Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Методи підоптимального синтезу функціональних пристроїв обробки сигналів з підвищенним завадозахистом

Методи підоптимального синтезу функціональних пристроїв обробки сигналів з підвищенним завадозахистом

Назва:
Методи підоптимального синтезу функціональних пристроїв обробки сигналів з підвищенним завадозахистом
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
26,21 KB
Завантажень:
103
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
Одеський державний політехнічний університет
Калашніков Олександр Миколайович
УДК 621.372.54
Методи підоптимального синтезу функціональних пристроїв обробки сигналів з підвищенним завадозахистом
05.13.05 - Елементи та пристрої обчислювальної техніки
та систем керування
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук
Одеса - 1999


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Одеському державному політехнічному університеті Міністерства освіти України.
Наукові консультанти:
д.т.н., професор Власенко Віктор Олексійович, Одеський державний політехнічний університет, завідувач кафедри "Інформаційно-вимірювальна техніка";
д.т.н., професор Назаренко Аскольд Федорович, Одеський державний політехнічний університет, завідувач кафедри загальної та прикладної фізики.
Офіційні опоненти:
д.т.н., професор Захарченко Микола Васильович, Одеська державна академія зв'язку ім.О.С.Попова, проректор з учбової роботи;
д.т.н., професор Кондратенко Юрій Пантелейович, Український державний морський технічний університет (м.Миколаїв), завідуючий кафедрою комп’ютерізованих систем керування;
д.т.н., професор Лучук Андрій Михайлович, Інститут космічних досліджень НАНУ (м.Київ), провідний науковий співробітник.
Провідна організація - Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”.
Захист відбудеться "14" жовтня 1999 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.052.01 при Одеському державному політехнічному університеті (270044, м.Одеса, пр.Шевченко,1).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Одеського державного політехнічного університету (270044, м.Одеса, пр.Шевченко,1).
Автореферат розісланий 17.08.1999 року
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Ямпольський Ю.С.
Д 41.052.01, к.т.н., професор


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. В поточний час набули широкого вжитку такі прист-рої вторинних перетворювачів інформації систем керування, як рекурсивні та нерекурсивні цифрові фільтри (РЦФ та НЦФ), пристрої частотної селекції та перетворення сигналів на поверхневих акустичних хвилях (ПАХ), антенні решітки (АР) - просторові фільтри, що застосовуються для забезпечення пот-рібних функціональних перетворень та селекції інформаційних сигналів. (Крім того, пристрої на ПАХ застосовуються також у якості первинних перетворювачів інформації.) Такі пристрої в окремих випадках (зокрема, в адаптивних системах) також можуть являти собою об’єкт керування. Ці пристрої відрізняються способами їх побудови, елементною базою та фізич-ними принципами функціонування. Проте вони мають спільну рису - їх селек-тивні характеристики формуються як суми взважених відгуків окремих кана-лів, що дає принципову можливість розробки уніфікованого підходу до їх підоптимального (внаслідок наявності певного комплексу обмежень) синтезу. Для позначення таких пристроїв в подальшому використовується абревіатура “ЛАП” (Лінійні елементи, Адитивний зв’язок, Пристрої обробки сигналів).
Оптимальний синтез завадостійких ЛАП може проводитись за низкою критеріїв, але його найбільш доцільно здійснювати за енергетичними критеріями, у загальному випадку - за допомогою розв'язку Н.Вінера. Однак, як показує аналіз, отримана таким чином ідеальна системна характеристика не може бути реалізована на базі ЛАП без відхилень на практиці. З іншого боку, найбільший ужиток набули методи синтезу пристроїв фільтрації, що базуються на апроксимації ідеальної характеристики ЛАП (наприклад, прямокутної) згідно з обраним математичним критерієм (найбільш вжива-ний - критерій Чебишева). Але застосування такого підходу призводить до втрати зв'язку між оптимальним розв'язком Н.Вінера та характеристикою синтезованого пристрою. Крім того, існуючі методики синтезу спрямовані на синтез конкретних видів пристроїв, що ускладнює їх застосування для синте-зу пристроїв інших видів. Ці методики не дозволяють урахувати весь комп-лекс суттєво важливих обмежень (зокрема, сигнал-завадових, технологічних, функціональних, параметричних), які визначають ефективність використання синтезованих пристроїв в певних умовах.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 Реферат на тему: Методи підоптимального синтезу функціональних пристроїв обробки сигналів з підвищенним завадозахистом

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок