Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Чисельнi та аналiтичнi методи оптимiзацiї сингулярних лiнiйних систем

Чисельнi та аналiтичнi методи оптимiзацiї сингулярних лiнiйних систем

Назва:
Чисельнi та аналiтичнi методи оптимiзацiї сингулярних лiнiйних систем
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
27,01 KB
Завантажень:
251
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
Київський нацiональний унiверситет
iменi Тараса Шевченка
Номiровський Дмитро Анатолiйович
УДК 517.956: 517.977: 517.983
Чисельнi та аналiтичнi методи
оптимiзацiї сингулярних лiнiйних
систем
01.05.02 - математичне моделювання та обчислювальнi методи
АВТОРЕФЕРАТ
дисертацiї на здобуття наукового ступеня
доктора фiзико-математичних наук
Київ - 2005
Дисертацiєю є рукопис.
Робота виконана на кафедрi обчислювальної математики Київського
нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка
Науковий консультант
Член-кореспондент НАН України, доктор фiзико-математичних наук,
професор ЛЯШКО Сергiй Iванович, Київський нацiональний унiверси-
тет iменi Тараса Шевченка, завiдувач кафедри.
Офiцiйнi опоненти:
Доктор фiзико-математичних наук, професор ЛАДIКОВ-РОЄВ Юрiй
Павлович, Iнститут космiчних дослiджень НАН та НКА України, про-
вiдний науковий спiвробiтник.
Доктор фiзико-математичних наук, професор ОСТАПЕНКО Валентин
Володимирович, Iнститут прикладного та системного аналiзу НАН та
МОН України, завiдувач вiддiлу.
Доктор фiзико-математичних наук, професор САМОЙЛЕНКО Валерiй
Григорович, Київський нацiональний унiверситет iменi Тараса Шевчен-
ка, завiдувач кафедри.
Провiдна установа
Iнститут кiбернетики iм. В.М. Глушкова НАН України, вiддiл оптимi-
зацiї керованих процесiв, м. Київ.
Захист вiдбудеться "9" червня 2005 року о 14 годинi на засi-
даннi спецiалiзованої вченої ради Д 26.001.35 Київського нацiонального
унiверситету iменi Тараса Шевченка, Київ, 03127, пр. акад. Глушкова,
2, корп. 6, факультет кiбернетики, ауд. 40.
З дисертацiєю можна ознайомитися у Науковiй бiблiотецi Київського
нацiонального унiверситету iменi Тараса Шевченка, Київ, вул. Володи-
мирська, 58.
Автореферат розiсланий "4" травня 2005 року
Учений секретар спецiалiзованої вченої ради П.М. Зiнько
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальнiсть теми. Розв'язання проблем якiсного та кiлькiсногоаналiзу лiнiйних моделей є прiоритетним напрямком розвитку багатьохроздiлiв математики, кiбернетики, фiзики та iнших прикладних галузейзнань. В останнi часи особливе значення набувають дослiдження складних лiнiйних моделей, що безпосередньо пов'язанi з реальними фiзичними i технологiчними процесами та допускають сингулярнi впливи(застосування лазерної та iмпульсної технiки, корекцiя рухiв космiчнихапаратiв, проектування та використання систем мiкрозрошення грунту,розповсюдження забруднень з мiсця екологiчних катастроф, задачi стабiлiзацiї плазми, поверхневого загартування металу та багато iнших).Наявнiсть зосереджених особливостей у просторi та часi унеможливлюєзастосування до аналiзу таких моделей ефективних класичних методiвтеорiї оптимального керування лiнiйними системами, що були розробленi в класичних роботах Л.С. Понтрягiна, Р. Беллмана, Ж.-Л. Лiонсата iнших вчених. З iншого боку, при моделюваннi складних процесiввиникає необхiднiсть розглядати системи, що не описуються в межахтрадицiйних моделей математичної фiзики. Такi складнi рiвняння часто отримують на шляху узагальнення чи уточнення вiдомих моделейматематичної фiзики. Доцiльнiсть розгляду саме цих складних рiвняньобумовлюється, з одного боку, бажанням одержати бiльш точнi результати стосовно важливих прикладних фiзичних процесiв та явищ, а зiншого, можливiстю використовувати для цих дослiджень сучаснi ресурси обчислювальної технiки.
Значний внесок у розвиток методiв розв'язання задач оптимального керування зосередженими системами та системами, що описуютьсядиференцiальними рiвняннями з частинними похiдними, зробили дослiдження українських вчених, зокрема, Б.М. Бублика, Ю.М. Данiлiна, О.I. Єгорова, Ю.М. Єрмольєва, В.О. Капустяна, М.Ф. Кириченка,В.М. Кунцевича, Ю.П. Ладiкова-Роєва, С.I. Ляшка, В.С. Мельника,О.Г. Наконечного, В.В. Остапенка, Ю.I. Самойленка, Б.М. Пшеничного, А.О. Чикрiя, Н.З. Шора та багатьох iнших. Так, для якiсного аналiзу (проблеми iснування та єдиностi) багатьох лiнiйних моделей iз сингулярними впливами продуктивним виявився метод апрiорних нерiвностей (Ю.М. Березанський, А.В. Бiцадзе, В.П. Дiденко, С.I. Ляшко,С.Г.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 Реферат на тему: Чисельнi та аналiтичнi методи оптимiзацiї сингулярних лiнiйних систем

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок