Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНІ ПАРАМЕТРИ АБСОЛЮТИВНИХ ДІЄСЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНІ ПАРАМЕТРИ АБСОЛЮТИВНИХ ДІЄСЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

Назва:
ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНІ ПАРАМЕТРИ АБСОЛЮТИВНИХ ДІЄСЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
21,69 KB
Завантажень:
500
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Національна академія наук України
Інститут української мови
ІВАНИЦЬКА Наталя Борисівна
УДК 808.3.801.5.01
ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНІ ПАРАМЕТРИ
АБСОЛЮТИВНИХ ДІЄСЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
10.02.01 – українська мова
Автореферат
дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філологічних наук
К и ї в – 2000
Дисеpтацiєю є pукопис
Роботу виконано на кафедрі української мови Вінницького державного педагогічного університету ім. Михайла Коцюбинського Міністерства освіти Укpаїни
Науковий кеpiвник – доктоp фiлологiчних наук, професор
Городенська Катерина Григорівна,
Інститут української мови НАН Укpаїни,
заступник директора
Офіційні опоненти: доктор філологічних наук, професор,
академік АПН України
Грищенко Арнольд Панасович,
Національний педагогічний університет
ім.М.П.Драгоманова, завідувач кафедри
української мови;
кандидат філологічних наук, старший
науковий співробітник
Чумак Володимир Васильович,
Український мовно-інформаційний фонд
НАН України, заступник директора
Пpовiдна установа – Рівненський деpжавний гуманітарний унiвеpситет, кафедра української мови, Мiнiстеpство освiти Укpаїни, м. Рівне
Захист вiдбудеться "22" берзня 2000 p. о 14 год. на засiданнi спецiалiзованої вченої pади Д 26.173.01 при Інституті української мови НАН України (01001, Київ, вул. Гpушевського, 4)
З дисеpтацiєю можна ознайомитися в бiблiотецi Інституту української мови НАН України (01001, Київ, вул. Гpушевського, 4)
Автоpефеpат pозiслано "17" лютого 2000 pоку
Учений секpетаp
спецiалiзованої вченої pади,
кандидат філологічних наук Г.І. Лиса
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. У сучасному мовознавстві виразною є тенденція до комплексного дослідження лексичних одиниць щодо виявлення механізму взаємодії їхніх різнорівневих властивостей. Це спричинилося передусім до поглибленого вивчення семантичних, формально-граматичних та функціональних особливостей слова як універсального мовного знака, що концентрує в собі змістові характеристики категорійних значень одиниць різних рівнів мовної структури. Тому цілком закономірно, що в ракурсі дослідження різнорівневої природи повнозначного слова, зокрема дієслова з його надзвичайно складною категорійною системою, мовознавці почали вичленовувати клас дієслівних лексем під назвами "абсолютивні" (В.Шмілауер, Г.О.Золотова, Н.Л.Іваницька, А.П.Загнітко), "автосемантичні" (Є.Г.Гулига, Н.Я.Дзюбишина), "дієслова закритої семантики" (Р.М.Гайсина), "безінтенційні" (Я.Оравець, Р.Мразек, М.П.Володченков).
Дієслова абсолютивної семантики становлять особливий розряд дієслівної лексики, який має специфічні сполучувальні, лексико-семантичні та функціональні параметри, встановлення яких ґрунтується на вивченні семантики слова та теорії функціонального аналізу мовних одиниць у цілому. Теоретичні засади семантичної структуралізації дієслова та лексико-семантичної класифікації дієслівної лексики викладено в працях Ю.Д.Апресяна, О.С.Ахманової, Ф.С.Бацевича, Л.М.Васильєва, Р.М.Гайсиної, О.М.Соколова, Ж.П.Соколовської, Н.Ю.Шведової та ін. Вагомим внеском у розв'язання цієї проблеми стали спеціальні розвідки, присвячені семантиці українського дієслова (Н.Ф.Баландіна, В.В.Дятчук, М.П.Кочерган, Л.А.Лисиченко, І.І.Овчиннікова, В.М.Русанівський, Т.П.Усатенко).
Основи функціонального підходу до вивчення мови взагалі й окремих елементів її структури в україністиці досить активно розвивають І.Р.Вихованець, К.Г.Городенська, А.П.Загнітко, О.К.Безпояско, Н.В.Гуйванюк та ін. Проте тут є ще багато нерозв'язаних проблем. Особливо це стосується комплексного вивчення дієслова в сукупності його семантичних та функціональних ознак. Незважаючи на те, що абсолютивні дієслова істотно відрізняються від дієслів релятивної семантики і представлені в системі української мови значною кількістю лексем, вони не були предметом спеціального вивчення. Уперше зробила спробу їх розмежувати Н.Я. Дзюбишина в статті "Роль автосемантичних і синсемантичних дієслів у реченні" (1976), в якій вона поділила дієслова на автосемантичні та синсемантичні, врахувавши їхню основну ознаку – "семантичну повноту – неповноту", що виявляє себе передусім в утворенні семантико-синтаксичного предиката.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ФУНКЦІОНАЛЬНО-СЕМАНТИЧНІ ПАРАМЕТРИ АБСОЛЮТИВНИХ ДІЄСЛІВ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок