Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> СИНТЕЗ І ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИЦІЙНИХ СОРБЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ "АКТИВНЕ ВУГІЛЛЯ - ПОЛІМЕР "

СИНТЕЗ І ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИЦІЙНИХ СОРБЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ "АКТИВНЕ ВУГІЛЛЯ - ПОЛІМЕР "

Назва:
СИНТЕЗ І ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИЦІЙНИХ СОРБЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ "АКТИВНЕ ВУГІЛЛЯ - ПОЛІМЕР "
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,85 KB
Завантажень:
409
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені ТАРАСА ШЕВЧЕНКА
МАРУШКО СЕРГІЙ ЗЕНОНОВИЧ
УДК 541. 183:15
СИНТЕЗ І ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИЦІЙНИХ СОРБЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ "АКТИВНЕ ВУГІЛЛЯ - ПОЛІМЕР "
02.00.04 - фізична хімія
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата хімічних наук
КИЇВ-1999
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті сорбції та проблем ендоекології Національної академії наук України.
Науковий керівник
доктор хімічних наук, професор
Картель Микола Тимофійович,
Інститут сорбції та проблем ендоекології НАН України, заступник директора
Офіційні опоненти
доктор хімічних наук, професор Тарковська Ірина Анатоліївна,
Інститут прикладних проблем фізики і біофізики НАН України, провідний науковий співробітник
доктор хімічних наук, професор
Тьортих Валентин Анатолійович,
Інститут хімії поверхні НАН України,
завідувач відділу
Провідна установа
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут", м. Київ
Захист відбудеться "19" квітня 1999 року о 14.00 год. на засіданні спеціалізованої вченої Ради Д 26.001.03 хімічного факультету Київського університету імені Тараса Шевченка за адресою: 252601, Київ-33, МСП, вул. Володимирська, 64, (Велика хімічна аудиторія).
З дисертацією можна ознайомитися у науковій бібліотеці Київського університету імені Тараса Шевченка за адресою: 252601, Київ-33, МСП, вул. Володимирська, 58.
Автореферат розісланий "17" березня 1999 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Олексенко Л.П.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Сорбційні методи і технології виділення, розділення, концентрування та очищення речовин зайняли провідне положення в багатьох наукових дослідженнях і виробництві. При цоьму на перше місце по актуальності виходять задачі по створенню принципово нових науково обгрунтованих технологій направленого синтезу сорбентів з наперед заданими фізико-хіміч-ними властивостями, або надання їх традиційним промисловим маркам вигляду виробів функціонального призначення.
Сорбційно-активні матеріали з функціями конструкційних елементів більш ефективні в експлуатації в порівнянні з шихтою сорбенту: легкість перезарядки масообмінних пристроїв, низькі опір та пилоутворення, висока механічна міцність і т.д. В зв'язку з цим проблема розробки нових видів сорбційно-активних матеріалів - блоків, пін, захисних покриттів, тканин і нетканих матеріалів, мікро- і макрокапсул на основі сорбентів і в'яжучих є актуальною. Забезпечити при цьому виконання різнопланових і протирічних завдань виявилося можливим при сполученні різних компонентів сорбційно-активних матеріалів різноманітної природи у вигляді композиційних сорбційних матеріалів (КСМ).
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана у відповідності з планами науково-дослідних робіт Інституту сорбції та проблем ендоекології НАН України за темами №5Є "Нові комбіновані сорбенти для концентрування мікрокількості радіонуклідів, іонів важких і благородних металів" (№ державної реєстрації 0195U030143) та 4-УР "Дослідження закономірностей і механізму формування мікропористої структури активного вугілля" (№ державної реєстрації 0192U027076).
Мета роботи полягає в тому, щоб вивчити структурно-сорбційні властивості різноманітних двокомпонентних композиційних сорбційних систем (ДКСС) на основі активного вугілля та високомолекулярних сполук, запропону-вати низку методів отримання композитів з прогнозованими характеристиками.
Досягнення цієї мети визначало вирішення слідуючих задач:
оцінити вплив вмісту полімерного матеріалу і його типу на структурно-сорбційні характеристики вихідного вуглецевого матеріалу в КСМ і композиту в цілому: порувату структуру та адсорбційні характеристики, кінетику та динаміку адсорбції;
з'ясувати природу міжфазної взаємодії на межі розділу "активне вугілля-полімер";
розробити методи синтезу КСМ типу "активне вугіллЯ-полімер" і встано-вити взаємозв'язок між технологічними параметрами отриманнЯ композитів та їх фізико-хімічними властивостями;
оцінити експлуатаційні можливості використання деяких одержаних КСМ, зокрема, для виробнитства засобів індивідуального захисту органів дихання людини.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: СИНТЕЗ І ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИЦІЙНИХ СОРБЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ "АКТИВНЕ ВУГІЛЛЯ - ПОЛІМЕР "

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок