Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ ОБЛІК У ВИРОБНИЧИХ ПІДРОЗДІЛАХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ ОБЛІК У ВИРОБНИЧИХ ПІДРОЗДІЛАХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Назва:
ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ ОБЛІК У ВИРОБНИЧИХ ПІДРОЗДІЛАХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,26 KB
Завантажень:
427
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Іванюта Павло Васильович
УДК 657.4 : 338.43
ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ ОБЛІК У ВИРОБНИЧИХ
ПІДРОЗДІЛАХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Київ - 2005
Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Полтавській державній аграрній академії Міністерства аграрної політики України
Науковий керівник – кандидат економічних наук, доцент
Шатковська Людмила Станіславівна,
Національний аграрний університет, доцент
кафедри бухгалтерського обліку та аудиту
Офіційні опоненти: доктор економічних наук, професор, заслужений
діяч науки і техніки України
Бутинець Франц Францович,
Житомирський державний технологічний
університет, завідувач кафедри бухгалтерського
обліку і контролю
кандидат економічних наук, професор
Верига Юстина Андріївна,
Полтавський університет споживчої кооперації
України, кафедра бухгалтерського обліку та аудиту
Провідна установа – Харківський національний університет
ім. В.Н.Каразіна Міністерства освіти і науки України,
кафедра статистики та аудиту, м. Харків
Захист відбудеться „19” травня 2005 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К26.004.01 у Національному аграрному університеті за адресою: 03041, м. Київ-41, вул. Героїв оборони, 15, навчальний корпус 3, аудиторія 65
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного аграрного університету за адресою: 03041, м. Київ-41, вул. Героїв оборони, 13, навчаль-ний корпус 4, к.41
Автореферат розісланий „ ” _____________ 2005 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Балановська Т. І.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Важливою умовою переходу аграрних формувань до ринкових принципів підприємницької діяльності є повсюдне та активне застосування економічних методів управління. Вирішення даної проблеми ускладнюється у зв’язку з не зовсім вдалим реформуванням бухгалтерського обліку в Україні та погіршенням інформаційного забезпечення аграрного менеджменту. Облік є основною функцією управління. Він відображає витрати виробництва, обігу та розподілу. Його інформація забезпечує обґрунтованість управлінських рішень і дозволяє контролювати їх виконання.
Після реформування обліку в Україні і введення Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО) значну увагу у наукових дослідженнях приділено фінансовому обліку, орієнтованому на потреби податкової служби, але вкрай недостатньо – внутрішньогосподарському обліку.
Внутрішньогосподарський облік, зорієнтований головним чином на управління витратами підприємства, сприяє успішній адаптації до зміни зовнішнього середовища, науковому підходу до вирішення обліково-аналітичних завдань, реалізації можливостей управляти витратами на різних стадіях процесу економічного відтворення, застосуванню ефективних методів оптимізації витрат, оперативному відображенню економічної інформації, контролю за впровадженням нової техніки і прогресивних технологій.
Розвитку теорії і практики організації внутрішньогосподарського обліку сприяють праці українських вчених: О.С.Бородкіна, Ф.Ф.Бутинця, Ю.А.Вериги, С.Ф.Голова, Г.Г.Кірейцева, М.Ф.Кропивко, М.В.Кужельного, А.М.Кузьмін-ського, В.О.Ластовецького, В.Г.Лінника, В.П.Моссаковського, М.Ф.Огійчука, М.С.Пушкаря, В.В.Сопка, В.К.Савчука, Л.К.Сука, Л.С.Шатковської, Д.М.Фесе-нка, М.Г.Чумаченка, і зарубіжних - Т.Джонсона, К.Друрі, Р.Каплана, В.Ф.Палія, С.С.Сатубалдіна, С.М.Стукова, Ф.Тейлора, В.І.Ткача, Дж.Хіггінса.
Незважаючи на значні наукові напрацювання, недостатньо уваги приділено проблемам організації внутрішньогосподарського обліку, аналізу та контролю за витратами у виробничих підрозділах сільськогосподарських підприємств. Наукові дослідження за вказаною тематикою проводяться в галузях легкої промисловості та торгівлі, але захищені лише дві дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук в сільсько-господарській галузі, предметом дослідження яких була організація управлін-ського обліку в рослинницькій галузі (Н.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Реферат на тему: ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКИЙ ОБЛІК У ВИРОБНИЧИХ ПІДРОЗДІЛАХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок