Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ ВВП ЗА ФАЗАМИ ВІДТВОРЕННЯ І СЕКТОРАМИ ЕКОНОМІКИ НА СЕРЕДНЬОСТРОКОВУ ПЕРСПЕКТИВУ

МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ ВВП ЗА ФАЗАМИ ВІДТВОРЕННЯ І СЕКТОРАМИ ЕКОНОМІКИ НА СЕРЕДНЬОСТРОКОВУ ПЕРСПЕКТИВУ

Назва:
МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ ВВП ЗА ФАЗАМИ ВІДТВОРЕННЯ І СЕКТОРАМИ ЕКОНОМІКИ НА СЕРЕДНЬОСТРОКОВУ ПЕРСПЕКТИВУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,99 KB
Завантажень:
131
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ІНСТИТУТ
корнійчук Віталіна Петрівна
УДК: 338.27
МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ ВВП ЗА ФАЗАМИ ВІДТВОРЕННЯ
І СЕКТОРАМИ ЕКОНОМІКИ НА СЕРЕДНЬОСТРОКОВУ ПЕРСПЕКТИВУ
 
Спеціальність: 08.00.03. – економіка та управління
національним господарством
А В Т О Р Е Ф Е Р А Т
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
КИЇВ – 2007
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Науково-дослідному економічному інституті (НДЕІ)
Науковий керівник – доктор економічних наук, професор
Беседін Василь Федорович,
Науково-дослідний економічний інститут, начальник відділу державного регулювання та макроекономічного прогнозування
Офіційні опоненти: – доктор економічних наук, професор
Крушевський Аркадій Володимирович,
Економіко-технологічний
університет (м. Бровари), ректор
– кандидат економічних наук, доцент,
Щукін Борис Миколайович,
Науково-дослідний економічний інститут,
начальник відділу економічної стратегії
Захист відбудеться 29 листопада 2007 р. о 16 годині на засіданні Спеціалізованої вченої ради Д. 26.801.01 із захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук Науково-дослідного економічного інституту (01103, м. Київ-103 бульвар Дружби народів, 28, 5-й поверх, зал засідань).
З дисертацією можна ознайомитись у науковій бібліотеці НДЕІ за адресою: 01103, м. Київ-103, бульвар Дружби народів, 28, 1-й поверх.
Автореферат розісланий 26 жовтня 2003 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
доктор економічних наук О.Ю. Рудченко


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Макроекономічне прогнозування є важливим інструментом економічної політики на даному етапі економічних перетворень за умов пошуку нових шляхів та інструментів державного регулювання економічного і соціального розвитку країни, оскільки прогноз дає змогу виявити тенденції та закономірності економічної динаміки, визначити альтернативні шляхи, формувати політику ефективного управління економічними процесами.
Трансформаційні перетворення, що відбуваються в Україні обумовили потребу переходу від розроблення цільових прогнозів та планів до здійснення варіантних прогнозних досліджень розвитку економічної ситуації, що вимагало удосконалення існуючих і розроблення нових методів макроекономічного прогнозування відповідно до економічного ладу країни.
Проблемам методології і методики прогнозування показників ВВП на стадіях економічного відтворення в рамках розробки прогнозів економічного та соціального розвитку країни присвячено багато робіт українських вчених: В.Беседіна, Г.Бондаренко, Ю.Василенка, В.Вітлінського, В.Гейця, М.Гольцберга, І.Євдокимової, Б.Панасюка, Б.Кваснюка, А.Крушевського, М.Меламеда, І.Крючкової, М.Кузубова, І.Лук’яненко, М.Скрипниченко, Б.Щукіна та зарубіжних авторів, серед яких М.Горден, П.Кругман, Г.Тейл, Л.Тімберген, П.Пойхонен та ін., а також фахівців Міністерства економіки України та Національного банку України.
Досвід зарубіжних наукових досліджень у цій сфері характеризується переважанням методичних підходів, що базуються на моделях країн з стабільною економічною ситуацією, які не враховують перехідні процеси, що ще мають місце в економіці України.
Віддаючи належне надбанням зарубіжних та вітчизняних вчених, слід відмітити, що основна увага в наукових працях приділяється, в основному, прогнозуванню економіки у галузевому розрізі, а секторний аспект висвітлюється неповно, зосереджуючи основну увагу на нефінансовому (реальному) та фінансовому секторі економіки на стадії виробництва, у зв’язку з чим виникла необхідність в удосконаленні інструментарію та методів прогнозування ВВП на стадіях економічного відтворення у секторному розрізі на середньострокову перспективу в рамках методологічної бази СНР.
Актуальність та значимість вказаних проблем зумовили вибір теми дисертаційного дослідження.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. В дисертаційній роботі висвітлені результати наукових і прикладних досліджень, що проводились автором під час виконання планових науково-дослідних робіт НДЕІ за період 2004-2006 років за темами: “Розробка методології прогнозування показників ВВП за фазами відтворення (виробництво, утворення і розподіл доходів, кінцеве використання) та секторами економіки і видами економічної діяльності на середньо- та довгострокову перспективу” (2004-2005 рр.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: МЕТОДИ ПРОГНОЗУВАННЯ ВВП ЗА ФАЗАМИ ВІДТВОРЕННЯ І СЕКТОРАМИ ЕКОНОМІКИ НА СЕРЕДНЬОСТРОКОВУ ПЕРСПЕКТИВУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок