Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РОЗВ’ЯЗАННЯ АНАЛІТИЧНИХ ЗАДАЧ В ДИСКРЕТНИХ СЕРЕДОВИЩАХ МЕТОДАМИ ВИВЕДЕННЯ ЗА АНАЛОГІЄЮ

РОЗВ’ЯЗАННЯ АНАЛІТИЧНИХ ЗАДАЧ В ДИСКРЕТНИХ СЕРЕДОВИЩАХ МЕТОДАМИ ВИВЕДЕННЯ ЗА АНАЛОГІЄЮ

Назва:
РОЗВ’ЯЗАННЯ АНАЛІТИЧНИХ ЗАДАЧ В ДИСКРЕТНИХ СЕРЕДОВИЩАХ МЕТОДАМИ ВИВЕДЕННЯ ЗА АНАЛОГІЄЮ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,77 KB
Завантажень:
322
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
aНаціональна академія наук України
Інститут кібернетики імені В.М. Глушкова
ВЕЛИЧКО Віталій Юрійович
УДК 681.3:16
РОЗВ’ЯЗАННЯ АНАЛІТИЧНИХ ЗАДАЧ
В ДИСКРЕТНИХ СЕРЕДОВИЩАХ
МЕТОДАМИ ВИВЕДЕННЯ ЗА АНАЛОГІЄЮ
05.13.06 – автоматизовані системи управління та прогресивні
інформаційні технології
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата технічних наук
Київ 2004
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України.
Науковий керівник: доктор технічних наук, професор,
Гладун Віктор Полікарпович,
Інститут кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України,
провідний науковий співробітник.
Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор,
Зайченко Юрій Петрович,
Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” МОН України,
декан факультету другої вищої та післядипломної освіти,
кандидат технічних наук, Рачковський Димитрій Андрійович,
Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України і МОН України,
старший науковий співробітник.
Провідна установа: Інститут проблем математичних машин та систем НАН України, м.Київ.

Захист відбудеться  “13” жовтня   р. о 16 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д .194.03 при Інституті кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України за адресою: 
03680, МСП, Київ-187, проспект Академіка Глушкова, 40.
З дисертацією можна ознайомитися в науковій бібліотеці інституту.
Автореферат розісланий  “_1_”вересня_   р.
Учений секретар
спеціалізованої вченої ради |
РОМАНОВ В.О.


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Останнім часом технічні можливості для збору та збереження великих масивів даних значно зросли. У світі накопичено бази даних, що охоплюють практично всі сфери людської діяльності. Тому необхідно створення методів інтелектуального аналізу даних, які б дозволяли обробляти великі обсяги інформації. Широке поширення систем інтелектуального аналізу знань свідчить про практичну значимість проведення досліджень у цьому напрямку. Людина в своїй життєдіяльності широко використовує методи правдоподібного виведення, перш за все індуктивне виведення та виведення за аналогією. Виведення за аналогією може виконуватись на підставі описів заданих об’єктів, яких немає у достатній кількості, або які лише частково задовольняють заданим вимогам. Тому розширюється діапазон вирішуваних задач, виникає принципова можливість виконувати діагностику або прогнозування навіть за умови відсутності відомих об’єктів, які повністю задовольняють заданим вимогам. Створення експертних систем, використання яких дозволило б спростити та прискорити процеси аналізу знань, є актуальною науковою задачею. Для інтелектуального аналізу даних на сьогодні пропонується використовувати широкий спектр методів, великий вклад у розробку та дослідження яких внесли вчені В.П. Гладун, М.Г. Загоруйко, А.Д. Закревський, Ю.І. Журавльов, А.Г. Івахненко, Г.С. Лбов, В.М. Коваль, В.К. Фінн, D. J.Quinlan та інші.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Результати дисертаційної роботи використовувались при виконанні науково-дослідних тем Інституту кібернетики ім. В.М. Глушкова НАН України: ВФ 245.12 “Розробка теорії і методів інтелектуального аналізу даних для вирішення типових аналітичних задач у наукових дослідженнях” (номер держреєстрації 0100U0002656); ІП.245.15 “Розроб-ка інструментального комплексу інтелек-туаль-ної інформаційної підтримки наукових досліджень”; міжнародного наукового проекта УНТЦ № “Розробка високо-міцної ударостійкої кераміки на основі карбіду бору з використанням технології комп’ютерного моделювання”; міжнародного наукового проекта INTAS № “Data Mining Technologies And Image Processing: Theory And Applications”. При виконанні цих робіт автором розроблено: модель предметної області та методи виведення за аналогією; алго-ритм розв’язання задачі прогнозування властивостей для структурно-атрибу-тив-ної моделі знань; елементи програмного комплексу для вирішення задач класифікації, діагностики і прогнозування шляхом виведення за аналогією.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: РОЗВ’ЯЗАННЯ АНАЛІТИЧНИХ ЗАДАЧ В ДИСКРЕТНИХ СЕРЕДОВИЩАХ МЕТОДАМИ ВИВЕДЕННЯ ЗА АНАЛОГІЄЮ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок