Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> РЕГУЛЮВАННЯ ПЛАТІЖНОГО ОБОРОТУ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА

РЕГУЛЮВАННЯ ПЛАТІЖНОГО ОБОРОТУ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА

Назва:
РЕГУЛЮВАННЯ ПЛАТІЖНОГО ОБОРОТУ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
18,89 KB
Завантажень:
439
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Ахновська Інна Олександрівна
УДК 658.15:330.342.22
РЕГУЛЮВАННЯ ПЛАТІЖНОГО ОБОРОТУ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА
Спеціальність 08.02.03 – Організація управління, планування та регулювання
економікою
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата економічних наук
Донецьк – 2006


Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Донецькому національному університеті Міністерства освіти і науки України (м. Донецьк).
Науковий керівник - доктор економічних наук, професор
Єгоров Петро Володимирович,
Донецький національний університет,
декан обліково-фінансового факультету,
завідувач кафедри фінансів і банківської справи
Офіційні опоненти:
доктор економічних наук, професор Костирко Лідія Андріївна, Східноукраїнський національний університет ім. Володимира Даля, завідувачка кафедри фінансів (м.Луганськ)
кандидат економічних наук, доцент Іонін Євген Євгенович, Донецький національний університет, завідувач кафедри економічного аналізу господарської діяльності (м.Донецьк)
Провідна установа:
Запорізький національний університет Міністерства освіти і науки України, кафедра фінансів і кредиту (м.Запоріжжя)
Захист відбудеться 27 червня 2006 р. о 10 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К 11.051.07 по захисту дисертацій у Донецькому національному університеті за адресою: 83015, м. Донецьк, вул. Челюскінцев, 198а, у залі засідань ради
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Донецького національного університету за адресою: 83055, м. Донецьк, вул. Університетська, 24
Автореферат розісланий 15 травня 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Беспалова А.Г.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Своєчасність і повнота виконання грошових зобов'язань суб'єктами господарювання перед діловими партнерами, трудовим колективом і бюджетом є необхідною умовою підвищення ефективності та розширення масштабів суспільного відтворення. Разом з тим, враховуючи, що суб'єкти господарювання функціонують у нестабільному економічному середовищі, наявність їхньої простроченої дебіторської і кредиторської заборгованості є важливим характерним проявом складності забезпечення безперервності платіжного обороту. Сьогодні питома вага простроченої заборгованості в загальній сумі дебіторської заборгованості складає 21,6 %, кредиторської – 22,2 %. Це обумовлює погіршення фінансового стану і збільшення рівня неплатоспроможності суб'єктів господарювання. За цих умов ще більш актуальною стає необхідність нормалізації платіжного обороту суб'єктів господарювання для забезпечення його безперервності як у короткостроковому, так і в довгостроковому періодах. Її досягнення вимагає нових підходів до регулювання платіжного обороту суб'єктів господарювання.
Вагомий внесок у розвиток питань регулювання платіжного обороту зробили вітчизняні та зарубіжні вчені: М.Березіна, В.Бочаров, В.Бєлолипецький, І.Бланк, А.Гальчинський, В.Геєць, А.Генкін, А.Гончарук, М.Делягін, І.Жиляєв, Л.Костирко, М.Крейніна, О.Махмудов, М.Павловський, В.Пашковський, М.Швайка, М.Шмельов, О.Яковлев, Р.Девідсон, К.Хендлі.
Однак, незважаючи на значну кількість досліджень у цій галузі, багато проблем залишаються дискусійними і недостатньо розробленими, що впливає на ефективність регулювання платіжного обороту. Методи, за якими здійснюється регулювання, реалізуються на практиці безсистемно, відірвано від нормативної та організаційної бази управління економікою, що має негативний вплив на її стан та динаміку розвитку. У зв'язку з цим, є актуальною розробка дієвих та ефективних механізмів регулювання платіжного обороту суб'єктів господарювання, які дозволять забезпечити безперервність цього процесу і сприятимуть динамічному і збалансованому розвитку економіки України.
Зв‘язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертацію виконано в рамках держбюджетних тем Донецького національного університету: “Вдосконалення фінансово-кредитних механізмів регулювання економіки” (номер державної реєстрації 0104U004651), “Соціально-економічні взаємовідносини суб'єктів підприємництва в аспекті структурно-інвестиційного розвитку регіону” (номер державної реєстрації 0105U007294), у яких автор брав участь як співвиконавець.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: РЕГУЛЮВАННЯ ПЛАТІЖНОГО ОБОРОТУ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ НЕСТАБІЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО СЕРЕДОВИЩА

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок