Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЕКОТОКСИКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ПОВЕДІНКИ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ЛАНЦІ ЗЕРНО-ПРОСАПНОЇ СІВОЗМІНИ НА ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТОМУ ҐРУНТІ ПОЛІССЯ

ЕКОТОКСИКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ПОВЕДІНКИ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ЛАНЦІ ЗЕРНО-ПРОСАПНОЇ СІВОЗМІНИ НА ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТОМУ ҐРУНТІ ПОЛІССЯ

Назва:
ЕКОТОКСИКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ПОВЕДІНКИ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ЛАНЦІ ЗЕРНО-ПРОСАПНОЇ СІВОЗМІНИ НА ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТОМУ ҐРУНТІ ПОЛІССЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,73 KB
Завантажень:
230
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Кіщак Тетяна Степанівна
УДК 631.95:631.1:631.8
ЕКОТОКСИКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ПОВЕДІНКИ
ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ЛАНЦІ ЗЕРНО-ПРОСАПНОЇ СІВОЗМІНИ
НА ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТОМУ ҐРУНТІ ПОЛІССЯ
03.00.16 – екологія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата сільськогосподарських наук
КИЇВ – 2007


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Національному аграрному університеті Кабінету Міністрів України
Науковий керівник – доктор сільськогосподарських наук, професор
Кавецький Володимир Миколайович, Національний аграрний університет,
професор кафедри екології агросфери та екологічного контролю
Офіційні опоненти: доктор сільськогосподарських наук, професор
Бублик Людмила Іванівна,
Інститут захисту рослин УААН,
завідувач лабораторії аналітичної хімії пестицидів
кандидат сільськогосподарських наук,
старший науковий співробітник
Коломієць Лариса Петрівна,
ННЦ “Інститут землеробства” УААН,
провідний науковий співробітник відділу сільськогосподарського землекористування і захисту ґрунтів від ерозії
Захист відбудеться “06” грудня 2007 р. о 1200 годині на засіданні спе-ціалізованої вченої ради Д .004.15 у Національному аграрному університеті за адресою: 03041, м. Київ-41, вул. Героїв Оборони, 15, навчальний корпус , аудиторія 65
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Національного аграрного університету за адресою: 03041, м. Київ-41, вул. Героїв Оборони, 13, нав-чальний корпус 4, к. 
Автореферат розісланий “03” листопада 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Ю.В. Коломієць


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Важкі метали (ВМ), зокрема цинк, мідь, свинець та кадмій займають особливе місце за дією на біологічні об’єкти. Багато з них необхідні для живих організмів як мікроелементи, але внаслідок антропічного впливу вони можуть бути токсичними для біоти. Вирішення наукових проблем, пов’язаних з фоновими та екстремальними рівнями вмісту важких металів в системі “ґрунт-рослина”, набувають все більшого значення з точки зору оцінки стійкості агроекосистем.
Дослідженню поведінки важких металів за внесення добрив присвячені роботи Мінєєва В.Г. (2004), Ільїна В.Б. (1991, 2006), Ладоніна В.Ф. (1995, 2002). Однак вплив вирощування культур у сівозміні на поведінку важких металів вивчено недостатньо. З огляду на це актуальним є з’ясування закономірностей розподілу та міграції важких металів у системі “ґрунт-рослина” вцілому і в окремих компонентах агроекосистеми (дерново-підзолистому ґрунті, культурах сівозміни), що сприяє розумінню основних процесів їх руху у біологічному колообігу та обґрунтуванню необхідних заходів, що покликані попередити забруднення агроценозів.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота є складовою частиною програми Кабінету Міністрів України та Української лабораторії якості і безпеки продукції агропро-мис-лового комплексу (УЛЯБП АПК) Національного аграрного університету – “Обґрунтування оцінки придатності сільськогосподарських земель для формування екологічно чистих сировинних зон в господарствах Національного аграрного університету” (№ ДР 0107U004373).
Мета і завдання досліджень. Метою досліджень було визначення впливу вирощування культур у ланці зерно-просапної сівозміни на екотоксикологічну поведінку важких металів у системі “ґрунт-рослина” в умовах дерново-підзолистого ґрунту Полісся України.
Для досягнення поставленої мети вирішувалися такі завдання:
- визначити вміст рухомих форм цинку, міді, свинцю і кадмію в орному шарі дерново-підзолистого ґрунту протягом вегетаційного періоду;
- дослідити вертикальну міграцію важких металів за профілем ґрунту при вирощуванні культур у сівозміні;
- вивчити транслокацію і біокумуляцію цинку, міді, свинцю та кадмію в системі “ґрунт-рослина” у ланці зерно-просапної сівозміни;
- дослідити вплив культур зерно-просапної сівозміни на поведінку важ-ких металів у системі “ґрунт-рослина” на дерново-підзолистому ґрунті.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ЕКОТОКСИКОЛОГІЧНА ОЦІНКА ПОВЕДІНКИ ВАЖКИХ МЕТАЛІВ У ЛАНЦІ ЗЕРНО-ПРОСАПНОЇ СІВОЗМІНИ НА ДЕРНОВО-ПІДЗОЛИСТОМУ ҐРУНТІ ПОЛІССЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок