Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> структура розбавлених металічних розплавів-розчинів з обмеженою розчинністю у твердому стані

структура розбавлених металічних розплавів-розчинів з обмеженою розчинністю у твердому стані

Назва:
структура розбавлених металічних розплавів-розчинів з обмеженою розчинністю у твердому стані
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
13,92 KB
Завантажень:
113
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
ЛЬВІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
ЛУЦИШИН Тарас Іванович
УДК 539.266+669.018
структура розбавлених металічних
розплавів-розчинів з обмеженою розчинністю у твердому стані
 
01.04.13 — Фізика металів
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук
Львів — 2005 рік


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі фізики металів
Львівського національного університету імені Івана Франка
Науковий керівник: доктор фізико-математичних наук,
професор МУДРИЙ СТЕПАН ІВАНОВИЧ
Офіційні опоненти: доктор фізико-математичних наук,
провідний науковий співробітник
МЕЛЬНИК ОЛЕКСІЙ БРОНІСЛАВОВИЧ
Інститут металофізики імені Г. В. Курдюмова НАН
України, старший науковий співробітник
доктор фізико-математичних наук, професор
ВАВРУХ МАРКІЯН ВАСИЛЬОВИЧ
Львівський національний університет імені Івана
Франка, МОН України, завідувач кафедри астрофізики
Провідна установа: Чернівецький національний університет імені Юрія
Федьковича, МОН України
Захист дисертації відбудеться “23” листопада 2005 р. о 1530 год. на засіданні спеціалізованої Вченої Ради Д 35.051.09 при Львівському національному університеті імені Івана Франка (76005, м.Львів, вул. Кирила і Мифодія, 8, Велика Фізична аудиторія).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Львівського національного університету імені Івана Франка (м.Львів, вул. Драгоманова 5).
Автореферат розіслано 10.11. 2005р.
Вчений секретар спеціалізованої ради
Д 35.051.09 доктор фіз-мат. наук, професор |
Павлик Б.В. | ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Цікавість до металічних розплавів зумовлений не лише їх широким практичним застосуванням, а в першу чергу тим, що вони як представники невпорядкованих систем, виявляють ряд цікавих фізичних явищ та ефектів. Відсутність завершеної теорії, яка б успішно описувала структуру рідин різного класу робить експериментальні дослідження металічних розплавів особливо важливими. В останні роки актуальність цих досліджень підсилилась у зв’язку тим, що з рідким станом генетично пов’язані аморфні металічні сплави, фізичні особливості яких є цікавими як з фундаментальної, так і з прикладної точок зору. Вивчення наносистем різного типу тісно пов’язані із дослідженням особливостей формування кластерних струк-турних одиниць в розплавах.
Серед проведених на сьогодні досліджень рідин, подвійні металічні розплави є найбільш вивченими об’єктами. В напрямку дослідження мікронеоднорідної будови металічних розплавів слід відмітити останні роботи українських вчених О.Г. Ільїнського, В.П. Казімірова, В.І. Лисова, В.П. Майбороди. Водночас, питання про те, в якій мірі металічні розплави є близькими до атомарних розчинів залишається відкритим. Особливо це стосується інтервалу концентрацій, який відповідає розбавленим розчинам. Вив-чен-ню концентраційних змін ближнього порядку таких розплавів присвячена ця дисертаційна робота.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами та темами. Дисертаційна робота пов’язана з планами науково-дослідних робіт кафедри фізики металів Львівського національного університету імені Івана Франка і виконувалась в рамках наступних держбюджетних тем: “Дослідження фізичних процесів формування та стабільності фаз при переході з рідкого стану в твердий в багатокомпонентних алюмінієвих сплавах”. Науковий керівник: доктор фіз.-мат. наук, професор Мудрий С.І. (Фр-28 Б, номер державної реєстрації 0100U001414 термін виконання 2000-2002); “Механізм формування структури в композитних системах на основі евтектик”. Науковий керівник: доктор фіз.-мат. наук, професор Мудрий С.І. (Фр-143Ф, номер державної реєстрації 0103U001944, термін виконання 2003-2005).
Мета та завдання дослідження. Метою роботи є вивчення характеру атомного розподілу та встановлення концентраційної залежності ближнього порядку в подвійних металічних розплавах-розчинах в системах з обмеженою розчинністю в твердому стані.
Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких задач:
-
проведення рентгеноструктурного дослідження розплавів подвійних систем Al-Ni, Ge-(Bi, Sn), Sn-(Al, Ge, Bi, Cu, Pb), Cu-Pb в інтервалі концентрацій 012,5 ат.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Реферат на тему: структура розбавлених металічних розплавів-розчинів з обмеженою розчинністю у твердому стані

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок