Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ГЕНЕРАТОРИ ІМПУЛЬСНИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ З ПУАССОНІВСЬКИМ ЗАКОНОМ РОЗПОДІЛУ

ГЕНЕРАТОРИ ІМПУЛЬСНИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ З ПУАССОНІВСЬКИМ ЗАКОНОМ РОЗПОДІЛУ

Назва:
ГЕНЕРАТОРИ ІМПУЛЬСНИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ З ПУАССОНІВСЬКИМ ЗАКОНОМ РОЗПОДІЛУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
15,12 KB
Завантажень:
70
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Національний університет “Львівська політехніка”
Гарасимчук Олег Ігорович
УДК 681.3
ГЕНЕРАТОРИ ІМПУЛЬСНИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ
З ПУАССОНІВСЬКИМ ЗАКОНОМ РОЗПОДІЛУ
05.13.05 – елементи та пристрої обчислювальної техніки
та систем керування
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Львів – 2007
Дисертацією є рукопис
Робота виконана у Національному університеті “Львівська політехніка” Міністерства освіти і науки України
Науковий керівник – кандидат технічних наук, доцент
Максимович Володимир Миколайович,
доцент кафедри “Захист інформації”
Національного університету
“Львівська політехніка”, м. Львів.
Офіційні опоненти – доктор технічних наук, професор
Самотий Володимир Васильович,
професор кафедри “Комп’ютеризовані системи автоматики” Національного університету
“Львівська політехніка”, м. Львів.
кандидат технічних наук, доцент
Паламар Михайло Іванович,
завідувач кафедри “Прилади і контрольно-вимірювальні системи” Державного технічного університету ім. І. Пулюя, м. Тернопіль.
Захист дисертації відбудеться 21 вересня 2007 року о 11 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.052.08 у Національному університеті “Львівська політехніка” (79013, Львів-13, вул. С.Бандери, 12, ауд 226 головного корпусу).
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного університету “Львівська політехніка”, (79013, Львів, вул. Професорська, 1).
Автореферат розісланий 20 серпня 2007 р.
Вчений секретар спеціалізованої
вченої ради, д.т.н., проф. Луцик Я.Т.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. У зв'язку з бурхливим розвитком обчислювальної і вимірювальної техніки, а також із впровадженням новітніх технологій значно розширилась сфера застосування генераторів випадкових і псевдовипадкових імпульсних послідовностей, що ставить нові вимоги до їх проектування та методів оцінки якості.
На даний час, генератори випадкових і псевдовипадкових імпульсних послідовностей широко використовуються:
·
в криптографії – для шифрування, розшифрування та генерації ключів;
·
в імітаційному моделюванні – для математичних, економічних, медичних і фізичних досліджень, а також в моделюванні у військовій справі;
·
у вимірювальній техніці – як складові блоки вимірювальних приладів або для їхнього тестування;
·
при розробці комп'ютерних ігор.
Важливе місце серед таких генераторів займають генератори пуассонівських імпульсних послідовностей (ГПІП). Вони широко застосовуються в різних галузях науки і техніки, в системах зв’язку, а також в багатьох фізичних і біологічних системах. ГПІП, в залежності від мети і сфери застосування, можуть бути реалізовані апаратними та програмними засобами.
Основними вимогами, що стоять перед розробниками ГПІП є наступні:
·
простота апаратної або програмної реалізації;
·
максимальна швидкодія;
·
максимальна наближеність до теоретичного закону розподілу;
·
можливість керування вихідними параметрами;
·
можливість роботи в широкому діапазоні частот;
·
можливість переналагодження.
Незважаючи на велику кількість публікацій, що стосуються побудови і дослідження характеристик генераторів випадкових чисел (ГВЧ) та генераторів псевдовипадкових чисел (ГПВЧ), що входять до складу ГПІП, практично відсутні роботи, в яких наведений порівняльний аналіз характеристик ГПІП і сформульовані чіткі рекомендації стосовно їхнього проектування і використання. Отже, на даний час, існує ряд невирішених задач, пов'язаних з розробкою ГПІП.
ГПІП можуть бути ефективно реалізовані за допомогою сучасних досягнень в галузі обчислювальної техніки ? з використанням мікропроцесорної техніки або на основі програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС).
Однією з важливих задач дослідження якості ГПІП є вибір групи тестів, на основі яких можна з певною ймовірністю вважати, що згенерована псевдовипадкова послідовність буде мати розподіл наближений до пуассонівського.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Основний зміст дисертаційної роботи складають результати теоретичних і практичних розробок, проведених автором під час виконання держбюджетних робіт згідно з галузевим тематичним планом впровадження дослідно-конструкторських робіт Міністерства освіти і науки України, розділ “Заряд”, за 2004 р, № державної реєстрації – 0104U002297.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: ГЕНЕРАТОРИ ІМПУЛЬСНИХ ПОСЛІДОВНОСТЕЙ З ПУАССОНІВСЬКИМ ЗАКОНОМ РОЗПОДІЛУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок