Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ОБЛІК ТА КОНТРОЛЬ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ (НА МАТЕРІАЛАХ ПІДПРИЄМСТВ ХЛІБОПЕКАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

ОБЛІК ТА КОНТРОЛЬ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ (НА МАТЕРІАЛАХ ПІДПРИЄМСТВ ХЛІБОПЕКАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

Назва:
ОБЛІК ТА КОНТРОЛЬ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ (НА МАТЕРІАЛАХ ПІДПРИЄМСТВ ХЛІБОПЕКАРНОГО ВИРОБНИЦТВА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,68 KB
Завантажень:
201
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧУВАННЯ ТА ТОРГІВЛІ
Афанас’єва Інна Іванівна
УДК 657.421.1:664.64
ОБЛІК ТА КОНТРОЛЬ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ
(НА МАТЕРІАЛАХ ПІДПРИЄМСТВ ХЛІБОПЕКАРНОГО ВИРОБНИЦТВА)
Спеціальність 08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Харків - 2006


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Східноукраїнському національному університеті
імені Володимира Даля Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент
Житний Павло Євгенович,
Східноукраїнський національний університет імені
Володимира Даля, доцент кафедри обліку та аналізу
господарської діяльності
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор
Кужельний Микола Васильович,
Київський національний економічний університет
ім. Вадима Гетьмана, завідувач кафедри обліку
підприємницької діяльності
кандидат економічних наук, професор
Верига Юстина Андріївна,
Полтавський університет споживчої кооперації України,
завідувач кафедри бухгалтерського обліку і аудиту.
Провідна установа: Житомирський державний технологічний університет,
кафедра бухгалтерського обліку і контролю, Міністерство освіти і науки України, м. Житомир.
Захист відбудеться 24 січня 2007 року о 1400 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.088.02 у Харківському державному університеті харчування та торгівлі за адресою: 61051, м. Харків, вул. Клочківська, 333, ауд. 45.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського державного
університету харчування та торгівлі за адресою: 61051, м. Харків,
вул. Клочківська, 333.
Автореферат розісланий 20 грудня 2006 року.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради Н.Л. Савицька


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Економічні перетворення, які відбуваються в Україні, нерозривно пов’язані з пошуком принципово нових методів управління виробництвом і, зокрема, матеріальними ресурсами хлібопекарної галузі. Відомо, що у харчовій промисловості сировина і матеріали є основним елементом собівартості продукції, раціональне використання яких представляє один з головних внутрішніх резервів підвищення ефективності виробництва. Відтак, особливої актуальності набуває проблема подальшого удосконалення бухгалтерського обліку та економічного контролю виробничих запасів хлібопекарних підприємств з максимальним наближенням їх до методології міжнародних стандартів.
Вагомий внесок у дослідження питань теорії та методології обліку, аналізу та контролю матеріальних ресурсів зробили вітчизняні вчені: Білуха М.Т., Бутинець Ф.Ф., Верига Ю.А., Голов С.Ф., Калюга Є.В, Кужельний М.В., Ластовецький В.А., Мурашко В.М., Пушкар М.С., Сопко В.В., Чумаченко М.Г., Швець І.Б., Шевчук В.А. та зарубіжні: Аврова І.А., Белобжецький І.А., Друрі К., Нідлз Б., Палій В.Ф., Шпіг А.А., Штейман М.Я. та інші. Розроблені ними теоретичні та методологічні аспекти бухгалтерського обліку і внутрішньогосподарського контролю широко використовуються в практичній діяльності.
Незважаючи на значні наукові напрацювання, доводиться констатувати, що окремі питання обліку та контролю виробничих запасів на підприємствах хлібопекарної галузі недостатньо досліджено, і тому вимагають науково-обґрунтованих рекомендацій.
Отже, дискусійність та недостатній рівень дослідження теоретичних і методичних положень обліку та контролю викликали необхідність розробки науково-обґрунтованих рекомендацій з удосконалення бухгалтерського обліку та економічного контролю виробничих запасів на підприємствах хлібопекарної галузі з урахуванням вітчизняної та світової теорії і практики, визначили актуальність теми та основні напрями дослідження.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до плану науково-дослідних робіт кафедри обліку та аналізу господарської діяльності Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля і є складовою частиною тем ДН-50-99 „Формування методології управління підприємствами в умовах ринкової економіки” (номер державної реєстрації 0195В00749), особистий внесок здобувача полягає у розробці пропозицій з організації обліку виробничих запасів підприємств хлібопекарної галузі, та БФ-4-02 „Проблеми адаптації національного обліку та контролю до міжнародної інтеграційної облікової системи”, особисто автором підготовлено пропозиції щодо організації обліку витрат за центрами відповідальності на підприємствах хлібопекарного виробництва.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 Реферат на тему: ОБЛІК ТА КОНТРОЛЬ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ (НА МАТЕРІАЛАХ ПІДПРИЄМСТВ ХЛІБОПЕКАРНОГО ВИРОБНИЦТВА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок