Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОБҐРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО СКЛАДУ ТА ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ КОМПЛЕКСІВ МАШИН ДЛЯ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ В УМОВАХ ЗОНИ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ

ОБҐРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО СКЛАДУ ТА ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ КОМПЛЕКСІВ МАШИН ДЛЯ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ В УМОВАХ ЗОНИ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ

Назва:
ОБҐРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО СКЛАДУ ТА ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ КОМПЛЕКСІВ МАШИН ДЛЯ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ В УМОВАХ ЗОНИ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,68 KB
Завантажень:
468
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
БОНДАР СЕРГІЙ МИРОНОВИЧ
УДК 631.31:631.51.021(477.41/42)
ОБҐРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО СКЛАДУ ТА ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ КОМПЛЕКСІВ МАШИН ДЛЯ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ В УМОВАХ ЗОНИ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ
05.05.11 - машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук
Київ — 2002
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національному аграрному університеті Кабінету Міністрів України.
Науковий керівник: кандидат технічних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України Мельник Іван Іванович, завідувач кафедри експлуатації техніки та інженерного менеджменту Національного аграрного університету.
Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор Сидорчук Олександр Васильович, завідувач кафедри управління проектами та безпеки виробництва в АПК Львівського державного аграрного університету,
кандидат технічних наук, старший науковий співробітник Мудрук Олексій Северіанович, провідний науковий співробітник Центру історії аграрної науки Центральної наукової сільськогосподарської бібліотеки УААН.
Провідна установа: Харківський державний технічний університет сільського господарства Міністерства аграрної політики України, кафедра експлуатації машинно-тракторного парку, м. Харків.
Захист відбудеться “ 6 ” лютого 2003 р. о 14 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.004.06 у Національному аграрному університеті за адресою: 03041, м. Київ-41, вул. Героїв оборони, 15, навчальний корпус 3, аудиторія 65.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного аграрного університету за адресою: 03041, м. Київ-41, вул. Героїв оборони, 13, навчальний корпус 4, кімната 41.
Автореферат розісланий “ 3 ” січня 2003 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Д.Г. Войтюк
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Тенденції подальшого розвитку екоінтенсивних механізованих технологій основного обробітку дерново-підзолистих ґрунтів націлюють на перегляд і пошук нових підходів у моделюванні схем машиновикористання. Комплекси машин, які використовуються протягом останніх десятиліть, не відповідають змінам виробничих відносин, чинникам економічної, екологічної й енергетичної доцільності. Разом із тим вимоги до якості управлінських рішень невпинно зростають, що обумовлено постійно високою ціною помилки при використанні високопродуктивних і високовартісних засобів механізації.
Існуючі методи обґрунтування раціонального складу машинних агрегатів і машинних комплексів не у всіх випадках прийнятні. Дуже рідко комплекси машин основного обробітку ґрунту розглядаються й оцінюються у системі сівозміни господарства. Отже, особливої актуальності набувають наукові дослідження й розробки, які сприяють підвищенню ефективності основного механізованого обробітку ґрунту шляхом обґрунтованого раціонального використання машинних агрегатів і комплексів машин у системі сівозміни з обов'язковим виваженим урахуванням умов і особливостей аграрних господарств, у тому числі зони Полісся України.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана на кафедрі експлуатації техніки та інженерного менеджменту НАУ у відповідності до плану науково-дослідних робіт на основі держбюджетних тем: “Розробити раціональні технологічні процеси обробітку ґрунту та сівби зернових культур на базі багатофункціональних технічних засобів”, державна реєстрація 0197U017943; “Обґрунтування комплексів машин та нормативів потреби в техніці для рослинництва господарств різних організаційних форм зони Лісостепу України”, державна реєстрація 0100U002341.
Мета і задачі досліджень. Метою роботи є підвищення ефективності основного обробітку ґрунту на основі обґрунтованого вибору раціонального комплексу машин.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі задачі:
- встановити та проаналізувати чинники, що впливають на процес основного обробітку ґрунту, формалізувати отримані результати;
- виявити вплив сівозмін на вибір системи: технологія – технологічні операції – машинні агрегати – комплекси машин, а також вплив нормоутворюючих природно-виробничих умов на роботу машинних агрегатів основного обробітку ґрунту, розробити математичну модель;
- встановити експлуатаційні показники роботи машинних агрегатів основного обробітку ґрунту при лабораторно-польових, виробничо-хронографічних та аналітичних дослідженнях;
- дослідити технології, схеми машиновикористання, комплекси машин у залежності від виробничого навантаження, визначити оптимальні обсяги площ обробітку;
- обґрунтувати комплекси машин основного обробітку ґрунту в сівозміні та визначити їх техніко-економічні показники, нормативи потреб у техніці, виконати прогнозну оцінку щодо ефективності впровадження розроблених методичних засад.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: ОБҐРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО СКЛАДУ ТА ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ КОМПЛЕКСІВ МАШИН ДЛЯ ОСНОВНОГО ОБРОБІТКУ ҐРУНТУ В УМОВАХ ЗОНИ ПОЛІССЯ УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок