Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИЙ ВИМІР САМОВИЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО СУБ’ЄКТА (ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ)

ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИЙ ВИМІР САМОВИЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО СУБ’ЄКТА (ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ)

Назва:
ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИЙ ВИМІР САМОВИЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО СУБ’ЄКТА (ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
40,25 KB
Завантажень:
21
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
Національна академія наук України
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень
УДК 323.1(477)
РИМАРЕНКО Сергій Юрійович
ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИЙ ВИМІР
САМОВИЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО СУБ’ЄКТА
(ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ)
Спеціальність 23.00.05 — Етнополітологія
та етнодержавознавство
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора політичних наук
Київ – 2002
Дисертацією є рукопис
Роботу виконано у відділі етнополітології Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України
Науковий консультант:
академік НАН України, доктор історичних наук, професор
КУРАС Іван Федорович,
віце-президент НАН України, директор Інституту політичних
і етнонаціональних досліджень НАН України
Офіційні опоненти:
член-кореспондент НАН України, доктор історичних наук,
професор НАУЛКО Всеволод Іванович,
зав. відділом Інституту археографії НАН України
доктор політичних наук
ОНІЩЕНКО Ірина Григорівна,
професор кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Євро-пейського університету фінансів, інформаційних систем,
менеджменту і бізнесу
доктор філософських наук
СТЕПИКО Михайло Тимофійович,
вчений секретар Національного інституту стратегічних досліджень при Адміністрації Президента України
Провідна установа –
Київський національний університет будівництва і архітектури Міністерства освіти і науки України, кафедра політичних наук
Захист відбудеться “ 9 ” квітня 2002 р. о 14-й годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.181.01 в Інституті політичних і етнонаціональних досліджень НАН України (01011, м. Київ, вул. Кутузова, 8).
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту полі-тичних і етнонаціональних досліджень НАН України.
Автореферат розіслано “7” березня 2002 р.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради
доктор політичних наук Ю. А. Левенець
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Характерною особливістю початку ХХІ ст. є зміцнення такої закономірності, як забезпечення потреб соціальних суб'єктів у самозбереженні, саморозвитку та самореалізації, яка стала загальносвітовим прогресивним явищем. Ця закономірність набула ознак пріоритетної тенденції цивілізаційного розвитку в контексті всебічного розвою нації (етносів), зростання національної самосвідомості, прагнення до самостійності, історичної творчості та самореалізації. На цьому тлі етнічний чинник як невід’ємна складова етнонаціональної політики стає однією з магістральних ліній трансформації суспільства, що означає відображення зміни підходу до етнічності, її ролі у системі етнонаціональних відносин. Такий підхід дає змогу поєднати проблематику самовизначення особи, нації та держави з основоположними цінностями демократії і громадянського суспільства.
Зростання ролі етнонаціонального чинника у житті сучасної України об’єктивно спричинило підвищення наукового і практичного інтересу до вивчення етнополітичної та етнодержавницької сфер, що висуває перед вченими-суспільствознавцями завдання розгортання фундаментальних досліджень з цієї проблематики.
Останнє десятиліття ознаменоване активним теоретичним осмисленням широкого спектра проблем, пов’язаних з етнонаціональною проблематикою (етно- і націогенез, етнічна теорія, етнонаціональна політика, національна самосвідомість та національна ідея, етнічна само-ідентифікація, етнічне підприємництво, конфіктуюча етнічність та ін.). Становлення сучасних вітчизняних наукових шкіл етнології, етнополітології та етнодержавознавства, поява цілої низки ґрунтовних видань (монографій, енциклопедій, довідників) стали свідченням помітного зрушення у соціально-гуманітарних науках. Водночас у сучасних умовах дедалі актуалізувалася проблема забезпечення умов для особистісного та групового самовизначення, яка тісно пов’язана з необхідністю побудови в Україні громадянського суспільства, гарантування індивідуальних та колективних прав громадян, збереження самобутності етносів, національних меншин.
Новий підхід до етнонаціональної сфери полягає у сприянні унезалежненню особи, життєдіяльності української нації, розбудові національної держави, задоволенню специфічних інтересів і потреб усіх громадян України, етнічних груп, повному подоланню будь-яких привілеїв та зверхності на національному ґрунті, втіленню в життя універсальних прав людини, політико-правовому забезпеченню демократичного розвитку етнічних спільнот.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 Реферат на тему: ЕТНОНАЦІОНАЛЬНИЙ ВИМІР САМОВИЗНАЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО СУБ’ЄКТА (ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок