Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ТЕРМОМЕХАНІКА ПРУЖНО-ПЛАСТИЧНИХ TEРМОЧУТЛИВИХ ФЕРОМАГНІТНИХ ЕЛЕКТРОПРОВІДНИХ ТІЛ ОБЕРТАННЯ ЗА ДІЇ КВАЗІУСТАЛЕНИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ

ТЕРМОМЕХАНІКА ПРУЖНО-ПЛАСТИЧНИХ TEРМОЧУТЛИВИХ ФЕРОМАГНІТНИХ ЕЛЕКТРОПРОВІДНИХ ТІЛ ОБЕРТАННЯ ЗА ДІЇ КВАЗІУСТАЛЕНИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ

Назва:
ТЕРМОМЕХАНІКА ПРУЖНО-ПЛАСТИЧНИХ TEРМОЧУТЛИВИХ ФЕРОМАГНІТНИХ ЕЛЕКТРОПРОВІДНИХ ТІЛ ОБЕРТАННЯ ЗА ДІЇ КВАЗІУСТАЛЕНИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
33,54 KB
Завантажень:
399
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПРИКЛАДНИХ ПРОБЛЕМ МЕХАНІКИ І МАТЕМАТИКИ ІМ. Я.С. ПІДСТРИГАЧА
ДРОБЕНКО
Богдан Дем’янович
УДК 539.3
ТЕРМОМЕХАНІКА
ПРУЖНО-ПЛАСТИЧНИХ TEРМОЧУТЛИВИХ ФЕРОМАГНІТНИХ ЕЛЕКТРОПРОВІДНИХ ТІЛ ОБЕРТАННЯ
ЗА ДІЇ КВАЗІУСТАЛЕНИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ
01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора фізико-математичних наук
Львів – 2007
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана в Інституті прикладних проблем механіки і математики
ім. Я.С. Підстригача НАН України.
Науковий консультант : | доктор фізико-математичних наук, професор Гачкевич Олександр Романович, Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України, завідувач відділу теорії фізико-механічних полів.
Офіційні опоненти: | академік НАН України, доктор технічних наук,
професор Григоренко Ярослав Михайлович,
Інститут механіки ім. С.П. Тимошенка НАН України, головний науковий співробітник від-ділу обчислювальних методів;
доктор фізико-математичних наук, професор Стеблянко Павло Олексійович, Дніпродзер-жинський державний технічний університет, завідувач кафедри вищої математики;
доктор фізико-математичних наук, професор Сулим Георгій Теодорович, Львівський на-ціональний університет ім. Івана Франка, завідувач кафедри механіки.
Захист відбудеться „ 25 ” грудня 2007 р. о 15 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д .195.01 в Інституті прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України за адресою: 79060, м. Львів, вул. Наукова, 3-б.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України (79060, м. Львів, вул. Наукова, 3-б).
Автореферат розіслано „22” листопада 2007 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради,
доктор фізико-математичних наук |
Макисмук О.В. |


ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Для підвищення міцності й надійності виробів з електро-провідних матеріалів у сучасних технологіях термообробки широко використовують електромагнітні поля (ЕМП). Безконтактний спосіб передачі енергії до тіла, висока швидкість нагрівання, відносно низьке енергоспоживання, локальний характер дії поля на певні підобласті тіла та високі продуктивність й ступінь автоматизації зумов-люють перспективність використання таких технологій. Відоме застосування такої обробки виробів при гартуванні, лютуванні, зварюванні, очищенні, дегазації, сушін-ні, легуванні, нанесенні зміцнювальних покриттів та ін. Внаслідок наявності скін-ефекту в розподілі струмів індукційна обробка є ефективним способом приповерхне-вого зміцнення виробів, зокрема, її використовують для покращення механічних властивостей різних типів вуглецевих сталей. Локальний індукційний нагрів знайшов також широке застосування при високотемпературному відпалі елементів конструк-цій з метою повного зняття чи пониження рівня залишкових напружень і деформацій для підвищення міцнісних властивостей таких елементів чи конструкцій в цілому.
Дія ЕМП на електропровідне тіло спричиняє протікання в ньому взаємозв’яза-них електромагнітних, теплових, механічних процесів, які істотно впливають на кон-струкційні параметри і міцність. Тому для побудови раціональних режимів термо-обробки із використанням ЕМП і оцінки функціональної здатності виробів з електро-магнітних матеріалів важливою є наявність математичних моделей і методів дослід-ження у взаємодії процесів електропровідності, теплопровідності й деформування в твердих електропровідних тілах залежно від їх електропровідності й здатності до намагнічування та поляризації.
Загальні підходи до побудови термомеханічних моделей суцільного середови-ща, які враховують взаємодію полів різної фізичної природи, достатньо повно висвіт-лені в літературі. На їх основі запропоновано численні конкретні моделі опису меха-нічної поведінки електропровідних тіл з різними електропровідністю і здатністю до поляризації та намагнічування за дії зовнішнього ЕМП.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 Реферат на тему: ТЕРМОМЕХАНІКА ПРУЖНО-ПЛАСТИЧНИХ TEРМОЧУТЛИВИХ ФЕРОМАГНІТНИХ ЕЛЕКТРОПРОВІДНИХ ТІЛ ОБЕРТАННЯ ЗА ДІЇ КВАЗІУСТАЛЕНИХ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ПОЛІВ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок