Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> ЖИТТЄВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА СОЦІАЛЬНІ ВИМІРИ

ЖИТТЄВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА СОЦІАЛЬНІ ВИМІРИ

Назва:
ЖИТТЄВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА СОЦІАЛЬНІ ВИМІРИ
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
22,69 KB
Завантажень:
283
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
ХАРКІВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ПОВІТРЯНИХ СИЛ
імені ІВАНА КОЖЕДУБА
Степаненко Михайло Дмитрович

УДК 128.000.141
ЖИТТЄВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ:
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА СОЦІАЛЬНІ ВИМІРИ
09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня
кандидата філософських наук
Харків – 2006
Дисертацією є рукопис.
Робота виконана на кафедрі філософії Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди Міністерства освіти і науки України.
Науковий керівник: доктор філософських наук, професор Култаєва Марія Дмитрівна, Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С.Сковороди, завідувач кафедри філософії.
Офіційні опоненти:
доктор філософських наук, професор Корженко Володимир Васильович, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, заступник директора з наукової роботи;
кандидат філософських наук, доцент Карпенко Іван Васильович, Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, декан філософського факультету.
Провідна установа: Центр гуманітарної освіти НАН України, м. Київ.
Захист відбудеться “26” жовтня 2006 р. о 15 год. на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.702.05 при Харківському університеті Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба за адресою: 61023, м. Харків, вул. Динамівська, 6, ауд. Д-606.
З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Харківського університету Повітряних Сил ім. Івана Кожедуба за адресою: 61023, м. Харків, вул. Сумська, 77/79.
Автореферат розісланий “25” вересня 2006 р.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради
кандидат філософських наук, професор Мануйлов Є. М.
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми дослідження зумовлена особливою важливістю проблеми життєвої компетентності особистості для сучасного суспільства, що характеризується підвищеною динамікою і системністю соціальних змін, глобалізацією ризиків, ускладненням соціальних практик, плюралізацією життєвих стратегій і стилів. У такому мінливому і мозаїчному світі виникає гостра суперечність між, з одного боку, новою системою вимог і, з іншого, – можливостями особистості, ускладнюється і загострюється проблема особистісного самовизначення і самоздійснення. Усе це викликає необхідність формування в особистості життєвої компетентності як інтегративної якості, що системно характеризує її реальну здатність адекватно і відповідально реагувати на стрімкі соціальні зміни, усвідомлювати загрози розвитку людства, враховувати соціальні й індивідуальні потреби і можливості особистісної самореалізації і здійснювати на цій основі відбір способів і засобів досягнення бажаного майбутнього, а також застосовувати набуті знання, навички та вміння адекватно різним життєвим ситуаціям як наявним, так і очікуваним.
Ситуація системної кризи і світоглядної розгубленості, в якій опинилося українське суспільство, масштабні завдання щодо його оновлення і розвитку відповідно до сучасних цивілізаційних стандартів надають додаткової актуальності соціально-філософському дослідженню життєвої компетентності особистості, розкриттю соціальних запитів щодо її формування з врахуванням специфіки трансформаційних процесів в Україні.
Отже, в сучасних умовах набуття особистістю життєвої компетентності стає об’єктивним запитом як індивідуального, так і соціального життя. Усвідомлення цього знайшло втілення у концепції компетентнісно орієнтованої освіти, що активно впроваджується в останні роки у багатьох країнах світу і в Україні. Така стратегічна переорієнтація освітньої діяльності, як і усі названі вище чинники, спричиняють необхідність системного і комплексного дослідження проблеми життєвої компетентності особистості із врахуванням вимог сучасності, що надає їй також теоретичної актуальності.
Аналіз стану наукової розробки проблеми показує, що її дослідження стають усе більш інтенсивними і різноспрямованими. Найбільш розробленими є її педагогічний (Б. Вульфсон, С. Гессен, В. Долл, І. Єрмаков, Т.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Реферат на тему: ЖИТТЄВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ОСОБИСТОСТІ: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ТА СОЦІАЛЬНІ ВИМІРИ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок