Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> комплексна оцінка Агроекологічного стану орних земель чернігівської області та обгрунтування заходів щодо його поліпшення

комплексна оцінка Агроекологічного стану орних земель чернігівської області та обгрунтування заходів щодо його поліпшення

Назва:
комплексна оцінка Агроекологічного стану орних земель чернігівської області та обгрунтування заходів щодо його поліпшення
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
16,57 KB
Завантажень:
228
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
ІНСТИТУТ АГРОЕКОЛОГІЇ ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ
УКРАЇНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ АГРАРНИХ НАУК
Москальов Євген Леонідович
УДК 631.111.3
комплексна оцінка Агроекологічного стану
орних земель чернігівської області та обгрунтування
заходів щодо його поліпшення
Спеціальність 03.00.16 – екологія
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата сільськогосподарських наук
Київ – 2004


Дисертацією є рукопис
Дисертаційна робота виконана в Інституті агроекології та біотехнології УААН
Науковий керівник – кандидат сільськогосподарських наук,
старший науковий співробітник,
Козлов Микола Васильович,
провідний науковий співробітник
Інституту агроекології та біотехнології УААН,
м. Київ
Офіційні опоненти: доктор геолого-мінералогічних наук, професор екології
Білявський Георгій Олексійович,
завідувач лабораторії екологічної безпеки гідросфери, головний науковий співробітник Інституту колоїдної хімії і хімії води ім. А.В. Думанського НАН України, м. Київ;
кандидат сільськогосподарських наук, професор
Крикунов Володимир Гаврилович,
завідувач кафедри агрохімії та ґрунтознавства Білоцерківського державного аграрного університету,
м. Біла церква.
Провідна установа – Харківський національний аграрний університет
ім. В.В. Докучаєва Міністерства аграрної політики України,
м. Харків.
Захист відбудеться “ 25 ” січня 2005 року о 13 годині на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 26.371.01 в Інституті агроекології та біотехнології УААН за адресою: 03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту агроекології та біотехнології УААН за адресою: 03143, м. Київ, вул. Метрологічна, 12.
Автореферат розісланий “25” грудня 2004 року
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради, Моклячук Л.І.
кандидат хімічних наук


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Останнім часом, внаслідок катастрофічного скорочення обсягів застосування хімічних меліорантів, органічних і мінеральних добрив, у землеробстві Чернігівської області склався гостродефіцитний баланс гумусу і поживних елементів. Поряд з цим активний прояв грунтових деградаційних процесів (декальцинації, підкислення, заболочування, оглеєння, дегуміфікації, ерозії, засолення та виснаження ґрунтів на біогенні елементи), які діють на фоні несприятливого співвідношення екологічно стабільних (ліси, луки, пасовища) і нестійких до деградації угідь (рілля), недосконалих систем землекористування і агротехнологій не тільки погіршило екологічний стан орних земель і сільськогосподарських ландшафтів, але й призвело до значного зниження їхньої продуктивності. Усе це є серйозною перешкодою для сталого розвитку довкілля. Тому захист ґрунтів від негативного впливу деградаційних процесів і систематичний моніторинг їх прояву є актуальною проблемою на всіх рівнях територіального поділу.
Про актуальність і глобальний характер проблеми деградації земель, як найважливішої частини природних ресурсів, свідчить низка документів ООН та рішень, прийнятих на міжнародних форумах і конференціях, зокрема, “Порядок денний на ХХІ століття” (м. Ріо-де-Жанейро, 1992р.), Конвенція ООН по боротьбі з опустелюванням та деградацією земель (м. Женева, 1994р.), до якої приєдналися 191 держава, у тому числі Україна.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційну роботу виконано відповідно до науково-технічної програми Інституту агроекології та біотехнології Української академії аграрних наук “Агроекологічний моніторинг і моделювання сталих ландшафтів та агроекосистем” на період 2001 – 2005 рр. (державний реєстраційний №0101U003298), в якій автор приймав безпосередню участь.
Мета і задачі дослідження. Головна мета – поліпшення агроекологічного стану орних земель і сільськогосподарських ландшафтів Чернігівської області.
Для досягнення мети виконувались такі завдання:
Ш оцінити ступінь порушення екологічної рівноваги у співвідношенні ріллі та екологостабілізуючих угідь;
Ш визначити рівень антропогенного навантаження на довкілля;
Ш оцінити ступінь порушення екологічної рівноваги в балансі гумусу і біофільних елементів;
Ш дослідити вплив територіального поширення та інтенсивності прояву деградаційних процесів на агроекологічний стан орних земель;
Ш визначити сучасний еколого-агрохімічний стан орних земель за базовими та модифікованими показниками родючості;
Ш провести комплексну агроекологічну оцінку території Чернігівської області за критеріями співвідношення між основними типами угідь, еколого-агрохімічного стану орних земель, територіального поширення та інтенсивності прояву деградаційних процесів;
Ш розробити екологічно обґрунтовані рекомендації з охорони родючості та поліпшення агроекологічного стану ґрунтів на основі оптимізації співвідношення угідь та екологобезпечного землекористування.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Реферат на тему: комплексна оцінка Агроекологічного стану орних земель чернігівської області та обгрунтування заходів щодо його поліпшення

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок