Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Розробка адгезивних засобів для поліпшення якості фіксації повних знімних зубних протезів та профілактики травматичних протезних стоматитів (клініко-експериментальне дослідження)

Розробка адгезивних засобів для поліпшення якості фіксації повних знімних зубних протезів та профілактики травматичних протезних стоматитів (клініко-експериментальне дослідження)

Назва:
Розробка адгезивних засобів для поліпшення якості фіксації повних знімних зубних протезів та профілактики травматичних протезних стоматитів (клініко-експериментальне дослідження)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
20,52 KB
Завантажень:
223
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ІНСТИТУТ СТОМАТОЛОГІЇ
АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
ДІЄВА Тетяна Василівна
УДК 616.314-77-071-092.4.00414:616.314-089.28/.29
Розробка адгезивних засобів для поліпшення якості
фіксації повних знімних зубних протезів та
профілактики травматичних протезних стоматитів
(клініко-експериментальне дослідження)
14.01.22 – стоматологія
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
Одеса –2003
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті стоматології Академії медичних наук України.
Науковий керівник: доктор медичних наук, старший науковий
співробітник Лабунець Василь Аксентійович,
Інститут стоматології АМН України, завідувач
відділу ортопедичної стоматології
Офіційні опоненти:
- доктор медичних наук, професор Чулак Леонід Дмитрович,
Одеський державний медичний університет МОЗ України,
завідувач кафедри ортопедичної стоматології
- доктор медичних наук, професор Нідзельський Михайло Якович,
Українська медична стоматологічна академія МОЗ України, завідувач
кафедри післядипломної освіти лікарів-стоматологів-ортопедів
Провідна установа:
Київська медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика
Моз України, кафедра стоматології
Захист відбудеться “12” травня 2003 року о 15.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.563.01 в Інституті стоматології АМН України за адресою: 65026, м. Одеса, вул. Рішельєвська, 11.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Інституту стоматології АМН України (65026, м. Одеса, вул. Рішельєвська, 11).
Автореферат розісланий “11” квітня 2003 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Чумакова Ю.Г.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Однією з основних задач в ортопедичній стомато-логії є медична і соціальна реабілітація хворих з повною відсутністю зубів (Неспрядько В.П., Біда В.І., 1988; Чулак Л.Д., 1996; Нідзельський М.Я., 1997).
Згідно даним Лабунця В.А. (2000), потреба дорослого населення України у повному знімному протезуванні досить значна і складає 57,5 осіб (77,35 про-те--зів) на 1000 обстежених. При цьому, кількість щелеп з повною відсутністю зу-бів і несприятливими анатомо-топографічними умовами протезного поля, дося--гає 87,1% від загальної їх кількості (15,1% верхніх і 72,0% нижніх щелеп).
Втрата всіх зубів веде до значних функціональних, морфологічних і психо--соматичних розладів (Шварцзайд Е.Е., 1993; Омаров О.Г., Персин Л.С., Еро-хи-на И.Г., 1995; Carlsson G.E., 1998). Але при всій складності захворювання, якість ортопедичної допомоги, що надається даній категорії хворих, все ще знахо--диться на недостатньо високому рівні (Павленко О.В., 1989; Рожко М.М., 1993; Єрис Л.Б., 2000).
Продовжується використання акрилових пластмас для виготовлення повних знімних протезів, які характеризуються високим ступенем алергізації, токсич-ності, низькою теплопровідністю тощо (Сисоєв М.П., 1992; Жадько С.І., 1996; Гризодуб В.І., Жуков К.В., 1996; Варес Э.Я., Нагурний В.А., 2001). При цьому відзначається ряд істотних порушень у медико-технологічному процесі виго-товлення протезів (Павленко О.В., 1989; Палійчук І.В., 1998; Новикова О.Б., 1998).
Відомо, що для досягнення повноцінної адаптації до повних знімних проте--зів, визначальне значення має ступінь їхньої фіксації і стабілізації в порож--нині рота. Це можна досягти, завдяки обов’язковому врахуванню і ретель--ному аналізу анатомо-топографічних особливостей стану беззубих щелеп та за рахунок якісного їхнього виготовлення (Калинина Н.В., Загорский В.А., 1990; de Baat C., Van Aken A.A., Mulder J., 1997).
Разом з тим, навіть при ретельному дотриманні приведених вище реко-мен-дацій, сила адгезії, яка виникає між базисом протеза і слизовою оболонкою протез-ного поля за рахунок слини, не завжди достатня для повноцінної фікса-ції, особливо, стабілізації повних знімних протезів у порожнині рота, в резуль-та-ті чого погіршується їхня функціональна цінність (Уразаева Н.Н., 1987; Нідзельський М.Я., 1997).
У зв'язку з цим, у клініці ортопедичної стоматології розроблено цілий ряд різ--них за конструкцією і механізмом дії спеціальних апаратів, матеріалів, засо-бів, спрямованих на поліпшення фіксації і стабілізації протезів у порожнині рота.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: Розробка адгезивних засобів для поліпшення якості фіксації повних знімних зубних протезів та профілактики травматичних протезних стоматитів (клініко-експериментальне дослідження)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок