Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> Творча спадщина Софії Русової періоду еміграції (1922 - 1940 рр.)

Творча спадщина Софії Русової періоду еміграції (1922 - 1940 рр.)

Назва:
Творча спадщина Софії Русової періоду еміграції (1922 - 1940 рр.)
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
25,93 KB
Завантажень:
427
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Прикарпатський університет імені Василя Стефаника
Джус Оксана Володимирівна
УДК 37 (477.86)
Творча спадщина Софії Русової періоду еміграції (1922 - 1940 рр.)
13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки
А в т о р е ф е р а т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук
Івано-Франківськ – 2001
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Прикарпатському університеті імені Василя Стефаника, Міністерство освіти і науки України.
Науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент АПН України Ступарик Богдан Михайлович, Прикарпатський університет імені Василя Стефаника, завідувач кафедри історії педагогіки.
Офіційні опоненти: доктор педагогічних наук, професор Зайченко Іван Васильович, Чернігівський державний педагогічний університет імені Т.Г.Шевченка, завідувач кафедри педагогіки, психології і методики викладання математики;
кандидат педагогічних наук, доцент Герцюк Дмитро Дмитрович, Львівський національний університет імені Івана Франка, завідувач кафедри педагогіки.
Провідна установа – Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, кафедра педагогіки, Міністерство освіти і науки України, м.Тернопіль.
Захист відбудеться “16” листопада 2001 р. о 14 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К .051.01 у Прикарпатському університеті імені Василя Стефаника за адресою: 76000, м.Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57, конференц-зала.
З дисертацією можна ознайомитися в бібліотеці Прикарпатського універ-ситету імені Василя Стефаника (76000, м.Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57).
Автореферат розісланий “15” жовтня 2001 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради О.С.Рега
Загальна характеристика роботи
Актуальність дослідження. Десятиріччя, що минуло з часу про-голо-ше-ння незалежності Української держави, позначене інтенсивною розробкою та утвердженням законодавчо-концептуальних засад відродження і забезпечення жит-тєдіяльності національної системи освіти, спрямуванням її на нові соці-ально-культурні орієнтири; переосмисленням та об’єктивним висвітленням ук-ра-їнського історико-педагогічного процесу; усвідомленням сутності внеску у його розвиток незаслужено забутих освітніх діячів і педагогів минулого. У цьо-му контексті аксіоматичними видаються широкі дослідження творчої спа-д--щини подвижників національно-культурного поступу кінця ХІХ – початку ХХ ст. та міжвоєнної доби О.Барвінського, А.Волошина, А.Животка, Б.Зак-линського, І.Огієнка, С.Смаль-Стоцького, С.Сірополка, І.Стешенка, І.Ющи-ши-на, зді-й-снені в 1991-2001 рр.
Лише після проголошення суверенності України предметом наукового ана-лізу ста-ла багатогранна педагогічно-просвітницька діяльність Софії Федо-рівни Русової (1856-1940) – педагога світового рівня, визначного громадсь-кого діяча, літературного кри-тика, мемуариста, життя якої було і залишається прикладом служіння українському на-родові в його прагненні до волі, до утвердження державності, національної системи освіти й виховання.
Яскравою сторінкою життєпису С.Русової виявилися 1922-1940 рр. – період еміграції в Чехо-Словацькій Республіці, де, як і тисячі інших борців за державну незалежність України, вона опинилася після поразки національних ви-зво-льних змагань 1917-1920 рр. і де закінчився її життєвий шлях. Тут най-пов-ніше виявився її талант як організатора українських шкіл і наукових установ, пе-дагога-практика, вченого; знай-шла своє продовження започат-ко-вана на рід-ній землі громадська куль-турно-освітня діяльність; міжнародного характеру на-була популяри-заторсько-просвітницька робота. В еміграції ви-йшли друком її найфун-даменталь-ніші праці, провідні положення яких і сьо-год-ні не втратили своєї суспільно-педаго-гіч-ної актуальності.
Творчий доробок С.Русової опинився в центрі уваги громадсь-кості вже на початку ХХ ст. Огляди, рецензії, коментарі, замітки, у яких оцінювалися його окремі аспекти, перед Першою світовою війною були опубліковані в періодичних ви-дан-нях царської Росії (“Украинская жизнь”) та Буко-вини й Галичини (“Каменярі”, “Літературно-науковий вісник”).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: Творча спадщина Софії Русової періоду еміграції (1922 - 1940 рр.)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок