Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИХОВАННЯ ДУХОВНОСТІ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИХОВАННЯ ДУХОВНОСТІ

Назва:
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИХОВАННЯ ДУХОВНОСТІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,03 KB
Завантажень:
465
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ХАРКІВСЬКИЙ ВІЙСЬКОВИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІОРДАКІ НАТАЛІЯ АНАТОЛІЇВНА
УДК 130.3
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИХОВАННЯ
ДУХОВНОСТІ
09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філософських наук


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі філософії Національного аерокосмічного університету ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут” Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник кандидат філософських наук, доцент Корогодова Євгенія Петрівна, Національний аерокосмічний університет
ім. М.Є. Жуковського “ХАІ”,
доцент кафедри філософії.
Офіційні опоненти: доктор філософських наук, професор Надольний Іван Федотович, Українська академія державного управління при Президентові України, декан заочного факультету;
кандидат філософських наук, доцент Петров Олександр Олександрович, Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури, доцент кафедри філософії.
Провідна установа: Національний інститут стратегічних досліджень при Раді Національної безпеки і оборони України, м. Київ
Захист відбудеться “5” червня 2003 року о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.702.05 при Харківському військовому університеті за адресою: 61043, м. Харків, вул. Динамівська, 6, ауд. Д - 606.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Харківського військового університету за адресою: 61043, м. Харків, майдан Свободи, 6.
Автореферат розіслано “5 травня 2003 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат філософських наук, професор _________________ Мануйлов Є.М.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Сучасний світ увійшов у ХХI століття як світ полікультурний, але разом з тим “неповнолітній”, з точки зору аксіоло-гічної розірваності, нецілісності й суперечності. При цьому тенденції до глоба-лізації, що виявляються на сучасному етапі як динамічні процеси перебудови світового порядку на основі транснаціонального синтезу рівно-правних культур, вимагають не тільки економічної загальності, але й загаль-ності інформаційного простору. Однак спроба побудови нового глобалізаційно-інформаційного суспільства на колишніх раціонально-прагматичних основах модернізму призводить до негативних тенденцій “поглинання” ціннісно-смислових компонентів духовного світу особистості. Ці загальносвітові соціокультурні перехідні процеси особливо загострюються сьогодні у нашої країні, котра переживає перехідний етап зміни авторитарно-ідеологічної сис-теми на гуманістично-демократичну модель побудови суспільства, що потребує духовно-культурного відродження української нації, розвитку її гуманістично-міжнаціональної і особистісно-самобутньої самосві-домості.
Подібна ситуація обумовлює необхідність пошуку нового підходу до пи-тання духовного розвитку особистості з урахуванням вимог сучасного соціокультурного буття. Разом з тим, внаслідок недостатньої методологічної розробленості питань формування духовного світу особистості, шляхи вирішення цієї проблеми залишаються неефективними і неясними, оскільки саме методологія виховання здатна забезпечити загальні фундаментальні засади для розгляду виховання духовності особистості як комплексної проблеми різних наук при пріоритеті філософського підходу. Створення подібної методології постає завданням філософії виховання, яка є складовою частиною соціальної філософії і розглядає виховання на метатеоретичному рівні, у той час як психологія і педагогіка виховання створюють теоретико-методичні основи виховного процесу.
Тому актуальність дисертаційної роботи визначається необхідністю ви-явлення методологічних засад духовного розвитку особистості в процесі виховання, що може зробити певний внесок у розвиток як соціальної філософії взагалі, так і філософії виховання зокрема.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема до-слідження є розділом колективної теми кафедри філософії Національного аерокосмічного університету “Моделювання фахівця вищого навчального закладу в сучасних умовах”, яка входить до планів наукових досліджень університету, що замовлені Міністерством освіти і науки України.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ВИХОВАННЯ ДУХОВНОСТІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок