Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ

Назва:
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,19 KB
Завантажень:
83
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ДМИТРЕНКО Вікторія Миколаївна
УДК 332.025.12
ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО
РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ
Спеціальність 25.00.02 – механізми державного управління
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата наук з державного управління
Запоріжжя – 2008


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Класичному приватному університеті, м. Запоріжжя.
Науковий керівник: | кандидат економічних наук, доцент
ІЛЬЯШЕНКО Вікторія Анатоліївна,
Класичний приватний університет,
доцент кафедри державного управління та адміністративного менеджменту.
Офіційні опоненти: |
доктор наук з державного управління, професор
ШАПТАЛА Олександр Сергійович,
Державне підприємство Міністерства оборони України «Центральний військовий санаторій «Ялтинський»,
генеральний директор;
кандидат наук з державного управління, доцент
ЧЕЧЕЛЬ Анна Олександрівна,
Донецький державний університет управління,
доцент кафедри менеджменту
у невиробничій сфері.
Захист відбудеться “04” квітня 2008 р. о “09” годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 17.127.03 у Класичному приватному університеті за адресою: 69002, м. Запоріжжя,
вул. Жуковського, 70-б, ауд. 125.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Класичного приватного університету за адресою: 69002, м. Запоріжжя,
вул. Жуковського, 70-б.
Автореферат розісланий “03” березня 2008 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради З.О. Надюк


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Регіони України володіють багатим рекреаційно-туристичним потенціалом, який при ефективному використанні здатний|здібний| не лише|не тільки| привести до відродження рекреаційно-туристичних комплексів, а й дати поштовх для розвитку всієї вітчизняної економіки. Світова практика показала, що при ефективному державному управлінні туризм може|здібний| давати відчутні результати як для окремих регіонів, так і для держав у цілому|загалом|.
Сфера рекреації й туризму в регіонах України перебуває на етапі зародження. Руйнування наявної інфраструктури, відсутність належного фінансування для розвитку, криза в більшості підприємств цієї сфери зумовлюють необхідність пошуку шляхів|доріг| відновлення та поступального розвитку туризму в регіонах. Ринкові перетворення поставили багато підприємств РТК в складне становище|становище|, зумовивши кризу всього рекреаційно-туристичного комплексу країни. У сучасних умовах регіональні РТК мають ряд серйозних проблем: низька якість рекреаційно-туристичних| послуг, слабк|слаба|а інфраструктура, високий рівень зносу основних фонді|фундацій|в, стагнація розвитку внутрішнього і в'їзного туризму.
Ситуацію може змінити|зраджувати| розробка ефективної системи державного управління РТК на регіональному рівні, що має єдину мету|ціль|, стратегію і програму реалізації. РТК традиційно відігравав важливу|поважну| роль у господарському комплексі Запорізької області, тому тут його проблеми потребують детального вивчення, аналізу, вироблення стратегії управління РТК і системи заходів для їх вирішення.
Проблеми й особливості розвитку туризму знайшли своє відо-бра-жен-ня в науко-вих дослідженнях: передумови виникнення, принципи функціо-нування під-при-ємств рекреа-цій-но-туристичного комплексу, класифікація їх форм і видів, організа-ція ді-яль-ності в ринко-вих умовах, ме-то-дологія розробки і реалізації державної та регіональної туристичної політики, особливості обліку й аналізу ре-зуль-татів робо-ти, планування фінансово-господарської ді-яль-ності, світовий до-с-від організації туризму висвітлені в наукових працях таких вітчизняних і зару-біж-них уче-них, як: В. Азар, М. Бо-рущок, Л. Гринів, П. Гудзь, Б.Да-ни--ли-шин, М. Долішній, В. Євдо-ки-менко, І. Зорі-н, В. Квартальнов, В. Кифяк, В. Козирєв, В. Крав-ців, О. Любіцева, М. Мальська, В. Мацола, А.  Мельник, О. Мілашевська, О. Мордвінов, В. Федорченко, С. Харічков, В. Цибух, А. Чечель, О. Шаптала та інші.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РЕКРЕАЦІЙНО-ТУРИСТИЧНОГО КОМПЛЕКСУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок