Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Педагогічні умови формування професійної спрямованості особистості студентів вищих аграрних закладів освіти

Педагогічні умови формування професійної спрямованості особистості студентів вищих аграрних закладів освіти

Назва:
Педагогічні умови формування професійної спрямованості особистості студентів вищих аграрних закладів освіти
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,35 KB
Завантажень:
162
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти
АПН України
СПОДІН Людмила Анатоліївна
УДК 37.013:378.1.663
Педагогічні умови формування
професійної спрямованості особистості
студентів вищих аграрних закладів освіти
13.00.04 – теорія та методика професійної освіти
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Київ – 2001
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Національному аграрному університеті.
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор
Олійник Павло Миколайович,
Національний аграрний університет,
професор кафедри методики навчання
Офіційні опоненти: - доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН України
Мороз Олексій Григорович,
Національний педагогічний університет ім. М.П.Драгоманова, завідувач кафедри педагогіки і психології вищої школи
- кандидат психологічних наук, доцент
Туриніна Олена Леонтіївна,
Міжрегіональна академія управління персоналом, заступник завідувача кафедри психології
Провідна установа: Тернопільський державний педагогічний університет ім. В.Гнатюка, кафедра педагогічної майстерності та освітніх технологій, Міністерство освіти і науки України, м.Тернопіль
Захист відбудеться " 19 " жовтня 2001 р. о " 1400 " год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.455.01 в Центральному інституті післядипломної педагогічної освіти за адресою: 04053, м. Київ-53, вул. Артема 52-А, навчальний корпус 3, аудиторія 20.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти за адресою: 04053, м. Київ-53, вул. Артема 52-А, навчальний корпус 3.
Автореферат розіслано " 17 " вересня 2001 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради ______________________ Снісаренко О.С.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Процес переходу до ринкових форм господарювання, формування багатоукладної економіки в галузі сільського господарства вимагає відповідного кадрового забезпечення та суттєвих змін у підготовці фахівців агропромислового комплексу. Потреба в дослідженні спрямованості особистості на сільськогосподарські професії зумовлена, з одного боку, новими реаліями, що виникли у сфері сільського господарства: вимогами, які ставляться перед особистістю у зв'язку з переходом на ринкову економіку, а з іншого – тим, що в теоретичному та практичному плані це питання недостатньо вивчено.
Запорукою підвищення ефективності діяльності будь-якої організації за умов переходу економіки країни на ринкові відносини є активізація людського фактору, забезпечення можливості розвитку творчого потенціалу кожної людини у процесі праці. Як зазначають багато дослідників (С.І.Архангельський, В.Г.Асеєв, М.Й.Боришевський, М.Р.Гінзбург, О.К.Дусавицький, М.І.Дьяченко, І.О.Кандибович, Є.О.Климов, В.А.Козаков, Н.В.Кузьміна, В.О.Моляко, К.К.Платонов, Н.С.Пряжніков, С.Л.Рубінштейн, В.А.Семиченко, В.В.Сєріков, В.В.Синявський, В.О.Сластьонін, Б.О.Федоришин, J.Нolland, D.Super та ін.), у виробничому та навчально-виховному процесі акцент слід робити саме на особистості.
У Державній національній програмі “Освіта” (“Україна в ХХІ столітті”) визначені кроки щодо забезпечення нової якості підготовки дипломованих фахівців: перехід від масового навчання до індивідуального на основі самостійної роботи студентів, форм та методів активізації навчання; посилення диференціації підготовки фахівців відповідно основних видів їх майбутньої діяльності. Процес підготовки повинен бути більш професійно спрямованим для формування необхідних професійних властивостей особистості. Виходячи з цього, перед вищою школою стоїть першочергове завдання підвищення ефективності підготовки фахівців.
Так як Україна має великі аграрні ресурси та її розвиток пов'язаний з аграрною політикою, то для неї особливого значення набуває підготовка висококваліфікованих фахівців для сільського господарства.
Ряд вчених (Л.О.Каніщенко, В.М.Литвин, О.Т.Лебедєв, Г.І.Деркевич, А.А.Вербицький, В.Д.Шадріков) вказують на наявне протиріччя між зростаючими вимогами суспільства до рівня професіоналізму особистості та існуючою практикою професійної підготовки студентів, між якісною нетотожністю навчальної діяльності та діяльності професійної.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: Педагогічні умови формування професійної спрямованості особистості студентів вищих аграрних закладів освіти

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок