Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЕКОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛІНГ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

ЕКОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛІНГ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Назва:
ЕКОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛІНГ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,10 KB
Завантажень:
499
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
КІРСАНОВА ТЕТЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА
УДК 502.33:658.012.4(477)
ЕКОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛІНГ
В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Спеціальність 08.08.01 – економіка природокористування і охорони навколишнього середовища
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Суми – 2004


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Сумському державному університеті
Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент
Лук’янихін Вадим Олександрович,
Сумський державний університет, доцент кафедри управління
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Харічков Сергій Костянтинович,
Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України, заступник директора з наукової роботи;
кандидат економічних наук, доцент
Жулавський Аркадій Юрійович,
Сумський державний університет Міністерства освіти і науки України, доцент кафедри управління.
Провідна установа: Київський Національний університет ім. Тараса Шевченка Міністерства освіти і науки України, кафедра економічної географії, м. Київ
Захист відбудеться “05” липня 2004 р. о 16:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 55.051.01 в Сумському державному університеті за адресою: 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, ауд. М-412.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Сумського державного університету за адресою: 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2.
Автореферат розісланий “ 04 ” червня 2004 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Сабадаш В.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. На сучасному етапі розвитку економіки України зростає роль процесів екологізації виробництва, реалізація яких дозволить розв’язувати конкретні еколого-економічні проблеми на рівні підприємства.
Екологізація виробництва неможлива без впровадження екологічного менеджменту на рівні основної ланки економіки – підприємства. При цьому однією з найголовніших проблем розробки і реалізації ефективної екологічної політики є відсутність забезпечення керівництва підприємства комплексною, достовірною та своєчасною інформацією про природоохоронну діяльність.
У фундаментальних працях вітчизняних вчених, зокрема, О.Ф. Балацького, І.К. Бистрякова, П.П. Борщевського, Б.В. Буркинського, О.О. Веклич, Т.П. Галушкіної, Б.М. Данилишина, М.І. Долішнього, С.І. Дорогунцова, А.Ю. Жулавського, С.М. Козьменко, О.Л. Кашенко, В.С. Кравціва, Л.Г. Мельника, В.С. Міщенко, Є.В. Мішеніна, Ю.І. Стадницького, В.М. Степанова, В.М. Трегобчука, Ю.Ю. Туниці, С.К. Харічкова, А.В. Чупіса та інших достатньо ґрунтовно досліджені теоретичні питання, пов’язані із загальними проблемами екологічного управління і, зокрема, з процесами інформаційного забезпечення системи екоменеджменту на рівні підприємства; запропоновані науково-методичні підходи до формування інформаційних систем про стан навколишнього середовища на макро- та мікрорівнях. Знайшли своє вирішення практичні питання фінансування природоохоронної діяльності, зокрема, питання планування й обліку екологічних витрат, надання звітності з екологічної діяльності підприємств, індексації екологічних платежів підприємств, формування і використання коштів екологічних фондів, визначення ставок екологічного страхування тощо.
Разом з тим існуюча система інформації про природоохоронну діяльність на підприємствах України не відповідає сучасним вимогам, гальмує подальший розвиток і вдосконалення екологічного менеджменту.
Враховуючи вищенаведене, актуальність теми дисертаційного дослідження полягає в об’єктивній необхідності удосконалення обліку як витрат, так і результатів природоохоронної діяльності, а також активізації інформаційних функцій екоконтролінгу з метою упорядкування розподілу екологічних витрат між окремими видами виробів або операцій, а також удосконалення методик розрахунку збитків від забруднення навколишнього природного середовища й ефективності природоохоронних заходів.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ЕКОЛОГІЧНИЙ КОНТРОЛІНГ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок