Головна Головна -> Реферати українською -> Дисертації та автореферати -> НАУКОВІ ОСНОВИ ПРОЦЕСІВ ОЧИЩЕННЯ ОТВОРІВ РЕШІТ ЗЕРНООЧИСНИХ МАШИН

НАУКОВІ ОСНОВИ ПРОЦЕСІВ ОЧИЩЕННЯ ОТВОРІВ РЕШІТ ЗЕРНООЧИСНИХ МАШИН

Назва:
НАУКОВІ ОСНОВИ ПРОЦЕСІВ ОЧИЩЕННЯ ОТВОРІВ РЕШІТ ЗЕРНООЧИСНИХ МАШИН
Тип:
Реферат
Мова:
Українська
Розмiр:
31,69 KB
Завантажень:
110
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 
ХАРКІВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
Завгородній Олексій Іванович
УДК 631.354.2
НАУКОВІ ОСНОВИ ПРОЦЕСІВ ОЧИЩЕННЯ ОТВОРІВ РЕШІТ ЗЕРНООЧИСНИХ МАШИН
05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарськоого
виробництва
АВТОРЕФЕРАТ
дисертації на здобуття наукового ступеня
доктора технічних наук
Харків – 2001


Дисертацією є рукопис
Робота виконана в Харківському державному технічному університеті сільського господарства міністерства аграрної політики України
Науковий
консультант: академік УААН, заслужений діяч науки України, доктор технічних наук, професор Заїка П.М., Харківський держав-ний технічний університет сільського господарства міністерства аграрної політики України, проректор з наукової роботи.
Офіційні
опоненти: член-кореспондент УААН, доктор технічних наук, професор Кушнарьов А.С., Таврійська державна агротехнічна ака-демія Міністерства аграрної політики України, завідувач кафедрою “Теоретична механіка і ТММ”.
доктор технічних наук, старший науковий співробітник Котов Б.І., ННЦ інституту механізації та електрифікації сільського господарства, завідувач лабораторією післязбиральної обробки зерна.
доктор технічних наук, старший науковий співробітник Дубровін В.О.,Українська академія аграрних наук міністер-ства аграрної політики України, завідувач сектором нової техніки відділення механізації та електрифікації.
Провідна
організація: Кіровоградський державний технічний університет сільського господарства, міністерства освіти і науки України (м. Кіровоград)
Захист відбудеться "19" червня 2001 року о 10год.
на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 64.832.01 в
Харківському державному технічному університеті сільського господарства за адресою: 61002, м.Харків, вул. Артема, 44.
З дисертацією можна ознайомитись в бібліотеці університету.
Автореферат розіслано "14" травня 2001 року.
Вчений секретар
спеціалізованої вченої ради Скобло Т.С.
Загальна характеристика роботи
Актуальнiсть проблеми. Зерно – загальнонародне надбання і багатство країни, яке створюється на різних етапах його виробництва мільйонами людей. Запорукою надійного зберігання вирощеного зерна та високих майбутніх врожаїв є якісна та своєчасна його обробка. Проте із-за недостатньої ефективності зер-но-обробних ліній і порушення, внаслідок цього, умов зберігання зерна щорічно втрачається до четвертої частини зібраного урожаю.
Основними на етапі післязбиральної обробки є зернообробні машини, отвори решіт яких в процесі роботи інтенсивно забиваються частинками зернового вороху. Тому ефективність використання цих машин істотно залежить від процесу очищення отворів решіт спеціальними механізмами. Отже, пiдвищення продуктивностi зерноочисних машин висуває на перший план задачi, в яких першочергове значення мають порiвняльний аналiз та вибiр функцiональних частин очисникiв решiт, визначення оптимального закону руху їх робочих органів, виявлення технологiчного резерву тощо – тобто, задачi синтезу меха-нiз-мiв очищення решiт за технологiчними критерiями якостi. Розв'язання цих задач викликає складнощi як кон-структивного, так і теоретичного характеру. Про це свідчить той факт, що до цього часу не розробленi надiйнi критерiї эфектив-нос-тi роботи очисникiв, вiдсутнi систематизованi дослiдження процесiв забивання та очищення решiт. Лiтература, яка присвячена вказаним питанням, вiдно-ситься в основному до описання конструкцiй очисникiв та дослiдження динамiки механiзмiв приводу робочих органiв, що ж стосується технологiї очищення, то майже всi роботи в цьому напрямку носять экспериментальний характер i не дають необхідної бази для технологічних розрахунків. Тому при проектуванні нових машин параметри очисників вибираються емпірично на основі існуючих конструкцій з проведенням складних і кош-товних експериментів на фізичних моделях. Таким чином, створення наукових основ процесів очищення решіт на базі дослідження процесів забивання і розробка методів розрахунку очисників за технологічними критеріями якості є актуальним і має важливе народногос-подарське значення.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 Реферат на тему: НАУКОВІ ОСНОВИ ПРОЦЕСІВ ОЧИЩЕННЯ ОТВОРІВ РЕШІТ ЗЕРНООЧИСНИХ МАШИН

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок