Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Південно-Західний Відділ Російського Географічного Товариства в суспільно-політичному русі України у другій половині ХІХ століття

Південно-Західний Відділ Російського Географічного Товариства в суспільно-політичному русі України у другій половині ХІХ століття

Назва:
Південно-Західний Відділ Російського Географічного Товариства в суспільно-політичному русі України у другій половині ХІХ століття
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,69 KB
Завантажень:
28
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
Петрук Наталія Павлівна
УДК 94(477)”18”:[910:061.22]
Південно-Західний Відділ Російського Географічного
Товариства в суспільно-політичному русі України
у другій половині ХІХ століття
07.00.01 – Історія України
АВТОРЕФЕРАТ
на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Київ – 2002
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі історії Росії історичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Науковий керівник: кандидат історичних наук, доцент
СТЕЛЬМАХ СЕРГІЙ ПЕТРОВИЧ,
доцент кафедри історії Росії
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор
ШИП НАДІЯ АНДРІЇВНА, завідуюча кафедрою суспільних наук Української академії зовнішньої торгівлі Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції
кандидат історичних наук, доцент
ПАЛІЄНКО МАРИНА ГЕННАДІЇВНА, доцент кафедри архівознавства та спеціальних галузей історичної науки Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Провідна установа:
Інститут української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України
Захист дисертації відбудеться “23” грудня 2002 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.20 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 60, ауд. 349.
З дисертацією можна ознайомитися в Науковій бібліотеці імені М.Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка (01033, м. Київ, вул. Володимирська, 58).
Автореферат розісланий “11” листопада 2002 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради,
кандидат історичних наук, доцент Божко О.І.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Структура дисертації обумовлена метою та завданнями дослідження. Її загальний обсяг становить 182 сторінки. Робота складається із вступу, чотирьох розділів, висновків, списку джерел і літератури (16 сторінок, 228 назв).
Вступ. Актуальність дослідження. Висвітлення діяльності Південно-Західного Відділу Російського Географічного Товариства у Києві (далі – Відділ) має важливе значен-ня для цілісного розуміння історико-культурних та наукових традицій українського народу. Науково-пізнавальна функція історичної науки вимагає реконструкції історії на основі визнання багатовекторності історичного процесу, генетичної взаємообумовленості історичних фактів, індивідуалізації історичного процесу тощо.
Відновлення української державності, процеси державотворення, пошук шляхів формування нового суспільства на основі принципів демократизму та загальнолюдських цінностей, інтеграція українського суспільства у світове співтовариство висувають перед українською історичною наукою нові завдання. Громадсько-політична функція історичної науки спрямовується на формування національної свідомості українського народу шляхом відтворення його прагнення до свободи, створення власної держави, розвитку культури як синтезу надбань власного та сусідніх народів. Найважливішим тут є пошук у спадщині українського народу духовно-естетичних начал, які є стрижнем його розвитку. Для конкретної історіографічної практики це означає повернення нашим сучасникам забутих або спотворених імен історичних діячів та подій. Необхідно розширити поле дослідження, реконструювати маловідомі та переглянути відомі події з огляду сучасного стану розвитку українського суспільства та стану історичних знань.
Зв’язок дисертаційної роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження пов’язане з науковою темою “Історія формування і розвитку української держави” (державний реєстраційний номер О1БФ046 – 01), яка розробляється на історичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Об’єктом дисертаційного дослідження є Південно-Західний Відділ Російського Географічного Товариства як науково-громадський орган в Україні.
Предметом дослідження є причини створення і закриття Відділу, діяльність Відділу у громадсько-політичному й науковому житті України другої половини ХІХ ст.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: Південно-Західний Відділ Російського Географічного Товариства в суспільно-політичному русі України у другій половині ХІХ століття

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок