Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> УКРАЇНСЬКИЙ СВІТОГЛЯДНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ГУМАНІЗМ ЯК ЗАСАДА РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ

УКРАЇНСЬКИЙ СВІТОГЛЯДНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ГУМАНІЗМ ЯК ЗАСАДА РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ

Назва:
УКРАЇНСЬКИЙ СВІТОГЛЯДНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ГУМАНІЗМ ЯК ЗАСАДА РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
23,69 KB
Завантажень:
195
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ВНУТРІШНІХ СПРАВ
ПОПАДИНЕЦЬ ГАЛИНА ОЛЕКСАНДРІВНА
УДК 340.12
УКРАЇНСЬКИЙ СВІТОГЛЯДНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ
ГУМАНІЗМ ЯК ЗАСАДА РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ
ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ
Спеціальність 12.00.12 – філософія права
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філософських наук
Київ 2007
Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі гуманітарних дисциплін Київського національного університету внутрішніх справ
Науковий керівник
доктор філософських наук, професор
Братасюк Марія Григорівна,
Київський національний університет внутрішніх справ,
професор кафедри гуманітарних дисциплін.
Офіційні опоненти:
доктор філософських наук, професор Ільїн Володимир Васильович,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
професор кафедри економічної теорії
доктор юридичних наук, професор Луць Людмила Андріївна,
Львівський національний університет ім. Івана Франка,
професор кафедри теорії та історії держави та права
Захист відбудеться "22" червня 2007 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д. 26.007.01 у Київському національному університеті внутрішніх справ (03035, м. Київ – 35, Солом’янська площа, 1).
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Київського національного університету внутрішніх справ (03035, м. Київ – 35, Солом’янська площа, 1).
Автореферат розісланий "21" травня 2007 року
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Л.І.Казміренко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. У наш час, коли відбувається великомасштабна зміна соціального буття, переоцінка цінностей, норм діяльності і поведінки людей у зв’язку з переходом до ринкових відносин, інтеграції в європейський соціокультурний простір, розбудови громадянського суспільства і правової демократичної держави, особливого значення набирає ефективне нормативно-правове упорядкування процесів суспільного розвитку. Саме сьогодні, з утворенням незалежної Української держави, створилися сприятливі умови щодо критичного переосмислення методологічних основ дослідження правової культури, необхідності докорінного реформування правової реальності сучасної України. Теоретична розробка засад правового розвитку вимагає всебічного аналізу як національної правової культури, правових традицій, національного менталітету і правосвідомості українського народу, так і новітніх досягнень світової суспільно-правової думки.
На часі нині продовження розпочатого нещодавно вітчизняними філософами права дослідження права як духовно-культурного феномена, що дасть можливість розкрити його гуманістичний вимір, побачити його як багатогранне, цілісне, духовно-наповнене явище, яке нерозривно пов’язане з духовним досвідом народу, його ментальністю, національною свідомістю, національною психікою, з культурним та історичним вимірами його буття, побачити його глибоко антропологічну сутність.
Такі дослідження дозволять заповнити окремі прогалини у філософсько-правовому знанні України, дадуть змогу відродити інтерес до вітчизняної філософсько-правової спадщини, допоможуть повніше ідентифікуватися як нації, спонукають працювати на ствердження національної правосвідомості і правової культури. Особливої актуальності дане дослідження набуває в контексті проведення в сучасній Україні правової реформи. На часі дня розбудова власної національної правової системи, яка ґрунтувалася б на національній гуманістичній світоглядно-філософській традиції, яка має понад тисячолітню історію.
Незважаючи на окремі фрагментарні дослідження українськими правознавцями та філософами права різних аспектів аналізованої теми, цілісного дослідження її на дисертаційному рівні поки що зроблено не було, що і вплинуло визначальним чином на вибір теми дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертаційної роботи відповідає вимогам ст. 7 Закону України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" від 11 липня 2001 року, обрана відповідно до державно-правової реформи в Україні, увідповіднена програмі розвитку відомчої освіти та вузівської науки на період 2001-2005 рр.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: УКРАЇНСЬКИЙ СВІТОГЛЯДНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ ГУМАНІЗМ ЯК ЗАСАДА РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок