Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> реферат на тему: Роль факторів гуморальної регуляції в формуванні порушень системної гемодинаміки в ранньому періоді травматичної хвороби

Роль факторів гуморальної регуляції в формуванні порушень системної гемодинаміки в ранньому періоді травматичної хвороби / сторінка 3

Назва:
Роль факторів гуморальної регуляції в формуванні порушень системної гемодинаміки в ранньому періоді травматичної хвороби
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,64 KB
Завантажень:
351
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Вперше визначено роль гуморальних механізмів при різних типах системної гемодинаміки залежно від стадії порушення. Доведено діагностичну цінність кардіоселективного маркера КФК-МВ у визначенні ушкодження міокарда при ТХ. Установлено характер і взаємозв'язок змін про- і антиоксидантної систем, системи циклічних нуклеотидів і простаноїдів при різних типах порушення системної гемодинаміки. Уперше показано, що баланс протилежнодіючих простагландинів, має патогенетичне значення у формуванні захисних і ушкоджувальних реакцій для серцевої діяльності. Співвідношення циклічних нуклеотидів визначало активацію як цАМФ, так і цГМФ-залежної системи з перевагою цАМФ. Уперше вивчено систему синтезу NO в міокарді в ранньому періоді ТХ. При ТХ у міокарді відзначається пригнічення синтезу NO, зменшення активності NO-синтази й збільшення активності неокиснювального аргіназного механізму з нагромадженням кінцевого продукту – сечовини. Показано, що пригнічення синтезу NO відбувалось за рахунок активації вільнорадикального окиснення, інтенсифікації ліпопероксидації й пригнічення системи антиоксидантного захисту.
Практичне значення отриманих результатів. Виявлені порушення системної гемодинаміки й регуляторних систем дозволили визначити механізми недостатності кровообігу й ушкодження міокарда при ТХ. Визначено діагностичну цінність маркера КФК-МВ функціонально-метаболічного ушкодження міокарда при ТХ. Дослідження рівня кінцевих продуктів NO, активності NO-синтази в міокарді визначили роль системи NO в регуляції системної гемодинаміки при ТХ.
Результати дослідження впроваджено в науковий і навчальний процес у ЦНДЛ, на кафедрах патологічної фізіології, травматології й ортопедії, анестезіології, реаніматології та інтенсивної терапії, Інституті травматології й ортопедії Донецького національного медичного університету ім М. Горького; в Інституті невідкладної й відновлювальної хірургії ім. В.К. Гусака АМН України, на кафедрах патологічної фізіології Кримського державного медичного університету ім. С.І.Георгієвського, Одеського, Луганського, Буковинського державних медичних університетів.
Особистий внесок здобувача. Інформаційний пошук і аналіз наукової літератури з проблеми ТХ і ролі гуморальних факторів регуляції, визначення мети і завдань дослідження, експериментальна частина роботи здійснені здобувачем самостійно. При дослідженні дисертантом було використано фізіологічні, імуногістохімічні, імуноферментні, біохімічні методи. Здобувач самостійно обробила отриманий матеріал статистично, написала усі розділи дисертації і зробила висновки. Дисертант не використовувала результати й ідеї співавторів публікацій.
Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертації доповідалися й обговорювалися на науковій конференції, присвяченій пам'яті проф. Я.Д. Кіршенблата (Чернівці, 2003), на IV національному конгресі патофізіологів України з міжнародною участю (Чернівці, 2004), Всеукраїнській конференції з міжнародною участю “Нейроендокринні й імунні механізми регуляції гомеостазу в нормі й патології” (Запоріжжя, 2005), Всеукраїнській конференції з міжнародною участю “Критичні стани: патогенез, діагностика, сучасні методи лікування” (Запоріжжя, 2005), XVII з'їзді Українського фізіологічного товариства з міжнародною участю (Чернівці, 2006), науковій конференції “Актуальні питання патофізіології” (Ялта, 2006), науковій конференції “VI читання ім. В.В. Підвисоцького” (Одеса, 2007).
Публікації. За матеріалами дисертації опубліковано 19 наукових праць, з них 11 статей в журналах та 2 в збірниках наукових праць, затверджених ВАК України, 6 тез.
Структура й обсяг дисертації. Робота викладена українською мовою на 150 сторінках і ілюстрована 45 рисунками й 15 таблицями. Дисертація складається із вступу, аналітичного огляду літератури, 3 розділів власних досліджень, аналізу й узагальнення результатів дослідження, висновків і списку літератури з 295 найменувань, з них 170 кирилицею і 125 латиницею.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: Роль факторів гуморальної регуляції в формуванні порушень системної гемодинаміки в ранньому періоді травматичної хвороби

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок