Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Скачати реферат: Роль факторів гуморальної регуляції в формуванні порушень системної гемодинаміки в ранньому періоді травматичної хвороби

Роль факторів гуморальної регуляції в формуванні порушень системної гемодинаміки в ранньому періоді травматичної хвороби / сторінка 4

Назва:
Роль факторів гуморальної регуляції в формуванні порушень системної гемодинаміки в ранньому періоді травматичної хвороби
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
19,64 KB
Завантажень:
351
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
Матеріал і методи дослідження. Дослідження проведено на 258 білих безпородних щурах-самцях віком 6 місяців і масою 180-200 г, які були розділені на 2 серії. 1-у серію склали 160 тварин, яких травмували за моделлю Кеннона в модифікації Штихно Ю.М. і спіавт. (1979). Через 3, 12, 24, 48 годин, 3-у, 4-у, 7-у, 10-у й 14-у добу після травми вимірювали показники системної гемодинаміки, тварин виводили з експерименту декапітацією. Визначали вміст нітриту (NO2–), сечовини,
КФК-МВ, продуктів ПОЛ, активність супероксиддисмутази (СОД), лізосомальних ферментів, катехоламінів, простагландинів, циклічних нуклеотидів, проводили імуногістохімічну реакцію на виявлення e-NOS. Контрольну групу для 1-ї серії склали 40 тварин, які піддавалися тим же заходам за винятком відтворення травми. 2-у серію склали 98 щурів, у яких після нанесення травми вивчали стан системної гемодинаміки й летальність. Контрольну групу для 2-ї серії склали 10 тварин.
Нанесення тваринам травми, інвазивні втручання й виведення з експерименту виконували відповідно до вимог Міжнародних принципів Європейської конвенції (Страсбург, 1985), ухвали Першого національного конгресу з біоетики (Київ, 2001), Закону України №3447-IV від 21.02.2006 “Про захист тварин від жорстокого поводження” й за узгодженням із комісією з питань біоетики Донецького національного медичного університету ім. М. Горького. Вимірювання параметрів системної гемодинаміки проводили методом тетраполярної грудної імпедансної реографії за допомогою реоплетизмографа РГ-2-01 (Росія) і самописця Н 338/6 (Росія). Системну гемодинаміку оцінювали за наступними показниками: об'ємна швидкість викиду (ОШВ), ударний об’єм крові (УОК), частота серцевих скорочень (ЧСС), ударний індекс (УІ), серцевий індекс (СІ), середньодинамічний тиск (СДТ), питомий периферійний опір судин (ППОС).
У плазмі крові визначали вміст КФК-МВ, NO за рівнем його стабільного метаболіту NO2– за методом Гріса, сечовини за реакцією з діацетилмонооксимом з використанням наборів реактивів фірми “La Chema” (Чехія). Вміст дієнових кон’югатів (ДК) досліджували методом Гаврилов В.Б. і співавт., 1983. Рівень вторинного продукту ПОЛ малонового діальдегіду (МДА) встановлювали за його реакцією з тіобарбітуровою кислотою спектрофотометрично (Knightet al., 1988). Визначення активності СОД проводили методом О.П. Макаревич і співавт. (1983), Показники біохімічних аналізів реєстрували на спектрофотометрі “Specord 200” (Німеччина). Визначення вмісту простацикліну (Пц) за його стабільним метаболітом простагландином 6-кето-F1б, тромбоксану В2 (ТК), вмісту адреналіну (А) і норадреналіну (НА) проводили імуноферментним методом з використанням стандартних комерційних наборів реактивів виробництва фірми “AMERSHAMM BIOSCINCES” (Англія). Інтенсивність забарвлювання продукту імуноферментної реакції оцінювали на спектрофотометрі PR2100 SANOFI DIAGNOSTIC PASTEUR (Франція). Визначення вмісту цАМФ і цГМФ проводили радіоімунологічним методом з використанням стандартних комерційних наборів реактивів виробництва фірми IMMUNOTECH (Чехія-Франція). Результати радіоімунної реакції реєстрували на лічильнику гамма-імпульсів “ГАМА-800” (Україна). Розрахунок результатів аналізів здійснювали з використанням комп'ютерної програми URAN (Уманский В.Я. и соавт., 2002), що використовує Log-Logit або Spline-перетворення. Імуногістохімічне дослідження тканини міокарда із застосуванням моноклональних антитіл до ендотеліальної NO-синтази (Sigma, США) проводилося за допомогою стрептавідин-біотиново-пероксидазного методу забарвлювання на кріостатних зрізах завтовшки 25 мкм.
Результати досліджень обробляли за допомогою ліцензійних пакетів Statistica 5.5 (Stat Soft Rus), Stadia 6.1. При нормальному розподілі величин розраховували середню арифметичну, стандартну помилку й середньоквадратичне відхилення. При порівнянні значень декількох груп використано критерії Крускала-Уолліса й Данна, при вивченні зв'язків між дослідженими показниками використовували коефіцієнт кореляції Пірсона й Спірмена.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Реферат на тему: Роль факторів гуморальної регуляції в формуванні порушень системної гемодинаміки в ранньому періоді травматичної хвороби

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок