Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Етногеографічні чинники сучасних глобальних та регіональних територіально-політичних процесів

Етногеографічні чинники сучасних глобальних та регіональних територіально-політичних процесів

Назва:
Етногеографічні чинники сучасних глобальних та регіональних територіально-політичних процесів
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,52 KB
Завантажень:
49
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка
ШУКАНОВ ПАВЛО ВАСИЛЬОВИЧ
УДК 911.3:323.11(100)
Етногеографічні чинники сучасних глобальних та регіональних територіально-політичних процесів
Спеціальність: 11.00.02 – економічна та соціальна географія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата географічних наук
Київ – 2008
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі міжнародної економіки Полтавського університету споживчої кооперації України.
Науковий керівник: доктор економічних наук
Джаман Михайло Олексійович,
Полтавський університет споживчої кооперації України,
професор, завідувач кафедри міжнародної економіки
Офіційні опоненти: доктор географічних наук, доцент
Дністрянський Мирослав Степанович,
Львівський національний університет імені Івана Франка,
професор кафедри географії України
кандидат географічних наук, доцент
Стафійчук Валентин Іванович,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, доцент кафедри країнознавства і туризму
Захист відбудеться “ 18 ” березня 2008 року о 16 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.07 Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: м. Київ, ДСП 680, просп. акад. Глушкова, 2; географічний факультет, ауд. 312.
З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Київського національного університету імені Тараса Шевченка за адресою: 01017, м. Київ, вул. Володимирська, 58.
Автореферат розісланий “ 15 ” лютого 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
доктор географічних наук, професор С.І. Іщук


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Формування і розвиток політичної карти світу відрізняється суперечливими процесами міжетнічної консолідації та дезінтеграції. Ключовим є взаємозв'язок етносу і території з процесами глобалізації, на основі якого здійснюється трансформація сучасних і поява нових етнодержавних утворень. При цьому в багатьох регіонах і в цілому у світі посилюється міжетнічна напруженість, зростають міжнародні суперечності і конфлікти, що послаблює стійкість, цілісність і стабільність розвитку етносфери і навколишнього природного середовища. Тому вивчення територіально-політичних процесів у контексті зростаючого впливу етногеографічних чинників на глобальні та регіональні етнонаціональні системи має велике значення в сучасному світоустрої. Серед зарубіжних учених із даної тематики слід виділити праці таких фахівців, як З. Бжезінський, Ю.В. Бромлей, С.І. Брук, М. Говард, Л.М. Гумільов, М.Г. Делягін, О.О. Зінов'єв, Г. Кіссінджер, В.О. Колосов, В.П. Максаковський, М.С. Мироненко, О.С. Панарін, Е. Сміт, Ф. Фукуяма, С. Хантінгтон, М.М. Чебоксаров та ін. Істотний внесок у вивчення етнополітичних аспектів міжнародних відносин зробили українські учені М.В. Багров, О.Г. Білорус, А.П. Голіков, В.О. Дергачов, В.О. Джаман, М.С. Дністрянський, Ф.Д. Заставний, П.О. Масляк, Я.Б. Олійник, О.Г. Топчієв, О.І. Шаблій, Б.П. Яценко та ін.
Результати наукового вивчення впливу етногеографічних чинників на сучасні глобалізаційні процеси сприятимуть розвитку української державності й міжетнічної консолідації в суспільстві, що обумовило вибір теми дисертаційної роботи та її значення для розвитку країни.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження безпосередньо пов'язане з науково-дослідною роботою, яка виконується на кафедрі загальноекономічних дисциплін Полтавського університету споживчої кооперації України з теми “Геоекономічні аспекти розвитку України в умовах глобалізації та регіоналізації світу” (№ реєстрації 215/04). Автор є науковим керівником творчого колективу і здійснює виконання основних розділів указаної науково-дослідної теми.
Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційної роботи є визначення найважливіших закономірностей впливу етногеографічних чинників на глобальні та регіональні територіально-політичні процеси, під якими розуміється взаємозв’язок глобалізації та регіоналізації світу як основоположних тенденцій розвитку антропосфери на різних етапах трансформації суспільства і міждержавних відносин.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: Етногеографічні чинники сучасних глобальних та регіональних територіально-політичних процесів

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок