Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МАКРОЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

МАКРОЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Назва:
МАКРОЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,38 KB
Завантажень:
506
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
НАЗАРКЕВИЧ ІГОР БОГДАНОВИЧ
УДК [001.895:330.101.541] (477)
МАКРОЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Спеціальність 08.00.01 –
економічна теорія та історія економічної думки
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Львів - 2007
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі економіки України ім. М. Туган-Барановського Львівського національного університету імені Івана Франка.
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор,
заслужений діяч науки і техніки України
Львівський національний університет
імені Івана Франка.
Науковий консультант: доктор економічних наук, професор
Гринів Лідія Святославівна
Львівський національний університет
імені Івана Франка, завідувач кафедри економіки України імені
М.І. Туган-Барановського
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Бажал Юрій Миколайович
Національний університет “Києво-Могилянська
академія”, завідувач кафедри економічної теорії.
 
доктор економічних наук, професор
Козоріз Марія Андріївна
Інститут регіональних досліджень НАН України,
завідувач відділу проблем розвитку фінансово-кредитних відносин
у регіоні.
Захист дисертації відбудеться “6” грудня 2007 р. о 13.30 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.051.01 у Львівському національному університеті імені Івана Франка за адресою: 79008, м. Львів, просп. Свободи, 18, аудиторія 115.
З дисертацією можна ознайомитися у Науковій бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка за адресою: 79005, м. Львів, вул. Драгоманова, 5.
Автореферат розісланий “5” листопада 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради __________________ Стасишин А.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Необхідність переходу до інноваційної моделі розвитку економіки України вимагає особливої уваги до дослідження проблем інноваційної діяльності. В цьому контексті важливого значення набувають питання макроекономічного регулювання інноваційної сфери через впровадження якісно нових механізмів її активізації.
Неготовність і непристосованість суб’єктів господарювання до нововведень як чинників забезпечення конкурентоспроможності в умовах ринкового господарювання, призвели до деструктивних процесів у вітчизняній економіці. Тому дослідження принципів формування національної інноваційної системи та механізмів забезпечення її ефективного функціонування є особливо актуальним в умовах сталого розвитку економіки.
Питання інноваційного забезпечення соціально-економічного розвитку господарської системи вже тривалий час перебувають у полі зору дослідників. У вітчизняній та зарубіжній літературі цим проблемам присвячено чимало праць. Теоретичну основу дослідження інноваційного розвитку закладено у працях видатних економістів М. Туган_Барановського, Й. Шумпетера, Ф. Гайєка, П. Друкера, Г. Менша, М. Портера, Ю. Бажала, В. Гейця, С. Злупка, В. Загорського, М. Згуровського, М. Козоріз, М. Крупки, О. Лапко, І. Лукінова, В. Осецького, А. Чухна та інших.
Ринкові перетворення в Україні ще не стали стимулом активізації інноваційної діяльності. Чимало процесів та явищ є суперечливими та незбалансованими, зумовлюючи необхідність формування системного підходу до вдосконалення макроекономічного регулювання інноваційної діяльності та побудови якісно нової організаційної моделі структури управління інноваційними процесами для визначення довготермінових стратегічних цілей розвитку інноваційної системи як на рівні регіонів, так і держави в цілому.
Водночас у вітчизняній літературі ще не достатньо висвітлені проблеми формування та розвитку національної інноваційної системи. Це є помітною слабиною, оскільки наявність розвинутої й адекватної сучасним потребам суспільного розвитку інноваційної сфери, що є складовою національного господарства, стає необхідною умовою стійкого та динамічного розвитку суспільства та його соціально-економічних інститутів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: МАКРОЕКОНОМІЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок