Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ЕЛЕКТРОТЕРМІЧНОЇ АТОМІЗАЦІЇ В АТОМНО-АБСОРБЦІЙНОМУ СПЕКТРОМЕТРІ: КІНЕТИЧНА МОДЕЛЬ З ДВОМА НЕЗАЛЕЖНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ

МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ЕЛЕКТРОТЕРМІЧНОЇ АТОМІЗАЦІЇ В АТОМНО-АБСОРБЦІЙНОМУ СПЕКТРОМЕТРІ: КІНЕТИЧНА МОДЕЛЬ З ДВОМА НЕЗАЛЕЖНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ

Назва:
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ЕЛЕКТРОТЕРМІЧНОЇ АТОМІЗАЦІЇ В АТОМНО-АБСОРБЦІЙНОМУ СПЕКТРОМЕТРІ: КІНЕТИЧНА МОДЕЛЬ З ДВОМА НЕЗАЛЕЖНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,32 KB
Завантажень:
13
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
СУМСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Бугай Олександр Миколайович
УДК 543.422
МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ЕЛЕКТРОТЕРМІЧНОЇ АТОМІЗАЦІЇ В АТОМНО-АБСОРБЦІЙНОМУ СПЕКТРОМЕТРІ: КІНЕТИЧНА МОДЕЛЬ З ДВОМА НЕЗАЛЕЖНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ
01.04.01 – фізика приладів, елементів і систем
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата фізико-математичних наук
Суми – 2006


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті прикладної фізики НАН України, м. Суми.
Науковий керівник – кандидат фізико-математичних наук,
Рогульський Юрій Володимирович,
Інститут прикладної фізики НАН України,
заст. завідувача відділу біофізики та мас-спектрометрії.
Офіційні опоненти:
доктор фізико-математичних наук, професор
Покровський Валерій Олександрович,
провідний науковий співробітник
Інституту хімії поверхні НАН України;
доктор фізико-математичних наук, професор
Чурюмов Геннадій Іванович,
професор кафедри фізичних основ електронної техніки Харківського національного університету радіоелектроніки.
Провідна установа – Інститут радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова НАН України.
Захист відбудеться “ 08 ” червня 2006 р. о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 55.051.02 у Сумському державному університеті за адресою: 40007, м. Суми, вул. Римського-Корсакова, 2, корпус ЕТ, ауд.236.
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Сумського державного університету.
Автореферат розісланий “ 06 ” травня 2006 р.
Учений секретар спеціалізованої вченої ради А.С.Опанасюк


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Атомно-абсорбційна спектрометрія – метод визначення мікрокількостей речовин у складних багатокомпонентних системах і об’єктах. З ряду інших інструментальних засобів цей метод вирізняється рідкісним поєднанням достоїнств – низька межа виявлення, висока селективність, можливість визначення великої кількості елементів (близько 70), добра відтворюваність, мінімальний необхідний об’єм проби, порівняно невелика вартість апаратури. Це привело до того, що на цей час атомно-абсорбційна спектрометрія є основним, а часто й арбітражним методом при визначенні вмісту металів в об’єктах навколишнього середовища, продовольчій сировині і продуктах харчування, чорних і кольорових металах і сплавах, ґрунтах та ін.
Найбільш широко вживаною серед атомно-абсорбційних методів є електротермічна атомно-абсорбційна спектрометрія (ЕТААС). Розвиток ЕТААС проходить шляхом вдосконалення приладів (створення нових атомізаторів, приладів для багатоелементного аналізу і т.д.), розробки методологічних підходів модифікування високотемпературних процесів атомізації за допомогою хімічних та перманентних модифікаторів тощо. Це вимагає чіткого розуміння фізико-хімічних процесів, що відбуваються в системі “аналіт-матриця-атомізатор”. Відсутність одностайної думки про механізми атомізації, невизначеність механізмів впливу модифікаторів вимагають продовження досліджень процесів, що відбуваються при атомно-абсорбційному аналізі в графітових електротермічних атомізаторах. Звідси цілком очевидною є необхідність створення адекватної математичної моделі процесу електротермічної атомізації, яка б описувала основні процеси при атомізації і дала б змогу досліджувати як механізми атомізації, так і механізми впливу модифікаторів.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами і темами. Дисертаційна робота виконана у відділі біофізики та мас-спектрометрії Інституту прикладної фізики НАН України у відповідності до плану науково-дослідних робіт в рамках держбюджетної наукової теми: “Вивчення термодинамічної стабільності і мікроелементного складу біооб’єктів наноструктурних розмірів за допомогою м’якоіонізаційної мас-спектрометрії та ядерного мікрозонда” (державний реєстраційний номер 0103U000668, 2003-2005 рр.) та госпрозрахункової теми “Розробка методики визначення рівня забруднення атмосферного повітря м. Суми” (державний реєстраційний номер 00105U001945, 2005 р.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ ЕЛЕКТРОТЕРМІЧНОЇ АТОМІЗАЦІЇ В АТОМНО-АБСОРБЦІЙНОМУ СПЕКТРОМЕТРІ: КІНЕТИЧНА МОДЕЛЬ З ДВОМА НЕЗАЛЕЖНИМИ ДЖЕРЕЛАМИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок