Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Розвиток системи вищої освіти регіону в умовах формування різних форм власності (соціально-економічний аспект)

Розвиток системи вищої освіти регіону в умовах формування різних форм власності (соціально-економічний аспект)

Назва:
Розвиток системи вищої освіти регіону в умовах формування різних форм власності (соціально-економічний аспект)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,70 KB
Завантажень:
377
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК
РАДА ПО ВИВЧЕННЮ ПРОДУКТИВНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Капченко Руслан Леонідович
УДК 658. 386
Розвиток системи вищої освіти регіону
в умовах формування різних форм власності
(соціально-економічний аспект)
Спеціальність 08.09.01 – демографія, економіка праці,
соціальна економіка і політика
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ – 2005
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі економіки праці та менеджменту Кіровоградського національного технічного університету Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор
Куценко Віра Іванівна,
Рада по вивченню продуктивних сил України
НАН України, завідувач відділу проблем розвитку і розміщення галузей соціальної сфери
Офіційні опоненти:
доктор економічних наук, професор Сазонець Ігор Леонідович, Дніпропетровський національний університет Міністерства освіти і науки України,
завідувач кафедри міжнародного менеджменту;
кандидат економічних наук, доцент Євтушенко Ганна Іванівна, Національна академія державної податкової служби України, доцент кафедри податкового менеджменту.
Провідна установа:
Львівський національний університет ім. Івана Франка Міністерства освіти і науки України, кафедра економіки України, м. Львів.
Захист відбудеться “13” червня 2005 р. о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.160.01 Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України за адресою: 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 60.
З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці Ради по вивченню продуктивних сил України НАН України за адресою: 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 60.
Автореферат розісланий “11” травня 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
доктор економічних наук, професор Бандур С.І.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Подальший соціально-економічний розвиток України та інформатизація суспільства залежать від того, якою мірою будуть задіяні інтелектуальні та творчі можливості народу, здібності кожного громадянина. Це обумовлює необхідність нагромадження інфраструктурного потенціалу освіти, передусім вищої, котрий створює конкретні умови і можливості для формування висококваліфікованих кадрів.
Реалії сьогодення свідчать, що вища освіта України потребує подальшого вдосконалення в напрямку її більшої демократизації та входження в систему міжнародної освіти.
В цих умовах особливої актуальності набуває проблема функціонування закладів вищої освіти на регіональному рівні з метою задоволення потреб регіону в кваліфікованих кадрах з урахуванням структури розвитку економіки.
Даній проблемі було присвячено наукові праці О.Анчишкіна, Д.Богині, І.Бондар, В.Васильченко, О.Дайновського, А.Добриніна, С.Дятлова, Г.Єгіазаряна, В.Єрошиної, В.Жаміна, Є.Жильцова, С.Зарецької, В.Комарова, С.Костаняна, В.Куценко, Б.Рябушкіна, С.Струмиліна, В.Щетиніна, Л.Якобсона та ін. Завдяки цим та багатьом іншим ученим була сформована така галузь науки та навчальна дисципліна, як економіка освіти.
Вагомий внесок у розв’язання соціально-економічних проблем підготовки кваліфікованих кадрів у контексті розвитку національного і регіональних ринків праці зробили С.Бандур, Л.Кривенко, Е.Лібанова, І.Лукінов, С.Мочерний, С.Пирожков, У.Садова, А.Чухно та інші вітчизняні дослідники.
Проблеми формування регіональної економічної політики, в тому числі відносно розвитку системи вищої освіти знайшли відображення в працях М.Долішнього, С.Дорогунцова, А.Єпіфанова, Т.Заяць, В.Кравченко, М.Круглова, Н.Ларіса, С.Мельник, І.Микасюка, Р.Патори, І.Сало, Л.Семів, В.Симоненко, В.Тьорла, М.Фащевського та ін.
Водночас, вивчення наявних наукових досліджень вказує на відсутність у більшості з них глибокої оцінки конкурентоспроможності освітніх послуг, які надаються навчальними закладами національної системи вищої освіти різних форм власності, а також концептуальної моделі її розвитку за умов входження держави у міжнародні транснаціональні структури та приєднання України до Болонського процесу.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: Розвиток системи вищої освіти регіону в умовах формування різних форм власності (соціально-економічний аспект)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок