНИНИ
У ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛIЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ
14.01.22 – Стоматологiя
Автореферат
дисертацiї на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
Київ –2001


Дисертацiєю є рукопис.
Робота виконана на кафедрi терапевтичної стоматологiї Днiпропетровської державної медичної академiї МОЗ України.
Науковий керiвник:
доктор медичних наук, професор Помойницький Віктор Григорович, кафедра терапевтичної стоматологiї Дніпропетровської державної медичної академії МОЗ України, професор
Офiцiйнi опоненти:
доктор медичних наук, професор Борисенко Анатолій Васильович, кафедра терапевтичної стоматології Національного медичного університету ім. О.О.Богомольця МОЗ України, завідувач;
доктор медичних наук, професор Вишняк Галина Микитівна, кафедра терапевтичної стоматології Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П.Л.Шупика МОЗ України, професор
Провiдна установа:
Українська медична стоматологічна академія МОЗ України, м.Полтава
Захист вiдбудеться “17” травня 2001 року о 13.30 годинi на засiданнi спецiалiзованої вченої ради Д 26.003.05 при Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця за адресою: 03057, м. Київ-57, вул. Зоологічна, 1, стоматологічний корпус.
З дисертацiєю можна ознайомитися у бiблiотецi Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця за адресою: 03057, м. Київ-57, вул. Зоологічна, 1, стоматологічний корпус.
Автореферат розiсланий “ 13 ” квітня 2001 року.
Вчений секретар
спецiалiзованої вченої ради Політун А.М.
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИCТИКА РОБОТИ
Актуальнiсть теми. Генералізований пародонтит належить до найпоширеніших захворювань людини, що робить підвищення ефективності його лікування одною з актуальних проблем сучасної стоматології (Данилевский Н.Ф., Борисенко А.В., 2000; Мащенко И.С., Самойленко А.В., 1999; Грудянов А.И., Дмитриева Л.А., Максимовский Ю.М., 1999; Иванов В.С., 1998; Flemming F., 1993).
Незважаючи на рiзнобiчнiсть встановлених натепер етiологiчних чинникiв, розлади кісткового обміну слід визнати одним з центральних механiзмiв патогенезу генералiзованого пародонтиту, тому що остеопоротичнi змiни в альвеолярнiй кiстцi, резорбцiя її кортикального шару та атрофiя мiжзубних перегородок розглядаються як патогномонiчнi ознаки захворювання (Вишняк Г.Н., 1999; Поворознюк В.В., Грохольський А.П., Фліс О.В., 1999; Мазур И.П., 1997; Bragger U., Lang N.P., 1996; Priestland C.R., 1995) .
Отже, можливим шляхом вирішення поставленої проблеми є дослідження порушень метаболізму кісткової тканини пародонта, вивчених на сьогодні недостатньо (Хохлова Е.Ю., Воложин А.И., Марков Б.П., Новиков В.Е., 1995; Jeffcoat M.K., 1998; Wactawski-Wende J., Grossi S.G., Trevisan M., 1996; Mohammad A.R., Jones I.D., Bransvold N.A., 1994), з метою обгрунтування заходів їх корекції в комплексному лікуванні генералізованого пародонтиту.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацiйне дослідження проведене в рамках науково-дослiдної роботи кафедри терапевтичної стоматологiї Днiпропетровської державної медичної академiї “Розробка i удосконалення методiв дiагностики i етiопатогенетичного лiкування запальних захворювань пародонта, карiєсу зубiв i його ускладнень” (№ державної реєстрацiї 0100U002316). За цією темою дисертантом виконано окремий фрагмент.
Мета i задачі дослiдження. Мета роботи – пiдвищення ефективностi лiкування генералiзованого пародонтиту шляхом корекцiї порушень метаболiзму кiсткової тканини пародонта.
Досягнення мети зумовило виконання наступних задач:
1.
Дослідити структурно-функцiональний стан кiсткової тканини щелеп та опорного ске-
лета в порiвняннi у здорових та хворих на генералiзований пародонтит.
2. Вивчити показники кальцiй-фосфорного обмiну та маркери кiсткового метаболiзму у
хворих на генералiзований пародонтит, що не мають системних порушень кicткової тканини.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: КЛIНIКО-ПАТОГЕНЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ КОРЕКЦIЇ ПОРУШЕНЬ МЕТАБОЛIЗМУ КIСТКОВОЇ ТКАНИНИ У ХВОРИХ НА ГЕНЕРАЛIЗОВАНИЙ ПАРОДОНТИТ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок