Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати реферат: Хронологічно маркована лексика як фактор тексту в жанрі історичного роману (на матеріалі художньої прози В. Скотта)

Хронологічно маркована лексика як фактор тексту в жанрі історичного роману (на матеріалі художньої прози В. Скотта) / сторінка 4

Назва:
Хронологічно маркована лексика як фактор тексту в жанрі історичного роману (на матеріалі художньої прози В. Скотта)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,19 KB
Завантажень:
195
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

За теоретичну основу даного дослідження приймається стилістична класифікація З.В. Тимошенко1, згідно з якою історизми протиставляються архаїзмам на підставі наявності або відсутності у слова лексико-стилістичної парадигми.
Дослідження 27 історичних романів В. Скотта показало, що саме факт наявності або відсутності у слова лексико-стилістичної парадигми визначає особливості введення даного слова у художній текст історичного роману. Різниця у прийомах введення архаїзмів та історизмів у текст ІР пояснюється тим, що архаїзми входять у лексико-стилістичну парадигму (мають синоніми, антоніми), а історизми, навпаки, не входять. Так, непрямий спосіб тлумачення архаїзмів, який включає введення у текст сучасного синоніма в межах одного висловлювання, включення архаїзму в синонімічний ряд, введення у розповідь синонімічного архаїзму, використання прямих або непрямих антонімічних відношень, повна або часткова семантизація архаїзму за рахунок його сполучуваності із сучасним словом є найпоширенішими способами введення архаїзму в текст ІР і складають 98 %. Для введення історизмів у текст ІР, навпаки, характерним є прямий спосіб, тобто розкриття значення слова у виносці, тлумачення за допомогою уточнюючих та пояснювальних слів, тлумачення експліцитне й імпліцитне.
У сучасній лінгвістиці не існує суперечок щодо того, що архаїзм є стилістичним засобом. Водночас щодо експресивності історизмів, серед дослідників не склалося однозначного розуміння у вирішенні цієї проблеми. У роботі показано, що треба брати до уваги подвійний характер історизмів – як термінів та історичних реалій, актуалізація яких залежить від контексту, і від характеру стилістичної віднесеності останнього. Але, на відміну від архаїзму, історизм у тексті ІР – це обов'язковий засіб експресії, тому що в більшості випадків пропонує єдиний спосіб називання даного референта.
Другий розділ, “Архаїзми в тексті історичного роману В. Скотта”, пропонує типологію архаїзмів, розгляд їх семантико-функціональних, кількісних і частотних характеристик. Визначається кореляція використання архаїзмів і часу, зображеного в ІР. У зв'язку з різницею принципів організації авторської розповіді та діалогу, аналіз функціонування архаїзмів у цих двох типах викладу проводиться роздільно.
Аналіз структурно-семантичних особливостей архаїзмів будується на принципі бінарної опозиції, лівим членом якої виступає слово, що протистоїть архаїзмові на основі спільності лексичного/граматичного значення (константа опозиції) і різниці в експресивно-стилістичному забарвленні (основна диференційна ознака). Додатковою диференційною ознакою в кожній парі виступає різниця у формі, у відповідності з чим виділяються три розряди архаїзмів : 1) фонемо-графічні; 2) морфологічні; 3) лексичні.
Для наочності кількісні дані про представленість і функціонування вказаних типів архаїзмів у досліджуваних романах зведено у таблиці.
Таблиця 1
Типи архаїзмів та їх кількісні характеристики
№ Тип архаизму Кількість лексем Fa Fr % від загальної кількості архаїзмів
1. Фонемо-графічні 31 531 17,1 1,2 %
2. Морфологічні 146 25893 177,3 62,8 %
3. Лексичні 429 14751 34,4 36 %
Всього 606 41175 228,8 100 %
Фонемо-графічні архаїзми відрізняються від своїх нейтральних синонімів звуко-буквеним оформленням і представлені двома різновидами: лігатурами ? і њ.
Стилістична маркованість морфологічних архаїзмів спирається на протиставленість за морфологічною формою відповідним нейтральним варіантам. Група морфологічних архаїзмів представлена : 1) займенниками (особовими, присвійними, зворотними) (thou, thee, thy, thyself, mine, thine); 2) дієслівними формами 2-ої (shouldst, dost, art, hast, canst, seest, knowest) та 3-ьої особи (hath, maketh, loveth, passeth); застарілими формами минулого й майбутнього часу дієслів (wilt, wert, sate, spake, gotten); 3) дієслівно-займенниковими формами (methinks, prithee).
У відповідності з принципом бінарної опозиції і додатковою диференційною ознакою, яка виступає як різниця в кожній парі протичленів, виділяються чотири основні розряди лексичних архаїзмів, що функціонують в історичних романах В.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Реферат на тему: Хронологічно маркована лексика як фактор тексту в жанрі історичного роману (на матеріалі художньої прози В. Скотта)

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок