Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО–ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ КОРПОРАЦІЇ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ

УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО–ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ КОРПОРАЦІЇ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ

Назва:
УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО–ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ КОРПОРАЦІЇ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,80 KB
Завантажень:
53
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Золотарьова Ірина Олександрівна
УДК 658.1
УПРАВЛІННЯ
ОРГАНІЗАЦІЙНО–ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ КОРПОРАЦІЇ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ
Спеціальність 08.06.02 підприємництво, менеджмент і маркетинг
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Харків – 2000


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Харківському державному економічному університеті, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник кандидат технічних наук, доцент
Назарова Галина Валентинівна
Харківський державний економічний університет, проректор з міжнародних зв’язків
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Клебанова Тамара Семенівна
Харківський державний економічний університет, завідуюча кафедрою економічної кібернетики
кандидат економічних наук, професор
Коюда Павло Миколайович
Харківський державний технічний університет радіоелектроніки, завідуючий кафедрою економіки та менеджменту
Провідна установа Одеський державний політехнічний університет, кафедра менеджменту, Міністерство освіти і науки України, м. Одеса.
Захист відбудеться “21” грудня 2000 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради, шифр Д 64.055.01, у Харківському державному економічному університеті за адресою: 61001, м. Харків, пр. Ле-ніна, а.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського державного економічного університету за адресою: 61001, м. Харків, пр. Леніна, 9а.
Автореферат розісланий “20” листопада 2000 р.
 
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Дороніна М.С.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Реформування економіки України передбачає вирішення таких найважливіших задач, як радикальні зміни в системі управління, створення нових організаційних форм господарювання, що відповідають умовам ринко-вих перетворень.
Досвід роботи великої кількості підприємств свідчить про труднощі, пов’яза-ні з адаптацією до нових умов функціонування, що змушує під-при-єм-ст-ва до об’єднання з метою сумісного вирішення спільних проблем. Це зумов-лює необхідність дослідження і вдосконалювання організаційно-еконо-міч-них та управлінських механізмів розвитку виробничо-господарських об’єд-нань, які, не обмежуючи самостійності підприємств у їхньому складі, надава-ли б їм допомогу з боку науково-технічної, інвестиційної, марке-тин-го-вої, фінан-сової діяльності і в той же час відстоювали б їх інтереси перед орга-нами державної влади. Тільки завдяки стратегічній спрямованості роз-вит-ку об’єд-нань можна добитися консолідації всіх складових діяльності під-при-ємств, що входять до них, та забезпечити одержання синергетичного ефекту.
Теоретична та практична розробка питань, пов’язаних з формуванням основних положень та механізмів стратегічного управління, а також із засто-суванням фінансового аналізу в прийнятті управлінських рішень, виконана у роботах багатьох вітчизняних та зарубіжних економістів: Акоф-фа Р., Ансоффа І., Баканова М.І., Геєця В.М., Гриньової В.М., Джонсона Д., Друке-ра П., Євенка Л.І., Клебанової Т.С., Коюди П.М., Луньова В.Л., Міль-нера Б.З., Моргана Г., Одінцової Г.С., Олексюка О.С., Пономаренка В.С., Портера М., Ревенка В.П., Ситника В.Ф., Томпсона А.А., Шеремета А.Д., Шершньової З.Є.
Актуальність теми. В умовах перехідної економіки виробничо-госпо-дар-ські об’єднання, наприклад корпорації, виступають в економічному житті структурами влади, які, по-перше, впливають на діяльність ринкових суб’єк-тів своїми обов’язковими розпорядженнями; по-друге, являють собою меха-нізм економічного регулювання, підтримки та стимулювання; по-третє, в свою чергу, постають власниками державного майна. На сьогоднішній день теорія управління для таких структур знаходиться на початковому етапі розроб-ки. Важливим її аспектом є необхідність адаптації підходів страте-гіч-ного управління до умов вітчизняної економіки, яка знаходиться на етапі трансформації. Відсутні роботи, які б комплексно розглядали питання роз-робки конкретних методик формування механізмів стратегічного управ-лін-ня такими структурами управління, як корпорації і рекомендацій з їхнього використання в управлінні підприємствами та галузями в складі корпорацій.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО–ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ КОРПОРАЦІЇ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІКИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок