Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УПРАВЛІННЯ ТРАНСФЕРТНИМ ЦІНОУТВОРЕННЯМ НА ПІДПРИЄМСТВІ

УПРАВЛІННЯ ТРАНСФЕРТНИМ ЦІНОУТВОРЕННЯМ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Назва:
УПРАВЛІННЯ ТРАНСФЕРТНИМ ЦІНОУТВОРЕННЯМ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,00 KB
Завантажень:
343
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
МЕЛЬНИК АЛЛА ОЛЕКСАНДРІВНА
УДК 658.8.03
УПРАВЛІННЯ ТРАНСФЕРТНИМ ЦІНОУТВОРЕННЯМ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами
(за видами економічної діяльності)
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Харків – 2007


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Харківському національному економічному університеті Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент
Резнікова Тетяна Олександрівна,
Харківський національний економічний університет,
доцент кафедри міжнародної економіки та
менеджменту зовнішньоекономічної діяльності
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Перерва Петро Григорович,
Національний технічний університет “Харківський Політехнічний Інститут”
Міністерства освіти і науки України,
завідувач кафедри організації виробництва та управління персоналом
кандидат економічних наук, доцент
Семенова Тетяна Валентинівна,
Донецький державний університет управління
Міністерства освіти і науки України,
доцент кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності
Захист відбудеться “22” листопада 2007 р. о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради, шифр Д 64.055.01, у Харківському національному економічному університеті за адресою: 61001, м. Харків, просп. Леніна, 9-а.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського національного економічного університету за адресою: 61001, м. Харків, пров. Інженерний, 1-а.
Автореферат розісланий “22” жовтня 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради О. М. Ястремська


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Посилення процесів інтернаціоналізації ускладнює механізми взаємодії суб’єктів економічної діяльності та характер внутрішньогосподарських зв’язків усередині потужних транснаціональних угрупувань. У зв’язку з цим суттєво зростає роль механізму трансфертного ціноутворення у підвищенні ефективності діяльності підприємств. Управління трансфертним ціноутворенням покликано забезпечити більш ефективні координацію та регулювання внутрішньогосподарських зв'язків, розподіл ресурсів, зниження сукупних витрат, підвищення мотивації робітників.
Питанням дослідження різноманітних аспектів трансфертного ціноутворення присвячені роботи таких зарубіжних і вітчизняних вчених, як М. О. Вахрушіна, П. В. Дзюба, Є. Л. Драчова, К. Друрі, І. О. Єгерев, Л. Іден, В. М. Крилов, О.М. Лібман, В. Ю. Пашкус, П. Г. Перерва, А. С. Плещинський, О. І. Рогач, Д. Хіршляйфер, Ч. Т. Хорнгрен, Т. Хорст та ін.
Вивчення опублікованих на дану тему робіт дозволило відзначити недостатній рівень розробки теоретичних та науково-методичних аспектів управління трансфертним ціноутворенням на підприємстві.
Необхідність подальшого поглиблення цих досліджень пов'язана з уточненням категоріального апарату управління трансфертним ціноутворенням, удосконаленням його методичного забезпечення, визначенням засобів регулювання трансфертного ціноутворення на підприємствах України, виявленням його особливостей при поглинаннях в міжнародних корпораціях, формуванням механізму управління трансфертним ціноутворенням.
Актуальність зазначених питань зумовила вибір теми дисертації, визначила мету і завдання дослідження.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано згідно з планом науково-дослідної роботи Харківського національного економічного університету за темою “Розробка та обґрунтування стратегії підвищення конкурентоспроможності підприємства” (номер державної реєстрації 0106U010590). У рамках цієї роботи автором розкрито й обґрунтовано механізм впливу цінових чинників на рівень міжнародної конкурентоспроможності підприємства.
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є розвиток теоретико-методичних засад та науково-практичних рекомендацій щодо управління трансфертним ціноутворенням на машинобудівних підприємствах України.
Для досягнення поставленої мети були вирішені такі завдання:
узагальнені та систематизовані теоретичні положення трансфертного ціноутворення шляхом розкриття сутності понять “трансфертна ціна”, “трансфертне ціноутворення”, “управління трансфертним ціноутворенням на підприємстві”, структури, принципів, завдань і факторів трансфертного ціноутворення, уточнення класифікації трансфертних цін;
визначені засоби регулювання трансфертного ціноутворення на промислових підприємствах України, які враховують досвід розвинених країн;
удосконалено методичне забезпечення управління трансфертним ціноутворенням на основі: вивчення методичних підходів до розподілу прибутку між підрозділами при формуванні трансфертної ціни; обґрунтування вибору між трансфертною та ринковою ціною; визначення напрямків розвитку центрів відповідальності підприємств;
розроблено методичний підхід до визначення варіантів трансформації трансфертного ціноутворення на підприємствах в результаті транснаціональних поглинань;
сформовано стратегії впровадження трансфертного ціноутворення на підприємстві, які базуються на аналізі трансфертних витрат і ризиків;
розроблено механізм управління трансфертним ціноутворенням на підприємстві на основі процесного підходу.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: УПРАВЛІННЯ ТРАНСФЕРТНИМ ЦІНОУТВОРЕННЯМ НА ПІДПРИЄМСТВІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок