Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕЛІТЕРНИХ ЗНАКІВ ФРАНЦУЗЬКОЇ ОРФОГРАФІЇ

ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕЛІТЕРНИХ ЗНАКІВ ФРАНЦУЗЬКОЇ ОРФОГРАФІЇ

Назва:
ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕЛІТЕРНИХ ЗНАКІВ ФРАНЦУЗЬКОЇ ОРФОГРАФІЇ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
25,75 KB
Завантажень:
457
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
КИЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
СТАНІСЛАВ Ольга Вадимівна
УДК 811. 133. 1’35
ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕЛІТЕРНИХ ЗНАКІВ
ФРАНЦУЗЬКОЇ ОРФОГРАФІЇ
Спеціальність 10.02.05 – романські мови
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
Київ – 2005
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі французької філології
Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Науковий керівник: доктор філологічних наук, професор
Крючков Георгій Георгійович,
завідувач кафедри французької філології Інституту
філології Київського національного університету
імені Тараса Шевченка.
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор
Кагановська Олена Марківна,
завідувач кафедри французької філології
Київського національного
лінгвістичного університету МОН України;
кандидат філологічних наук, доцент
Жалай Василь Якович,
завідувач навчального відділу
Центру наукових досліджень і викладання
іноземних мов НАН України.
Провідна установа: Чернівецький національний
університет імені Юрія
Федьковича Міністерства освіти і науки України,
кафедра французької мови.
Захист відбудеться “22” грудня 2005 року о 10 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 26.001.11 у Київському національному
університеті імені Тараса Шевченка за адресою: 01030 Київ,
бульвар Тараса Шевченка, 14.
З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці
Київського національного університету імені Тараса Шевченка (м. Київ,
вул. Володимирська, 58, к.10).
Автореферат розісланий “22” листопада 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради д. філол. н. Смущинська І.В.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Сучасна лінгвістика розглядає писемне мовлення як складне, багатопланове явище, яке органічно цілісне за структурною організацією, поліфункціональне за призначенням та використанням у суспільстві. Саме тому воно постійно перебуває в колі уваги дослідників, стаючи актуальним об’єктом вивчення.
Письмо як окремий об’єкт лінгвістики починають вивчати лише у другій половині ХХ століття. Увага мовознавців зосереджується на питанні співвідношення писемної та звукової мови (Т.О.Амірова, О.О.Волков, Л.Р.Зіндер, В.М.Солнцев), а отже, і на проблемі орфографії (В.І.Балинська, В.Г.Гак, Г.Г.Крючков, К.Бланш-Бенвеніст, А.Шервель, Н.Каташ), яка визначається як засіб поєднання усної та писемної мови.
Кожна мова має власну систему графічних знаків, що організовують й нормалізують її, сприяють правильному осмисленню написаного. Попри значні напрацювання у сфері дослідження письма, актуальними залишаються питання засобів його вираження та їх реалізації. Значущість даної роботи визначається недостатнім вивченням питання нелітерних знаків французької орфографії та їх функціонального навантаження. В науковій літературі стосовно плану вираження писемної мови увага приділялася, в основному, вивченню алфавітних засобів, а нелітерні елементи залишалися поза розглядом дослідників.
Традиційно серед нелітерних знаків французької орфографії підлягали аналізу лише знаки пунктуації. У своїх дослідженнях французькі лінгвісти (Ж.Дамурет, А.Допань, А.Сансін) обмежувались, як правило, викладом найбільш загальних практичних указівок щодо використання цих одиниць як пунктуаційних. Такі описи враховували, головним чином, тільки змістовий аспект речення. У спеціальних роботах російських мовознавців (О.І.Богомолова, Л.Г.Вєденіна, Н.О.Шигаревська) була зроблена спроба описати знаки французької пунктуації з урахуванням синтаксичного, ритмомелодійного й змістового розчленування та побудови тексту.
Дисертаційне дослідження А.В.Новикової “Функціональні особливості суб- і супраграфемних знаків сучасної системи французької мови” присвячене аналізу таких нелітерних знаків, як діакритичні, зокрема, в ньому подано огляд указаних знаків у діахронному та синхронному планах, визначено їхні функції.
Окремі аспекти функціонування дефіса, апострофа, інтервалу вивчалися О.А.Лабенко в наукових розвідках при дослідженні нелітерних графічних засобів диференціації омофонів, І.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Реферат на тему: ФУНКЦІОНАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕЛІТЕРНИХ ЗНАКІВ ФРАНЦУЗЬКОЇ ОРФОГРАФІЇ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок