Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Педагогічні основи самоосвітньої діяльності майбутніх учителів природничих дисциплін

Педагогічні основи самоосвітньої діяльності майбутніх учителів природничих дисциплін

Назва:
Педагогічні основи самоосвітньої діяльності майбутніх учителів природничих дисциплін
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,53 KB
Завантажень:
95
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
РОГОЗІНА Марина Юріївна
УДК 387.1:37.041
Педагогічні основи самоосвітньої діяльності майбутніх учителів природничих дисциплін
13.00.04 – теорія і методика професійної освіти
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Луганськ – 2005
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Донецькому національному університеті, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник: | доктор педагогічних наук, професор
Кучерявий Олександр Георгійович,
Донецький національний університет,
завідувач кафедри педагогіки.
Офіційні опоненти: | доктор педагогічних наук, професор
Коротяєв Борис Іванович,
Краматорський економіко-гуманітарний інститут,
завідувач кафедри педагогіки і психології;
кандидат педагогічних наук, доцент
Сидорчук Нінель Герандівна,
Житомирський державний університет імені І.Франка, доцент кафедри педагогіки.
Провідна установа: | Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди, Міністерство освіти і науки України, кафедра загальної педагогіки.
Захист відбудеться 16 грудня 2005 р. о 10.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 29.053.01 у Луганському національному педагогічному університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 91011, м.Луганськ, вул.Оборонна, 2.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка (91011, м.Луганськ, вул.Оборонна, 2).
Автореферат розіслано 15 листопада 2005 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Л.Л.Бутенко
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність і доцільність дослідження. Оновлення цілей і змісту системи сучасної вищої освіти України, входження її у Болонський процес передбачає зміщення акцентів із формування у студентів системи знань на створення умов для їх самодобування. Про необхідність організації самоосвіти йдеться: у Законі України “Про вищу освіту”, стаття 46 якого визначає основні характеристики самоосвітньої діяльності громадян під час навчання у вищих закладах освіти, а також після закінчення навчального закладу; у Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ ст. та інших нормативних документах.
Соціальне замовлення вищої школи на фахівця враховує швидкий розвиток природничих наук, активне впровадження нових технологій у виробництво та пов’язане з цим різке погіршення стану довкілля. Ефективна діяльність вчителя природничих дисциплін знаходиться у відповідності з його готовністю до професійної самоосвіти, удосконалення фахових знань і вмінь у сферах мотивації, організації та стимулювання природоохоронної роботи учнів.
Питанням організації самоосвіти школярів присвячено роботи В.Бондаревського, А.Громцевої, Г.Закірова, О.Кочетова, М.Скаткіна, П.Підкасистого, Б.Райського та ін.; особливостям організації самоосвіти студентів – праці А.Айзенберга, В.Буряка та ін.
Організація самоосвітньої діяльності майбутніх педагогів була предметом дослідження багатьох науковців, таких, як І.Барсуков, М.Косенко, Г.Марковець, І.Наумченко, В.Скнарь, Н.Сидорчук, В.Шпак та ін. Особливу увагу дослідники приділяли готовності до самоосвіти і пошукам шляхів для її формування (роботи О.Малихіна, Г.Сєрикова, Н.Терещенко та ін.). Особливості самоосвіти і самовдосконалення вчителів хімії розглянуто в дослідженні О.Прокопової. Однак поза увагою вчених залишилася важлива проблема діалектичного взаємозв’язку організації самоосвітньої діяльності майбутніх учителів природничих дисциплін на цілісній та особистісно зорієнтованій основах зі сформованістю у них фахових знань. До “білих плям” теорії професійної освіти слід віднести положення про цілі, зміст, методи, форми і принципи організації самоосвітньої діяльності студентів природничих факультетів, які обрали професію педагога.
Результати аналізу стану практичної організації самоосвітньої діяльності майбутніх фахівців у ВНЗ України свідчать про наявність певних суперечностей між: соціальним запитом на підготовку вчителів природничих дисциплін, здатних до самостійного оновлення здобутих знань, і недостатнім рівнем сформованості у майбутніх педагогів відповідної потреби в отриманні знань; усвідомленням більшістю викладачів вищих навчальних закладів необхідності в формуванні у студентів готовності до самоосвітньої діяльності і нерозробленістю педагогічною наукою принципів і методів організації самоосвітньої роботи майбутніх педагогів у сфері природничих наук, відповідних технологій педагогічної підтримки цього процесу; сучасними високими темпами зростання професійної інформації і недосконалістю форм і методів, які застосовуються студентами для її засвоєння; соціальним завданням щодо “оздоровлення” і зберігання довкілля і недостатньою екологічною спрямованістю навчальних дій студентів, низьким рівнем усвідомленості ними та викладачами зв’язку між самоосвітньою діяльністю й розв’язанням екологічних проблем.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: Педагогічні основи самоосвітньої діяльності майбутніх учителів природничих дисциплін

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок