Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> КООРДИНАЦІЙНI СПОЛУКИ 3d-МЕТАЛIВ З N-АЦИЛЬОВАНИМИ АМIНОКИСЛОТАМИ ТА ПХ ПОХІДНИМИ

КООРДИНАЦІЙНI СПОЛУКИ 3d-МЕТАЛIВ З N-АЦИЛЬОВАНИМИ АМIНОКИСЛОТАМИ ТА ПХ ПОХІДНИМИ

Назва:
КООРДИНАЦІЙНI СПОЛУКИ 3d-МЕТАЛIВ З N-АЦИЛЬОВАНИМИ АМIНОКИСЛОТАМИ ТА ПХ ПОХІДНИМИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,69 KB
Завантажень:
114
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
НАЦIОНАЛЬНА АКАДЕМIЯ НАУК УКРАПНИ
ФIЗИКО-ХIМIЧНИЙ IНСТИТУТ ім. О.В. БОГАТСЬКОГО
АМЕТОВ ІСМАІЛ ЕНВЕРОВИЧ
УДК 541.49 + 547.466
КООРДИНАЦІЙНI СПОЛУКИ 3d-МЕТАЛIВ
З N-АЦИЛЬОВАНИМИ АМIНОКИСЛОТАМИ ТА ПХ ПОХІДНИМИ
02.00.01 – неорганічна хімія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
Одеса - 2003
Дисертація є рукописом.
Роботу виконано на кафедрі загальної хімії Таврійського національного
університету ім. В.І. Вернадського.
Науковий керівник: доктор хімічних наук, професор Шульгiн Вiктор Федорович, Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, завідувач кафедри загальної хімії
Офіційні опоненти: доктор хімічних наук Гельмбольдт Володимир Олегович, Фізико-хімічний інститут захисту навколишнього середовища та людини Міністерства освіти і науки і НАН України, м. Одеса, завідувач відділом теоретичних основ уловлювання кислих сполук і газового аналізу кандидат хімічних наук Скороход Лариса Сергіївна, Одеський національний університет ім.. І.І. Мечникова, м. Одеса, доцент кафедри загальної хімії та полімерів
Провідна установа: Київський нацiональний унiверситет iмені Тараса Шевченка, хiмiчний факультет, кафедра неорганічної хімії
Захист відбудеться " 30 " січня 2003 р. о 13 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 41.219.01 при Фiзико-хiмiчному iнститутi iм. О.В. Богатського НАН України.
З дисертацією можна ознайомитись в бiблiотецi Фiзико-хiмiчного iнституту iм. О.В. Богатського НАН України.
Автореферат розісланий " 26 " грудня 2002 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради, Н.О. Назаренко
кандидат хiмiчних наук
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальнiсть теми. Координаційним сполукам амінокислот і пептидів присвячена велика кількість наукових публікацій. Менше уваги приділяється комплексам N-замiщених амінокислот, хоча навіть поверховий погляд на цю групу речовин дозволяє виявити декілька типів потенційно комплексоутворюючих реагентів.
Серед численних похiдних N-замiщених амiнокислот особливу увагу придiляють ацильованим похiдним. Сполуки даного типу є бiологiчно "м'яки-ми" i легко розкладаються за природних умов. Це робить пх зручними i вiд-носно безпечними об'єктами для дослiдження хiмiчних та бiологiчних властивостей. Экспериментально доведено, що ациламiнокислоти здiбнi до засвоення органiзмом, тому що вони є початковим матерiалом для синтезу власних лiпiдов i бiологiчно активних метаболiтов, зокрема, попередникiв простагландинiв.
Координацiйнi сполуки цього типу за звичай мають високу бiологiчну активнiсть i викликають зацікавленiсть як потенцiйнi лiкарськi препарати в медицинi та ветеринарії. Однак, координацiйна хiмiя N-ацильованих амiно-кислот на цей час вивчена недостатньо повно. Зокрема, не дослiджена залежнiсть способу координацiп лiгандiв даного типу вiд структурних особливостей захисноп групи.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано у рамках планової тематики кафедри загальної хімії Таврійського національного університету ім. В. І. Вернадського "Координаційні сполуки азотовмісних лігандів" (проблема наукової ради НАН України з неорганічної хімії). Номер державної реєстрації 0197U001960.
Мета та задачi дослiдження. Метою роботи є пошук взаємозв'язку будови координаційних сполук марганцю(II), кобальту(II), нікелю(II), міді(II) та цинку з N-ацильованими амінокислотами та їх похідними з особливостями захисноп групи.
Для досягнення поставленої мети необхідно було вирішити такі задачі:
- виявити оптимальні умови синтезу координаційних сполук 3d-металів з N-ацильованими амінокислотами (гліцин, b-аланін), а також їх похідними;
- визначити склад i дослідити структурні особливості синтезованих комплексів;
- вивчити вплив структури захисноп групи на координацiйну здатнiсть лiганду.
Об'єкт дослiдження – координацiйнi сполуки N-ацильованих амiнокис-лот, їх гiдразидiв та пептидів.
Предмет дослiдження – вплив типу захисту амiногрупи на спосіб координацiї N-ацильованих амiнокислот.
Методи дослiдження – термогравiметрiя, IЧ-спектроскопiя, спектроско-пiя дифузного вiдбиття, ЕПР, рентгеноструктурний аналiз.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Реферат на тему: КООРДИНАЦІЙНI СПОЛУКИ 3d-МЕТАЛIВ З N-АЦИЛЬОВАНИМИ АМIНОКИСЛОТАМИ ТА ПХ ПОХІДНИМИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок