Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ДИНАМIКА ПОПУЛЯЦIЙ I ПРОГНОЗ РОЗВИТКУ ПОПЕЛИЦЬ НА БАШТАННИХ КУЛЬТУРАХ В ЛIВОБЕРЕЖному ЛIСОСТЕПУ УКРАЇНИ

ДИНАМIКА ПОПУЛЯЦIЙ I ПРОГНОЗ РОЗВИТКУ ПОПЕЛИЦЬ НА БАШТАННИХ КУЛЬТУРАХ В ЛIВОБЕРЕЖному ЛIСОСТЕПУ УКРАЇНИ

Назва:
ДИНАМIКА ПОПУЛЯЦIЙ I ПРОГНОЗ РОЗВИТКУ ПОПЕЛИЦЬ НА БАШТАННИХ КУЛЬТУРАХ В ЛIВОБЕРЕЖному ЛIСОСТЕПУ УКРАЇНИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
17,30 KB
Завантажень:
193
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Харківський державний аграрний університет
імені В.В. Докучаєва
ЧЕРНЕНКО Володимир Леонiдович
УДК 632.752:632.61:632.914
ДИНАМIКА ПОПУЛЯЦIЙ I ПРОГНОЗ РОЗВИТКУ
ПОПЕЛИЦЬ НА БАШТАННИХ КУЛЬТУРАХ В
ЛIВОБЕРЕЖному ЛIСОСТЕПУ УКРАЇНИ
03. 00. 09 – е н т о м о л о г i я
Автореферат дисертації на здобуття наукового
ступеня кандидата сiльськогосподарських наук
Харкiв – 2000


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Інституті овочівництва і баштанництва УААН
Науковий керівник: доктор біологічних наук, професор
Білецький Євген Миколайович,
Харківський державний аграрний університет,
завідувач кафедри зоології та ентомології;
Офіційні опоненти: доктор сільськогосподарських наук, професор
Писаренко Віктор Микитович,
Полтавський державний сільськогосподарський
інститут,
завідувач кафедри екології і ботаніки;
кандидат біологічних наук, доцент
Максимова Юлія Петрівна,
Харківський державний педагогічний університет
ім. Г.С. Сковороди:
доцент кафедри біології
Провідна установа: Інститут захисту рослин УААН (м. Київ)
Захист відбудеться "22" березня 2000 року о 14 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.803.02 в Харківському державному аграрному університеті ім. В.В. Докучаєва за адресою: 62483, п/в “Комуніст-1”, Харківського р-ну, Харківської обл., учбовий корпус №4, аудиторія 407.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського державного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва.
Автореферат розіслано " 23 " лютого 2000 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради М.О. Білик
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальнiсть теми. Прогнозування з’явлення шкідників сільськогосподарських культур є складне і важке завдання, яке потребує грунтовного аналізу специфічного первинного матеріалу і не менш складної його обробки. Для отримання об’єктивних результатів ентомологічного моніторингу агроценозів баштанних культур потрібна розробка, уніфікація і оптимізація методів визначення екологічних, біоценотичних показників стану популяції домінуючих видів фітофагів.
Назріла нагальна потреба для впровадження нових методів обробки і аналізу отриманої інформації, які повинні базуватись на моделюванні досліджуваних процесів з використанням сучасних математичних методів прогнозу.
В інтегрованій системі захисту прогноз повинен виступати як основа стратегії і тактики, що дозволяє надійно управляти угрупованнями шкодочинних і корисних організмів, ефективно застосовувати новітні методи і засоби захисту рослин.
Недостатнє теоретичне обгрунтування закономірностей багаторічної і сезонної динаміки популяції баштанної та інших видів попелиць на баштанних культурах в Лівобережному Лісостепу України, відсутність методів короткострокового прогнозу розвитку домінуючого виду шкідника обумовили пріоритетність напрямку досліджень і актуальність обраної теми дисертаційної роботи.
Зв’язок роботи з науковими програмами. Дисертаційну роботу виконано в рамках державної науково–технічної програми “Овочівництво і баштанництво” на 1996 – 2000 рр., вона є складовою часткою теми 03.04 Інституту овочівництва і баштанництва УААН “Розробити системи інтегрованого захисту від шкідливих організмів, що забезпечують оптимальний контроль фітосанітарного стану агроценозів та знижують втрати врожаю”. Номер державної реєстрації 0196U017174.
Мета i завдання дослiджень. Мета досліджень – вивчення закономірностей динаміки чисельності баштанної попелиці в просторі й часі, обгрунтування критеріїв, розробка методів кількісної оцінки впливу на популяцію різних факторів навколишнього середовища, а на їх основі – короткострокових прогнозів розвитку цього шкідника в агроценозах.
Основнi завдання досліджень:

визначення видового складу, бiоекологiчних особливостей і господарчого
значення домiнуючого виду попелиць в баштанних агроценозах;

оцiнка і аналіз стану популяції баштанної попелиці за неадекватною реакцією
на різні фактори навколишнього середовища;

якісний аналіз регіонального ентомокомплексу баштанного агроценозу і
кількісна оцінка процесів, що визначають ландшафтно–екологічну спе-
цифіку багаторічних і сезонних змін динаміки чисельності комах;
- добір якiсних предикторів i розробка на їх основi математичних моделей
короткострокових прогнозiв чисельностi баштанної попелицi в агроцено-
зах баштанних культур.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Реферат на тему: ДИНАМIКА ПОПУЛЯЦIЙ I ПРОГНОЗ РОЗВИТКУ ПОПЕЛИЦЬ НА БАШТАННИХ КУЛЬТУРАХ В ЛIВОБЕРЕЖному ЛIСОСТЕПУ УКРАЇНИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок