Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Хронологічно маркована лексика як фактор тексту в жанрі історичного роману (на матеріалі художньої прози В. Скотта)

Хронологічно маркована лексика як фактор тексту в жанрі історичного роману (на матеріалі художньої прози В. Скотта)

Назва:
Хронологічно маркована лексика як фактор тексту в жанрі історичного роману (на матеріалі художньої прози В. Скотта)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,19 KB
Завантажень:
195
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
КОВАЛЕНКО Ольга Володимирівна
УДК: 811,111'373,44/,46:821,111Скотт1/7,08
Хронологічно маркована лексика
як фактор тексту в жанрі історичного роману
(на матеріалі художньої прози В. Скотта)
Спеціальність 10.02.04 – германські мови
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Одеса – 2002
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Одеському національному університеті
імені І. І. Мечникова, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник: кандидат філологічних наук, доцент
Матузкова Олена Прокопівна,
Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова,
завідувач кафедри перекладу.
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор Скибіна Валентина
Іванівна, Запорізький державний університет, декан
факультету іноземної філології;
кандидат філологічних наук, доцент Гнаповська Людмила Вадимівна, Сумський державний педагогічний університет ім. О. С. Макаренка, завідувач кафедри германської філології.
 
Провідна установа: Львівський національний університет ім. І. Франка, кафедра
перекладу англійської мови, Міністерство освіти і науки
України.
Захист відбудеться “ 21 “ березня 2002 року о 13.30 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради, шифр К 41.051.02 в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова за адресою: 65058, м. Одеса, Французький бульвар, 24/26, ауд. 91.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (65026, м. Одеса, вул. Преображенська, 24).
Автореферат розіслано 15.02.2002 року.
Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Черноіваненко Є. М.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Використання лексичного складу мови у тексті конкретного літературного твору підпорядковане цілому ряду детермінуючих факторів. Одним із найважливіших серед них є жанрова приналежність твору, або “той естетичний канон, згідно якого автор конструює як сам зображуваний світ, так і засоби його вербалізації".
Історичний роман глибоко вивчений літературознавцями, лінгвісти ж частіше за все вивчали його в межах перекладацького аспекту, відзначаючи, що текстам історичних романів властиві специфічні лінгвістичні особливості перш за все у сфері лексики. Сукупність певних лексичних засобів як ознак жанру історичного роману, тобто жанроутворююча лексика історичного роману, раніше не досліджувалася ні вітчизняними, ні зарубіжними вченими, що надає даному дослідженню актуальності і своєчасності.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційне дослідження “Хронологічно маркована лексика як фактор тексту в жанрі історичного роману (на матеріалі художньої прози В. Скотта)” є аспектом загальнокафедральної теми “Варіативність англійської мови та мовлення в когнітологічних аспектах” (протокол №7 від 3 квітня 2001 р.). Тема дисертації затверджена Вченою Радою Одеського національного університету 20 жовтня 1997 р. (протокол № 2).
Головною метою пропонованої дисертаційної роботи є комплексна і всебічна характеристика кількісних, структурних і функціональних параметрів жанроутворюючих одиниць історичного роману – архаїзмів та історизмів. Для досягнення поставленої в роботі мети розв'язувались такі основні задачі:
1) виявлення й аналіз жанрово маркованих лексем історичного роману – архаїзмів та історизмів – для встановлення їх типології;
2) аналіз функціональних, семантичних, структурних, частотних і стилістичних характеристик архаїзмів та історизмів;
3) встановлення кореляції частотності жанроутворюючих лексем і часу, зображеного в історичному романі В. Скотта;
4) роздільний аналіз функціонування вказаних лексичних одиниць у авторському оповіданні й діалозі історичних романів В. Скотта.
Вибір історичного роману в якості об'єкта дослідження вбачається доцільним і науково виправданим, бо розгляд жанрово обмеженого сегмента словника дозволяє прослідкувати дію мікро- і макросистемних лексичних зв'язків у тексті.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Реферат на тему: Хронологічно маркована лексика як фактор тексту в жанрі історичного роману (на матеріалі художньої прози В. Скотта)

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок