Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЕКОТОКСИКОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ГУМІНОВИХ ДОБРИВ В УМОВАХ ПОЛІССЯ ТА ЛІСОСТЕПУ

ЕКОТОКСИКОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ГУМІНОВИХ ДОБРИВ В УМОВАХ ПОЛІССЯ ТА ЛІСОСТЕПУ

Назва:
ЕКОТОКСИКОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ГУМІНОВИХ ДОБРИВ В УМОВАХ ПОЛІССЯ ТА ЛІСОСТЕПУ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,15 KB
Завантажень:
165
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Бездрабко Олена Миколаївна
УДК: 631. 95:631.8//.2:631.453
ЕКОТОКСИКОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ГУМІНОВИХ ДОБРИВ В УМОВАХ ПОЛІССЯ ТА ЛІСОСТЕПУ
03.00.16 - екологія
АВТОРЕФЕРАТ
 
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата сільськогосподарських наук
Київ – 2001
Дисертацією є рукопис
Дисертаційна робота виконана в Інституті агроекології і біотехнології УААН.
Науковий керівник - доктор сільськогосподарських наук, професор
Кавецький Володимир Миколайович,
Інститут агроекології і біотехнології УААН,
завідувач відділу екотоксикології
Офіційні опоненти: доктор сільськогосподарських наук,
старший науковий співробітник
Бублик Людмила Іванівна,
Інститут захисту рослин УААН,
завідуюча лабораторією аналітичної хімії пестицидів
кандидат сільськогосподарських наук,
старший науковий співробітник
Коломієць Лариса Петрівна,
Інститут землеробства УААН,
старший науковий співробітник лабораторії
захисту ґрунтів від ерозії .
Провідна установа: Білоцерківський державний аграрний університет Міністерства аграрної політики України, м. Біла Церква
Захист відбудеться “28” вересня 2001 року о 10 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.004.02 в Національному аграрному університеті за адресою: 03041, м. Київ-41, вул. Героїв оборони,15, навчальний корпус 3, аудиторія 65.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного аграрного університету за адресою: 03041, м. Київ-41, вул. Героїв оборони,11, навчальний корпус 10.
Автореферат розісланий “22” серпня 2001 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Менджул В.І.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Забруднення ґрунтів та рослин важкими металами є актуальною проблемою сьогодення, оскільки підвищений вміст даних полютантів у ґрунті може на довгі роки зробити їх непридатним для виробництва доброякісної продукції. Вплив засобів хімізації, зокрема добрив, на забруднення ґрунтів важкими металами все більше зростає. Тому виникає потреба у нових видах добрив, які були б не лише економічно ефективними, але й виконували б певну протекторну роль відносно токсикантів.
Одним з таких видів добрив є сульфат гумат амонію (СГА). Це новий вид азотних добрив гуматного типу, що виробляється на основі відходів виробництва, що дає змогу вирішувати також дуже важливу проблему, пов’язану з утилізацією відходів промислового виробництва.
Вивчення наслідків застосування добрив гуматного типу щодо вмісту важких металів, їх рухомості в ґрунті та продукції рослинництва, зміни агрохімічних властивостей ґрунту тощо є необхідною умовою їх використання в різних грунтово-кліматичних зонах України.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема дисертаційної роботи входила до тематичного плану Інституту агроекології і біотехнології УААН та виконувалася в розділі Державної науково-технічної програми “Наукові основи сталих агроекосистем на 1996-2000 роки”: “Розробити екотоксикологічні нормативи і розрахункову оцінку потенційного і фактичного рівня інтегральної небезпеки забруднення засобами хімізації агроландшафтів України”, за номером Держреєстрації 0196 V012976.
Мета і завдання досліджень. Мета досліджень полягала у визначенні екотоксикологічної оцінки потенційного та фактичного ризику застосування СГА в умовах Полісся та Лісостепу України.
Для реалізації мети вирішувалися такі завдання:
·
визначення важких металів (Zn, Ni, Co, Pb, Cu) у новому виді азотних добрив – сульфат гумат амонію (СГА);
·
вивчення зміни кількостей рухомих форм важких металів у орному горизонті ґрунту при застосуванні СГА;
·
дослідження вертикальної міграції важких металів за профілем ґрунту при застосуванні СГА;
·
визначення впливу СГА на біологічну продуктивність сільськогосподарських рослин та накопичення ними важких металів;
·
вивчення ферментативної активності оксидаз ґрунту при застосуванні СГА.
Об’єкт дослідження – для обґрунтування застосування нового виду добрив, з метою запобігання негативного екологічного впливу на навколишнє середовище необхідним є вивчення його екотоксикологічної характеристики.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Реферат на тему: ЕКОТОКСИКОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ ГУМІНОВИХ ДОБРИВ В УМОВАХ ПОЛІССЯ ТА ЛІСОСТЕПУ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок