Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Драма О. Блока в iнтертекстi драматургiї росiйського постмодернiзму

Драма О. Блока в iнтертекстi драматургiї росiйського постмодернiзму

Назва:
Драма О. Блока в iнтертекстi драматургiї росiйського постмодернiзму
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
25,28 KB
Завантажень:
368
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
ДНIПРОПЕТРОВСЬКИЙ НАЦIОНАЛЬНИЙ УНIВЕРСИТЕТ
САМСОНОВА МАРИНА ОЛЕКСАНДРIВНА
УДК 882 (092) Блок + 82-2. 09
Драма О. Блока в iнтертекстi драматургiї росiйського постмодернiзму
Спецiальнiсть 10.01.02. - росiйська лiтература
Автореферат на здобуття наукового ступеня кандидата фiлологiчних наук
Днiпропетровськ - 2002 г.


Дисертацiєю є рукопис.
Робота виконана на кафедрi росiйського лiтературознавства Днiпропетровського нацiонального унiверситету.
Н а у к о в и й к е р i в н и к: доктор фiлологiчних наук, професор
Калашникова Ольга Леонiдiвна,
зав. кафедрою мистецтвознавчої
експертизи та гуманiтарної пiдготовки
Академiї митної служби України
О ф i ц i й н i о п о н е н т и: доктор фiлологiчних наук, професор
Андрущенко Олена Анатолiївна,
кафедра росiйської i свiтової лiтератури
Харкiвського державного педагогiчного
унiверситету iм. Г.С. Сковороди
кандидат фiлологiчних наук, доцент Бєляєва Нiна Вiкторiвна,
кафедра iсторiї росiйської лiтератури
iнституту фiлологiї
Київського нацiонального унiверситету
iм. Т.Г. Шевченка
П р о в i д н а у с т а н о в а: Таврiйський нацiональний унiверситет
iм. В.I. Вернадського.
Захист вiдбудеться 23 травня 2002 р. о 13:00 годинi на засiданнi спецiалiзованої вченої ради К 08.051.12 iз захисту дисертацiй за адресою: Днiпропетровський нацiональний унiверситет, м. Днiпропетровськ, пр. Гагарiна, 72, корпус 1, ауд. 808.
З дисертацiєю можна ознайомитись у бiблiотецi Днiпропетровського нацiонального унiверситету за адресою: м. Днiпропетровськ, вул. Казакова, 8.
Автореферат розiсланий 22 квітня 2002 р.
Вчений секретар
спецiалiзованої вченої ради
кандидат фiлологiчних наук, Глушко О.О.
доцент


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальнiсть теми дослiдження. Дослiдження розвитку традицiй драматургiї О. Блока в iнтертекстi драматургiї росiйського постмодернiзму 1980- 90-х рр. є одним з аспектiв актуальної в сучасному лiтературознавствi проблеми cпіввідношення модернiзму i постмодернiзму як двох близьких, народжених порубiжними епохами типiв художнiх культур. Такий ракурс дослiдження актуальний як для вивчення драматургiї О. Блока, що досі не розглядалася як модернiстський iнтертекст, так i для аналiзу драматургiї росiйського постмодернiзму 1980-90-х рр., яка практично ще не досліджувалася у сучасному літературознавстві.
До 1980-90-х рр. “чужий” текст у лiричних драмах i драматичній поемі “Песня Судьбы” розглядався лише як віддзеркалення культурно-лiтературних традицiй (роботи Т. Родiної, Л. Долгополова, П. Громова, М. Безродного, П. Медведєва, Л. Кiпнiс, Н. Савушкiної та iн.). У 2000 р. Л. Борисова вперше запропонувала аналiз лiричних драм, драматичної поеми “Песня Судьбы” i драми “Роза и крест” як авторського iнтертексту. Але проблема визначення характеру i функцiй елементiв “чужого” тексту в структурi блокiвських драматичних творiв i досi залишається поза увагою сучасного літературознавства.
Науковий iнтерес до драматургiї росiйського постмодернiзму виник тiльки у 80-90-i рр. ХХ ст., тому це літературне явище є найменш вивченим росiйськими дослідниками. Наприкiнцi ХХ ст. сформувалася теорiя росiйського театрального постмодернiзму: у роботах С. Гончарової-Грабовської, I. Скоропанової, В. Бєгунова, Н. Корнiєнко, Н. Мірошниченко, Ю. Сидоренка, О. Стрєльцової та iнших літературознавців виявленi типологiчнi риси (зокрема iнтертекстуальна природа i гiбридно-цитатний характер персонажiв), визначенi основнi теми, проблеми i мотиви, розглянуті композицiйнi особливостi, жанрова специфiка та особливостi категорiї часу в драматичних творах постмодернiзму. Однак залишається не вирішеною проблема культурних кодів – складових інтертексту драматургії російського постмодернїзму.
Дослідження перспективи розвитку традицiй драматургiї символiзму дозволить зрозуміти окремі аспекти цієї проблеми, а крім цього, - з’ясувати не помiченi при замкненому, iманентному аналiзi особливостi поетики блокiвських п’єс. Аналіз форм ретрансляцiї цих традицiй в iнтертекстi драматургiї росiйського постмодернiзму й характеру спiввiдношення синтетичної жанрової моделi драматичних творiв О.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 Реферат на тему: Драма О. Блока в iнтертекстi драматургiї росiйського постмодернiзму

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок