Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВИНОГРАДАРСЬКО-ВИНОРОБНОГО ПІДКОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВИНОГРАДАРСЬКО-ВИНОРОБНОГО ПІДКОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ

Назва:
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВИНОГРАДАРСЬКО-ВИНОРОБНОГО ПІДКОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,62 KB
Завантажень:
421
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
СІЛЕЦЬКА НАТАЛЯ ВІКТОРІВНА
УДК: 338.43: 634.8: (477.72)
ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВИНОГРАДАРСЬКО-ВИНОРОБНОГО ПІДКОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ
08.07.02 – економіка сільського господарства і АПК
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Миколаїв – 2005
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Херсонському державному аграрному університеті
Міністерства аграрної політики України.
Науковий керівник: доктор економічних наук, професор
МАРМУЛЬ Лариса Олександрівна,
Херсонський державний аграрний університет,
проректор з міжнародних зв’язків,
завідувач кафедри обліку і аудиту.
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
ЄРМАКОВ Олександр Юхимович,
директор Навчально-наукового центру
економіки та соціального розвитку
села НАУ України Кабінету Міністрів
України;
кандидат економічних наук, доцент
РУЛЬЄВ Віталій Андрійович,
директор Інституту зрошуваного садівництва
ім. М.Ф. Сидоренка УААН.
Провідна установа: Дніпропетровський державний аграрний
університет Міністерства аграрної політики
України, кафедра менеджменту організацій,
м. Дніпропетровськ.
Захист відбудеться “15” квітня 2005 р. о 1300 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 38.806.01 у Миколаївському державному аграрному університеті за адресою: 54010, м. Миколаїв, вул. Паризької Комуни, 9, конференц-зал.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Миколаївського державного аграрного університету за адресою: м. Миколаїв, вул.Карпенка,73.
Автореферат розісланий “15” березня 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Клочан В.Ф.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Виноградарсько-виноробний підкомплекс є однією з най-важ-ли---ві-ших складових агропромислового комплексу України і зокрема областей Півден-ного регіону. У найурожайніші роки тут вироблялося майже 30% від обсягу виробництва ви-но-гра-ду в СНД та 4% - європейських країн, що дозволяло забезпечувати високий рівень споживання винограду та продуктів його переробки, значні грошові надходження до державного бюджету, стабільне працевлаштування сіль-ського населення.
Проте в останній період виноградарсько-виноробний підкомплекс АПК країни зазнав глибо-кої економічної кризи. Це проявилося насамперед у зменшенні площ виноградни-ків, зниженні обсягів виробництва, переробки та споживанні винограду, зменшенні конку-рентно-го статусу галузі в цілому. Повною мірою вказані кризові явища характерні для вино-градарсько-виноробного підкомплексу Херсонської області, традиційного ре-гіо-ну вирощування та переробки винограду. В умовах Херсонщини саме виноград є тим видом продукції, який може забезпечити: найвищу прибутковість виробництва; споживчий продовольчий ринок свіжою високопоживною продукцією; потреби переробних підприємств у сировині та раціональне використання виробничих потуж-ностей; розширення експорту агропромислових товарів.
Питання розвитку виноградарсько-виноробного підкомплексу досліджували відомі вчені: А.М. Авідзба, А.М. Бузні, О.М. Гаркуша, С.Ю. Дженеєв, О.Ю. Єрмаков, В.Г. Іванченко, В.В. Козенко, О.Д. Лянний, Т.І. Ломаченко, І.Г. Матчина, В.О. Рибінцев, В.А. Рульєв, І.І. Червен, Е.В. Червен, О.Ф. Чернявський, В.О. Фуркевич, Р.П. Хачатурян та ін. Разом з тим, проблеми формування та функціонування підкомплексу в пореформений пе-ріод, створення ринкового механізму господарювання в ньому, збалансованого роз-вит-ку всіх ланок виробничого процесу, адаптації відповідно до потреб спожив-чого ринку вивчені недостатньо.
Все це обумовило вибір теми дисертаційного дослідження, його наукову та практичну цінність.
Зв’язок роботи з науковими планами, програмами, темами. Проведені дослідження здійснювалися у межах наукової тематики економічного факультету Херсонського державного аграрного університету “Організаційно-економічний механізм функціонування підприємницьких структур, систем ціноутворення, фінансово-кредитних відносин, страхування” (номер державної реєстрації 0102? 003197).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ОСНОВНІ НАПРЯМИ ПІДВИЩЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ВИНОГРАДАРСЬКО-ВИНОРОБНОГО ПІДКОМПЛЕКСУ РЕГІОНУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок