Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> НІМЕЦЬКА ОКУПАЦІЙНА ПОЛІТИКА У СОЦІОКУЛЬТУРНІЙ СФЕРІ В РЕЙХСКОМІСАРІАТІ „УКРАЇНА” (1941-1944 рр.)

НІМЕЦЬКА ОКУПАЦІЙНА ПОЛІТИКА У СОЦІОКУЛЬТУРНІЙ СФЕРІ В РЕЙХСКОМІСАРІАТІ „УКРАЇНА” (1941-1944 рр.)

Назва:
НІМЕЦЬКА ОКУПАЦІЙНА ПОЛІТИКА У СОЦІОКУЛЬТУРНІЙ СФЕРІ В РЕЙХСКОМІСАРІАТІ „УКРАЇНА” (1941-1944 рр.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
25,60 KB
Завантажень:
487
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
СПУДКА Ірина Миколаївна
УДК 94 (477) „1941/1944”
НІМЕЦЬКА ОКУПАЦІЙНА ПОЛІТИКА У СОЦІОКУЛЬТУРНІЙ СФЕРІ В РЕЙХСКОМІСАРІАТІ „УКРАЇНА” (1941-1944 рр.)
07.00.01 – історія України
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата історичних наук
Запоріжжя – 2007


Дисертацією є рукопис
Робота виконана на кафедрі українознавства Запорізького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник: кандидат історичних наук, доцент
Дєдков Микола Васильович,
Запорізький національний технічний
університет, декан гуманітарного факультету, завідувач кафедри українознавства
Офіційні опоненти: доктор історичних наук, професор
Кучер Володимир Іванович,
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України,
провідний спеціаліст
доктор історичних наук, доцент
Шайкан Валентина Олексіївна,
Криворізький державний педагогічний університет,
завідувач кафедри історії України
Провідна установа: Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, кафедра історії України
 
Захист відбудеться “ 27 ” квітня 2007 р. о 13.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 17.051.01 у Запорізькому національному університеті Міністерства освіти і науки України за адресою: 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66, корп. 5, ауд. 326.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Запорізького національного університету за адресою: 69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66, корп. 2.
Автореферат розісланий “ 27 ” березня 2007 р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради В.Г. Ткаченко


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Стрімкий процес оновлення суспільства після розпаду СРСР, можливості, які відкрилися у наш час перед дослідниками, дозволяють на базі залучення раніше недоступних джерел та застосування нових методологічних підходів критично переосмислити історичний досвід. Друга світова війна впродовж десятиліть була і є одним з головних об’єктів наукових пошуків істориків усього світу. На сьогоднішній день існує значна кількість різних, іноді діаметрально протилежних підходів щодо трактування певних моментів цієї найтрагічнішої події ХХ ст. Дискусії з концептуальних проблем Другої світової війни продовжуються, і це ще раз засвідчує актуальність дослідження окремих її складових, у тому числі запровадження та функціонування нацистського режиму на окупованих територіях.
Період повоєнних десятиліть для вітчизняної історіографії характеризується створенням героїко-пропагандистського епосу з провідною роллю КПРС у перемозі над фашизмом, радянським партизанським рухом, наведенням прикладів масового геноциду в зоні окупації. Суперечливість і непослідовність німецької окупаційної політики в усіх сферах життя, з’ясування поглядів, мотивів поведінки представників різних верств суспільства, діяльність науковців й митців в умовах війни не належали до пріоритетних тем наукових пошуків істориків.
На цей момент не існує дослідження, в якому мав би місце аналіз окупаційної політики на території рейхскомісаріату „Україна” у такій важливій сфері суспільного життя як соціокультурна, що й зумовило вибір теми дисертації. Вивчення та аналіз даної проблеми розширять дотеперішні уявлення стосовно процесів, які відбувалися в окупованій Україні, і сприятимуть формуванню більш повного і цілісного їх сприйняття.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертаційного дослідження відповідає держбюджетній науково-дослідній роботі кафедри українознавства Запорізького національного технічного університету (№0106U008626).
Об’єктом дослідження є „новий порядок” у рейхскомісаріаті „Україна” у період Другої світової війни.
Предмет дослідження – окупаційна політика у соціокультурній сфері на території рейхскомісаріату „Україна”.
Хронологічні межі роботи охоплюють період з 1941 р. до 1944 р. і обумовлені часом існування німецького окупаційного режиму.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: НІМЕЦЬКА ОКУПАЦІЙНА ПОЛІТИКА У СОЦІОКУЛЬТУРНІЙ СФЕРІ В РЕЙХСКОМІСАРІАТІ „УКРАЇНА” (1941-1944 рр.)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок