Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Предикати відношення в українській мові: семантико-граматичний аспект

Предикати відношення в українській мові: семантико-граматичний аспект

Назва:
Предикати відношення в українській мові: семантико-граматичний аспект
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,50 KB
Завантажень:
473
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ МОВОЗНАВСТВА ім. О.О.ПОТЕБНІ
УДК 811.161.2
Пірус Ганна Олександрівна
Предикати відношення в українській мові:
семантико-граматичний аспект
10.02.01 – українська мова
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Київ 2004


Дисертацією є рукопис
Робота виконана у відділі загальнославістичної проблематики і східнослов’янських мов Інституту мовознавства ім. О.О.Потебні НАН України
Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор
Бріцин Віктор Михайлович,
заступник директора з наукової роботи
Інституту мовознавства ім. О.О.Потебні НАН України
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
Гуйванюк Ніна Василівна,
Чернівецький національний університет
ім. Ю.Федьковича, завідувач кафедри української мови
кандидат філологічних наук,
Леута Олександр Іванович,
Київський національний педагогічний
університет ім. М.Драгоманова, доцент кафедри української мови
Провідна установа: Кіровоградський державний педагогічний
університет ім. Володимира Винниченка,
кафедра української мови
Захист відбудеться 24 лютого 2004р. о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.172.01 для захисту докторських (кандидатських) дисертацій при Інституті мовознавства ім. О.О.Потебні НАН України (01001, Київ-1, вул. Грушевського, 4).
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Інституту мовознавства ім. О.О.Потебні та Інституту української мови НАН України.
Автореферат розіслано 20 січня 2004р.
Учений секретар Н.Г.Озерова
спеціалізованої вченої ради
доктор філологічних наук, професор
Сучасна лінгвістика оперує великою кількістю підходів до семантико-синтаксичної структури речення в цілому та його компонентів зокрема. Завдяки тривалому розвитку та поступовому переходу від формально-граматичних до семантичних та комунікативних теорій, мовний знак розглядається не як ізольована абстрактна одиниця, а як член парадигматичного, синтагматичного та комунікативного рівнів реченнєвої структури.
Таким чином, для нас кожна семантико-синтаксична одиниця є складним конструктом зі своїми особливостями, функціями, значеннями тощо. Саме тому здійснюваний аналіз ґрунтується на трьох аспектах: семантичному, граматичному (синтаксичному та морфологічному) та комунікативному, які розглядаються як ієрархічна система значень.
Питання семантико-синтаксичної організації речення загалом та природи предикатних і непредикатних знаків зокрема розглядалися багатьма дослідниками. Це відомі роботи Т.Б.Алісової, Ю.Д.Апресяна, Н.М.Арват, Н.Д.Арутюнової, Т.В.Булигіної, В.В.Богданова, Л.М.Васильєва, Р.М.Гайсиної, О.Н.Селівьорстової, У.Чейфа та багатьох інших. В українському мовознавстві найдетальніше ця проблематика розроблена в роботах І.Р.Вихованця. Але, незважаючи на велику різноманітність та різноплановість, ці та інші класифікації семантичних типів предикатів не можуть вважатися вичерпними, що зумовлюється цілою низкою причин (відмінностями у термінологічному оформленні, обмеженням певними формально-граматичними показниками, наданням переваги якомусь одному аспекту аналізу тощо). Всі ці фактори роблять обрану тему досить перспективною та актуальною.
Дисертація присвячена проблемам семантико-граматичного аналізу релятивних предикатів, які входять до міжчастиномовного семантико-синтаксичного поля якості.
Актуальність дисертаційного дослідження зумовлена необхідністю побудови методики комплексного аналізу мовного матеріалу, що передбачає вивчення лексичних одиниць не тільки на парадигматичному рівні, але й у структурі предикатного виразу в цілому, тобто на рівні синтагматичної сполучуваності, дослідження семантико-синтаксичних зв’язків між компонентами конструкції. Поєднання декількох аспектів дає можливість теоретично та практично осмислити такі актуальні проблеми сучасного українського мовознавства, як питання про семантичне наповнення предикатної одиниці та її реалізацію у семантико-синтаксичній структурі предикатного виразу, співвідношення значеннєвого наповнення предиката та змісту речення.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: Предикати відношення в українській мові: семантико-граматичний аспект

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок