Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПСИХОЛОГІЗМ РОМАНІВ МИХАЙЛА СТЕЛЬМАХА

ПСИХОЛОГІЗМ РОМАНІВ МИХАЙЛА СТЕЛЬМАХА

Назва:
ПСИХОЛОГІЗМ РОМАНІВ МИХАЙЛА СТЕЛЬМАХА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,83 KB
Завантажень:
96
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
КIРОВОГРАДСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПЕДАГОГIЧНИЙ УНIВЕРСИТЕТ
iменi ВОЛОДИМИРА ВИННИЧЕНКА
ЗАГОРОДНЮК ВАСИЛЬ СТЕПАНОВИЧ
УДК 883.08:883.3-31.1
ПСИХОЛОГІЗМ РОМАНІВ МИХАЙЛА СТЕЛЬМАХА
Спеціальність 10.01.01 - українська лiтература
АВТОРЕФЕРАТ
дисертацiї на здобуття наукового ступеня
кандидата фiлологiчних наук
Кіровоград – 2001
Дисертацiєю є рукопис.
Робота виконана в Херсонському державному педагогiчному унiверситеті Мiнiстерства освiти i науки України.
Науковий керiвник: доктор фiлологiчних наук, професор,
академік АН вищої школи України
Гуменний Микола Хомич,
Південноукраїнський державний педагогiчний унiверситет імені К. Д. Ушинського,
завідувач кафедри української та зарубіжної літератури.
Офiцiйнi опоненти: доктор фiлологiчних наук, професор
Марко Василь Петрович,
Кiровоградський державний педагогiчний
унiверситет iм. Володимира Винниченка,
професор кафедри української літератури;
кандидат фiлологiчних наук, доцент
Конончук Михайло Миколайович,
Київський національний університет
ім. Тараса Шевченка,
доцент кафедри історії української літератури
та шевченкознавства
Провiдна установа: Одеський національний унiверситет
ім. І. І. Мечникова,
кафедра новітньої літератури та журналістики,
Міністерство освіти і науки України,
м. Одеса.
Захист вiдбудеться 11.10.2001 року о 10 годинi на засiданнi спецiалiзованої вченої ради К 23.053.01 у Кiровоградському державному педагогiчному унiверситетi iмені Володимира Винниченка за адресою: 25006, м. Кiровоград, вул. Шевченка, 1, зал засідань.
З дисертацiєю можна ознайомитися в бiблiотецi Кiровоградського державного педагогiчного унiверситету iмені Володимира Винниченка (25006, м. Кіровоград, вул. Шевченка,1).
Автореферат розiсланий 10.09.2001 року.
Вчений секретар
спецiалiзованої вченої ради Задорожна Н.О.
1
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність дослідження. Проблема психологізму – одна з найважливіших у дослідженні багатогранної спадщини Михайла Стельмаха, класика української літератури. У вітчизняному літературознавстві вона вже порушувалася. Але в різні періоди творчості письменника з'являлися праці (монографії, дисертації, брошури, статті), у яких психологізм розглядався принагідно. Отже, цілком закономірно при зверненні до цієї проблеми зберігати стійке відчуття її "відкритості".
Творчість М.Стельмаха досліджували такі вчені, як І.Семенчук, О.Бабишкін, Л.Новиченко, В.Дончик, В.Марко, Г.Штонь, О.Вертій, В.Піскунов, М.Гуменний, О.Коваль та ін. Цінні аспекти їхніх праць враховані при написанні дисертації.
Останнім часом почали з'являтися окремі дослідження, в яких прослідковується чітко виражена тенденція до широких теоретичних узагальнень у сфері літературно-художнього психологізму (маємо на увазі статті та книги Г.В'язовського, Л.Виготського, Л.Гінзбург, М.Кодака, О.Кривцуна, В.Макарова, В.Фащенка та ін.). Серйозним науковим орієнтиром були також праці І.Франка та О.Потебні.
Спираючись на найновіші дослідження проблеми, можна констатувати, що художній психологізм ще не цілком визначився як предмет наукового вивчення. Недостатньо з'ясовані співвідношення форм психологічних характеристик з категоріями естетики, а також вплив психологічного аналізу на художньо-естетичну значущість. Сьогодні назріла необхідність у більш поглибленому теоретичному підході до "найлокальніших" проблем художнього психологізму в історико-літературних дослідженнях і в збагаченні широким за обсягом конкретно-художнім матеріалом теоретико-узагальнюючих праць із психологізму.
Отже, актуальність дослідження зумовлена посиленим інтересом до романістики М.Стельмаха в широкому ідейно-філософському контексті розвитку цього жанру, з необхідним урахуванням його формально-структурних ознак, що з очевидністю сприятиме науковому збагаченню сучасного стельмахознавства, оскільки робиться спроба якісно нового осмислення психологізму художньої прози М.Стельмаха. Окрім того, творчість митця потребує нового прочитання з пріоритетом на загальнолюдські цінності, оскільки на ній помітні знаки класового тиску вчорашньої епохи.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ПСИХОЛОГІЗМ РОМАНІВ МИХАЙЛА СТЕЛЬМАХА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок