Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ПОРУШЕННЯ ЗДоРОВ’Я СІМ’Ї ПРИ АЛКОГОЛІЗМІ У ЖІНОК ТА ЙОГО ПСИХОТЕРАПІЯ

ПОРУШЕННЯ ЗДоРОВ’Я СІМ’Ї ПРИ АЛКОГОЛІЗМІ У ЖІНОК ТА ЙОГО ПСИХОТЕРАПІЯ

Назва:
ПОРУШЕННЯ ЗДоРОВ’Я СІМ’Ї ПРИ АЛКОГОЛІЗМІ У ЖІНОК ТА ЙОГО ПСИХОТЕРАПІЯ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,84 KB
Завантажень:
242
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Міністерство охорони здоров’я України
Харківська медична академія післядипломної освіти
ЖДАНОВА
Мирослава Петрівна
УДК 616.89 – 008.441.13 – 005.2: 615.851
ПОРУШЕННЯ ЗДоРОВ’Я СІМ’Ї ПРИ АЛКОГОЛІЗМІ У ЖІНОК
ТА ЙОГО ПСИХОТЕРАПІЯ
19.00.04 – медична психологія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата медичних наук
 
Харків – 2007
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Харківській медичній академії післядипломної освіти МОЗ України
Науковий керівник: доктор медичних наук, професор Кришталь Валентин Валентинович, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, завідувач кафедри сексології та медичної психології.
Офіційні опоненти:
доктор медичних наук Мінко Олександр Іванович, ДУ "Інститут неврології, психіатрії та наркології АМН України", завідувач відділом профілактики та лікування алкоголізму;
доктор медичних наук, професор Михайлов Борис Володимирович, Харківська медична академія післядипломної освіти МОЗ України, завідувач кафедри психотерапії.
Захист відбудеться 04.11.2007 р. о 1100 годині на засіданні спеціалізованої ученої ради Д64.609.03 при Харківській медичній академії післядипломної освіти МОЗ України за адресою: 61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України за адресою: 61176, м. Харків, вул. Корчагінців, 58.
Автореферат розісланий 02.11.2007 р.
Учений секретар
спеціалізованої ученої ради
кандидат психологічних наук,
доцент |
Н.К.Агішева
 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження. Боротьба з алкоголізмом була і продовжує залишатися в наш час однією з найактуальніших ме-дичних і соціальних проблем. Алкогольна хвороба чинить руй-нів-ний вплив на особистість та соматичне здоров’я, різко знижує пра-цездатність і загалом соціальну адаптацію людини, що спри-чиняє серйозну занепокоєність світової громадськості та охо-ро-ни здо-ров’я. За даними офіційної статистики, кількість пацієн-тів, що пе-ре-бувають на медичному обслуговуванні в нарколо-гічних диспан-серах України, сягає 1 млн. У порівнянні з 1990р. більш ніж удвічі зросла захворюваність на алкогольні психози (2,2 на 10 тис. насе-лення), що, на думку фахівців, свідчить про більш високу фак-тич-ну поширеність алкоголізму (І.К.Сосін, Ю.Ф.Чуєв, 2005). Проблеми, зумовлені алкогольною залежністю, ще більше поглиблюються тим, що вона з кожним десятиріччям стає дедалі більш коморбідною з різними тяжкими соматичними захворюваннями, депресивними станами, у жінок – з алкоголь-ним синдромом плода (А.Фрідман зі спіавт., 1998, та ін.). При цьому спостерігається зростання частоти алкоголізму в молодому віці й у осіб жіночої статі.
Епідемічний характер та популяційна масштабність алко-го-лізації населення, вітальний характер патологічної пристрасті, йо-го медико-біологічні й соціально-економічні наслідки визнача-ють особливу актуальність проблеми алкоголізму в усіх його аспектах.
Одним із найнегативніших наслідків цієї патології є та об-ста--вина, що алкоголізм в одного чи обох подружжів неминуче приз-водить до порушення функціонування сім’ї та підриває міц-ність шлюбу, а нерідко спричиняє кризу й розпад сім’ї, що в свою чергу посилює перебіг захворювання. На ґрунті алкого-лізму, за да-ними Є.В.Кришталя (1997), відбувається 400 тис. розлу-чень за рік і кількість їх з тієї самої причини надалі зростає. Визначено, що у 84,1% сімей хворих на алкоголізм питання про розлучення вини-кає постійно, особливо часто тоді, коли хворіє дружи-на, і в переважній більшості випад-ків у цих сім’ях спостерігається сек-су-альна дезадаптація (М.П.Беро зі співавт., 1987; В.В.Криш-таль, С.Р.Григорян, 2002).
Природно, що проблемі алкоголізму присвячено багато літе-ра-тури, до того ж у деяких працях розглядається сексуальна дез-адаптація подружжя за цієї патології, яка призводить до порушен-ня виконання сексуально-еротичної функції сім’ї (А.Т.Філатов, 1983; Г.С.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ПОРУШЕННЯ ЗДоРОВ’Я СІМ’Ї ПРИ АЛКОГОЛІЗМІ У ЖІНОК ТА ЙОГО ПСИХОТЕРАПІЯ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок