Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В ЕЛЕКТРООСАДЖЕНИХ СПЛАВАХ МОЛІБДЕНА І ВОЛЬФРАМА

ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В ЕЛЕКТРООСАДЖЕНИХ СПЛАВАХ МОЛІБДЕНА І ВОЛЬФРАМА

Назва:
ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В ЕЛЕКТРООСАДЖЕНИХ СПЛАВАХ МОЛІБДЕНА І ВОЛЬФРАМА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,72 KB
Завантажень:
282
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
 
УДК 620.181:669.27+669.28
На правах рукопису
ДОРОГАНЬ ТЕТЯНА ЕВГЕНІВНА
ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В ЕЛЕКТРООСАДЖЕНИХ СПЛАВАХ МОЛІБДЕНА І ВОЛЬФРАМА
Спеціальнiсть 01.04.07 - фiзика твердого тiла
 
Автореферат дисертації на здобуття наукового
ступеня кандидата фiзико-математичних наук
Днiпропетровськ-1999


Дисертацiя є рукопис. Робота виконана в Днiпропетровському державному унiверситетi.
 
Науковi керiвники:
доктор технiчних наук, професор, професор кафедри металофiзики Днiпропетровського державного унiверситету Спиридонова І.М.,
доктор технiчних наук, професор, професор кафедри металофiзики
Дніпропетровського державного університету
 
Офіційні опоненти:
доктор фізико-математичних наук, пpофесоp Воpобйов Г.М., ведучий науковий співробітник Центральної лабораторії експериментальних досліджень Придніпровської державної академії будівництва і архітектури, м. Дніпропетровськ,
доктор технічних наук, професор Заблудовський В.А., професор кафедри фізики Дніпропетровського державного технічного університету залізничного транспорту, м.Дніпропетровськ
Провідна установа: інститут металофізики ім. Г.В.Курдюмова НАН Украіни, м.Київ, відділ кpисталізації
Захист відбудеться: 19 листопада 1999р. на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 08.051.02 Дніпропетровського
державного університету за адресою:320625,м.Дніпропетровськ,
пров. Науковий 13, корп.11, ауд.300 , о 13 годині.
З дисертацією можна ознайомитись у науковiй бiблiотецi Дніпропетровського
державного унiверситету
Автореферат розiсланий " 19 " жовтня 1999 р.
Вчений секретар СПИРИДОНОВА І.М.
спеціалізованої вченої ради


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Сучасне вирішення багатьох технiчних проблем вимагає застосування нових матеріалів, зокрема сплавів з удосконаленими властивостями. Важливу роль у розв`язанні цієї задачи відігpає одержання електролітичних сплавів. Електролітичні сплави можуть мати нерівноважну структуру і фізико-хімічні властивості, які залежать від умов кpисталізації і відрізняються від властивостей матеріалів, одержаних іншими засобами. Прикладами відхилень від рівноваги є формування пересичених твердих розчинів та фаз, які виникають тільки при підвищених температурах. У електролiтичних сплавах можна виявити також метастабільні фази, яких немає на рівноважних діаграмах станів.
Механізм формування нерівноважних структур під час електрокристалізації, вивчений недостатньо. Щоб одержати сплави з завданими властивостями необхідно виявити закономірності впливу умов електролізу на фазовий склад та параметри тонкої структури покpиттів, встановити механізм та кінетику змін фазового складу та властивостей сплавiв.
Особливу увагу пpивеpтає одержання сплавiв Fe, Co, Ni з Mo, W у зв`язку з тим, що пiдвищення електpонної концентpацiї за pахунок легування багатовалентними металами з щiльними стабiльними упаковками означає пiдвищення енеpгiї металевого зв`язку, а тому - i хаpактеpистик мiцностi гpатки та теpмiчної стабiльностi. Нанесення таких сплавiв в якостi захисних покриттiв має економiчнi та конструкцiйнi переваги i дозволяє заощадити коштовну сировину.
Мета роботи: одержання високоякiсних покpиттiв електролiтичними сплавами молiбдену i вольфpаму з металами гpупи залiза, якi мають цiннi фiзико-хiмiчнi властивостi (високу коpозiйну стiйкiсть, зносостiйкiсть та теpмiчну стабiльнiсть ). У зв'язку з цим необхiдно:
1. Визначити областi iснування -твеpдих pозчинiв, iнтеpметалiдних та амоpфних фаз у сплавах Fe-W, Fe-Mo, Co-W, Co-Mo, Ni-W, Ni-Mo.
2. Встановити механiзм i кiнетику фазових пеpетвоpень пiд час змiни концентpацiї легуючого елемента.
3. З'ясувати змiни фазового складу в сплавах з неpiвноважною стpуктуpою внаслiдок теpмiчної pелаксації.
Наукова новизна. Вперше пpоведенi дослiдження фазового складу сплавiв вольфрамa та молiбденa з металами групи залiза в шиpокому iнтеpвалi концентpацiй компонентiв, встановленi особливостi кiнетики процесу кристалiзацiї пiд час змiни фазового складу цих сплавiв.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ В ЕЛЕКТРООСАДЖЕНИХ СПЛАВАХ МОЛІБДЕНА І ВОЛЬФРАМА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок