Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> НижнІй І сЕреднІй палеолІт УкраЇнИ (ключові проблеми)

НижнІй І сЕреднІй палеолІт УкраЇнИ (ключові проблеми)

Назва:
НижнІй І сЕреднІй палеолІт УкраЇнИ (ключові проблеми)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
41,32 KB
Завантажень:
34
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
Національна Академія Наук України
Інститут археології
Степанчук Вадим Миколайович
УДК 903’1(477)”632”
НижнІй І сЕреднІй палеолІт УкраЇнИ
(ключові проблеми)
спеціальність – 07.00.04 – археологія
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора історичних наук
Київ-2007


Дисертацією є рукопис
Робота виконана у відділі археології кам’яного віку
Інституту археології НАН України
Офіційні опоненти:
доктор історичних наук
Гладилін Владислав Миколайович
доктор історичних наук,
Анісюткін Микола Кузьмич,
Інститут історії матеріальної кільтури,
Російська Академія наук, провідний
науковий співробітник відділу палеоліту
доктор історичних наук, професор
Гладких Михайло Іванович,
Київський національний університет
імені Тараса Шевченка,
професор кафедри археології та музеєзнавства
Захист відбудеться “10” березня 2008 р. о 14 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 26.234.01 для захисту докторських дисертацій при Інституті археології НАН України за адресою 04210 м.Київ, просп.Героїв Сталінграда, 12.
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці Інституту археології НАН України (04210 м.Київ, просп.Героїв Сталінграда, 12)
Автореферат розісланий “22” січня 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
кандидат історичних наук О.Є. Фіалко


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Запропонована дисертація присвячена системному аналізу ключових проблем дослідження нижнього і середнього палеоліту України, а саме: питанням періоди-зації, варіабельності, заселення, взаємодії навколишнього середовища і первісного суспільства, реконструкції соціальних та демографічних характеристик середньо-палеолітичного суспільства, особливостям переходу до верхнього палеоліту.
Актуальність теми визначається назрілою потребою створення узагальненого комплексного дослідження, присвяченого аналізу і інтерпретації ключових проблем вивчення нижнього і середнього палеоліту України. Залучення сучасних теоретико-методичних розробок, значна та репрезентативна джерельна база, численні регіо-нальні дослідження складають надійну базу для постановки і розробки низки ак-туальних питань традиційної археології нижнього і середнього палеоліту, а також теоретичних проблем найдавнішої історії України на сучасному науковому рівні.
Зв’язок роботи з науковими програмами. Робота є складовою частиною держбюджетної наукової теми Iнституту археології НАНУ “Територія України в епоху палеоліту і мезоліту” (№ держреєстрації 0199U003880), де автором викону-вався розділ “Нижній і середній палеоліт України”.
Мета і завдання дослідження. Метою роботи є реконструкція головних рис загальної картини розвитку первісного суспільства на території сучасної України між 1 млн. – 30 тис. років тому і вироблення цілісної концепції інтерпретації серед-ньопалеолітичного суспільства.
Завдання дослідження полягають у: 1) виробленні просторової класифікації та періодизації нижнього і середнього палеоліту України, 2) визначенні геохроноло-гічних рамок нижнього і середнього палеоліту України, 3) аналізі динаміки змін природної обстановки кінця пліоцену-плейстоцену на території України, 4) визна-ченні динаміки доступності ресурсів життєзабезпечення в залежності від змін сере-довища, 5) визначенні ступеню впливу змін природного середовища на культуру первісного населення України, 6) аналізі динаміки змін антропологічного типу люд-ності, 7) характеристиці, аналізі та узагальненні матеріалів опорних пам’яток ниж-нього і середнього палеоліту України, 8) з’ясуванні специфіки демографічних про-цесів в нижньому і середньому палеоліті України, 9) з’ясуванні причин варіабель-ності палеолітичних індустрій України, 10) визначенні базових характеристик способу життя, господарства і соціальної організації в середньому палеоліті Украї-ни, 11) визначенні особливостей переходу від середнього до верхнього палеоліту на території України, 12) розробці положень для створення загальної концепції розвит-ку природи і первісного суспільства України в нижньому і середньому палеоліті.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 Реферат на тему: НижнІй І сЕреднІй палеолІт УкраЇнИ (ключові проблеми)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок